Degenhard von ALTENA TOP (Thegenhardus Top de Altena), geboren ca.1120 te Altena (Dld), overleden 1183 te Letmathe.

Het is niet bewezen dat Adolf von Altena Berg de vader van Degenhard Top von Altena is. Waarschijnlijk is Degenhard Top von Altena een kind uit een buitenechtelijk huwelijk van een van de Heren von Altena. De bijnaam Top zou kunnen staan voor Berg.
Ook de overeenkomst in de voornamen van de oudste zoon uit het wettelijke huwelijk van Adolf von Altena Berg en de tweede zoon van Degenhard Top von Altena, Eberhard, zou kunnen wijzen op een familieband tussen deze personen.


Zoon van Adolf IV von BERG (?)
Gehuwd ca.1140.
Uit dit huwelijk:

   1.

Udo TOP von ALTENA (zie 654).

   2.

Eberhard TOP von ALTENA (Eberhardus Top de Altena), geboren ca.1142.
Het volgende staat beschreven in "De Nederlandsche Leeuw" van 1937;

Regesten van de oorkonden aangaande Constantinus de Monte (1161-1186).

1.Keulen 1161 (Knipping II No.705; W.U.B. II Reg.No.1881).
Reinaldus, electus van Keulen, legatus des keizers, lost van graaf Herimannus de Molenmarken voor 100 Mark leeden van het aartsbisdom in.
Interfuerent.....com.Henricus de Arnisberch, com. EVERHARDUS de ALZENA (ALTENA), Constantinus de Monte.

Dit is volgens mij tot nu toe de oudst bekende oorkonde waarin de voorouders van de familie von Letmathe, de von Altena's, optreden.
Zelfs de genealogen von Spießen, Fahne en Bierhof, die een uitgebreid onderzoek naar de familie von Letmathe hebben gedaan spraken niet over deze oorkonde.


Gehuwd ca.1167.

De graafschap Limburg met aangrenzende gebieden. Rechtsonder in de graafschap ligt de stad Letmathe (oude schrijfwijze = Lethmate).

654    Udo TOP von ALTENA, geboren ca.1140, zoon van Degenhard von ALTENA TOP (Thegenhardus Top de Altena) (zie 653).
Gehuwd ca.1165. Huwelijksdatum niet bekend. Eerste oorkonde met deze namen komt uit het jaar 1183. Echtgenote is Clementia N.N.
Uit dit huwelijk:

   1.

Degenhard (Degenhard Top, Thegenhardus Top de Altena) (zie 657).

   2.

Everhard (Everhard Top, Everhardus Top de Altena), geboren CA.1171,
geboortedatum niet bekent. Eerste vermelding van deze naam staat in een oorkonde uit het jaar 1183.


Voorvader van de familie Schele.


Gehuwd CA.1196.

   3.

Udo (Udo Top), geboren CA.1174.
Geboortejaar niet bekend. Deze naam wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde uit het jaar 1183.

Gehuwd CA.1199.


Kleding uit de Vroege Middeleeuwen.

657    Degenhard TOP von ALTENA (Degenhard Top, Thegenhardus Top de Altena), geboren ca.1168.
Geboortejaar niet bekend. Eerste vermelding van deze naam staat in een oorkonde uit het jaar 1183.

Overleden > 1243, zoon van Udo TOP von ALTENA (zie 654) en Clementia N.N.
Gehuwd ca.1193.
Uit dit huwelijk:

   1.

Degenhard I von LETHMATE (Thegenhardus Top von Letmathe,Degenhard von Leytnette.), Ca.1225 ridder, ca.1243 ook burgman te Altena. Geboren CA.1200, overleden <1253 te Letmathe.
Gehuwd.

   2.

Albert von LETHMATE GENANNT KULING (Albertus de Lechnette, Albertus de Lethnette,Albertus von Lethmette, Albertus de Leytnitze, Albertus de Lecnete.) (zie 661).

   3.

Udo von LETHMATE, Ridder, geboren ca.1200.

   4.

Everhard von LETHMATE (zie 663).


661    Albert von LETHMATE GENANNT KULING (Albertus de Lechnette, Albertus de Lethnette,Albertus von Lethmette, Albertus de Leytnitze, Albertus de Lecnete.), Ritter und Burgmann (leenman) des Hernn in Limburg(Dld), geboren ca.1200, overleden >1253,
3 Juli verkondigt Dietrich, graaf in Isenberg, dat Albertus von Lethmette, ridder, met toestemming van ridder Udo, zijn broer, de kerk in Elsye zijn beide huizen (domos) in Redhei (Reh bij Hohen-Limburg) voor acht Mark verpand heeft onder de voorwaarde dat zij het niet verkopen en het beschikbaar blijft als bruidsschat van zijn (niet nader genoemde) dochter.
(sub nomine dotis filie eiusdem Alberti militis).
Waarschijnlijk heette zij Walburgis en zeker is dat zij in 1253 in het klooster Elsey ingetreden is.
Tot 1232 droegen de ridders Albertus de Lethnette en Harthmodus de Hachne de tienden ( belasting ten grote van circa een tiende deel van de inkomsten) in Bilemerke (Billmerich, ten zuiden van Unna) af aan hun leenheer graaf Otto von Tecklenburg, die bij de aartsbisschop van Köln aangaf daar van af te zien ten gunste van het klooster Fröndenberg.
Bij het afdragen van de tienden in 1233 worden beide leenmannen weer genoemd in de oorkonde.(Albertus de Lechnette).
(Staatsarchief Münster, dep.Haus Brünninghausen)..

Vanaf 1233 was hij in dienst bij Dietrich I graaf zu Limburg en nog lang daarna wordt zijn in oorkonden zijn naam als ministeriale (lid van onvrije adel) genoemd.

Zoon van Degenhard TOP von ALTENA (Degenhard Top, Thegenhardus Top de Altena) (zie 657).
Gehuwd CA.1221 met Walburg N.N.
Gegevens: " Festbuch zur Jubiläumsfeier: "925 Jahre Dorf - 25 Jahre Stadt Letmathe".


Uit dit huwelijk:

   1.

Geboren CA.1222.

   2.

Degenhard II (zie 674).

   3.

Albert, Priester, geboren ca.1226.

   4.

Walburgis, non, geboren ca.1228.


663    Everhard von LETHMATE, geboren CA.1200.
Van Everhard is oorkondelijk vastgesteld dat hij geboren is met de namen
Everhard Lethmate, dat hij bezittingen had in en buiten de plaats Letmathe en dat hij in 1271 dood is. Dat wil niet zeggen dat hij in 1271 gestorven is.

Uitgaande van het idee dat de doopnaam altijd van vader op zoon wordt doorgegeven en dat Everhard Top de vader is van Everhard von Lethmate dan zou dat betekenen dat Everhardus von Lethmate een neef is van de drie broers Degenhard I, Albert en Udo von Lethmate.
Gebleken is, dat de doopnaam Degenhard niet één enkele keer bij de tak van Everhard voorkomt en de naam Everhard niet één keer bij de tak van Degenhard voorkomt.

De Schelen.

In 1349 is Haus Letmathe het domiciel van de Schelen, de tak van Everhard von Lethmate. In 1362 is Haus Genna (op de linker oever van de Lenne, de rivier die door Letmathe loopt en waar Letmathe zijn naam aan dankt) het domiciel van de Külinge (Kuling), tak van Thegenardus de Leytnette I, die vanaf nu Degenhard von Letmathe genoemd wordt.
Genna behoorde toen toe aan Letmathe en betekent zoveel als 'aan de andere kant van de rivier, "Gen den a", Jenseits des Wassers.

Waarschijnlijk is Haus Genna al sinds de tijd van opa Udo Top de Altena in bezit geweest van de familie, maar hebben ze, ten tijde dat de von Lethmates met de bijnaam Kuling deze bijnaam steeds meer gingen gebruiken, de erfenis opgedeeld. Dit zal hoogstwaarschijnlijk al gebeurt zijn in de tijd van de drie gebroeders Degenhard Top, Everhard Top en Udo Top en aangenomen mag worden dat hun nakomelingen, de drie broers Lehtmate Kuling en hun neef Lethmate Schele respectievelijk in Haus Genna en Haus Lethmate geboren zijn.

Huis Lethmate te Letmathe, Sauerland, domiciel van de familie von Lethmate Schele,

tegenwoordig zijn het stadsmuseum en de bibliotheek hier gevestigd.

Zoon van Degenhard TOP von ALTENA (Degenhard Top, Thegenhardus Top de Altena) (zie 657).
Gehuwd CA.1230 met Mechthilde von REDHEY (Mathilde von Reh), geboren CA.1200, dochter van Johann von REDHEY, vrije boer.
Uit dit huwelijk:

   1.

Arnold, geboren CA.1232. (666)

   2.

Everhard, geboren CA.1234.

   3.

Johann I (Johannes dictus Schele de Lethmode) (zie 665).

   4.

Christian, geboren CA.1236.

   5.

Engela, geboren CA.1238.


674    Degenhard II von LETHMATE GENANNT KULING, geboren CA.1224, overleden >1287.
Erw.: 1273, III, 25. (Besitzübertragung in Rhede an das Stift Elsey durch "Degenhard v.Letmathe"). (Classen, Qu.Nr.S.30,Nr.42)
(WUB, VII,Nr. 1465)

, zoon van Albert von LETHMATE GENANNT KULING (Albertus de Lechnette, Albertus de Lethnette,Albertus von Lethmette, Albertus de Leytnitze, Albertus de Lecnete.) (zie 661) en Walburg N.N.
Gehuwd CA.1249 met Engele N.N. Gegevens: Festbuch zum Jubiläumsfeier: "925 Jahre Dorf - 25 Jahre Stadt Letmathe".
Uit dit huwelijk:

   1.

Geboren CA.1251.

   2.

Geboren CA.1254.

   3.

Geboren CA.1256.

   4.

Geboren CA.1259.

   5.

Hermann I (zie 933).

 

 

 Haus Letmathe,1995.

665        Johann I von LETHMATE (Johannes dictus Schele de Lethmode), Johan de Eerste is waarschijnlijk dezelfde persoon als Johan von Letmathe die in 1303 Rechter in Iserlohn is. Waarschijnlijk vanwege zijn hoge leeftijd (ca. 73 jaar oud) stopt hij in 1306 met zijn werkzaamheden als rechter en neemt in datzelfde jaar Gottschalk genoemd Kalf zijn taken over als "tijdelijke rechter van Lon". Paus Johannes XXII stelt Johannes de Letinete als erkenning van zijn gelofte (aan God) en zijn plichtsbesef het toenmalige onbezette of in ieder geval vrijkomende canonicaat verbonden aan de Sint Andreaskerk te Köln ter beschikking inclusief de voor deze functie geldende vergoedingen zonder verdere tegenprestaties te hoeven leveren. Geboren ca.1235, overleden >1303 te Iserlohn?
Van de generatie van de kinderen van Everhard von Lethmate, wiens geboorten plaats gevonden hebben tussen 1230 en 1240, verdwijnen met uitzondering van de naam "Johann" de drie andere mannelijke doopnamen. Zij keren in de geschiedenis van de Schelen - en die van de Külinge - nooit weer, zelfs niet de naam Everhard, en ook over hun dragers wordt nooit meer iets vernomen. Dat betekent natuurlijk niet dat zij zonder nakomelingen gebleven hoeven te zijn.
In de laatste 30 jaar van de dertiende eeuw zijn er berichten over de zoon van Johann bekent. Zijn naam komt als een leidraad in de familie van de Schelen voor tezamen met de voornaam "Hunold".
Het plotseling opduiken van deze toch enigzins vreemde en weinig voorkomende voornaam zou kunnen duiden op een huwelijk met de familie von Plettenberg. Reeds in 1258 verschijnt in dit geslacht een Hunold als veldmaarschalk van de Aartsbisschop van Köln.
In 1282 is Hunold von Plettenberg ridder, burchman zum Rodenberg etc.

Zoon van Everhard von LETHMATE (zie 663) en Mechthilde von REDHEY (Mathilde von Reh).
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Hunold I von LETHMATE GENANNT SCHELE (Hunold de Schele de Oudere) (zie 673).


933    Hermann I von LETHMATE GENANNT KULING, 1304 burgman op slot Hohenlimburg, geboren CA. 1262, overleden CA.1338, zoon van Degenhard II von LETHMATE GENANNT KULING (zie 674) en Engele N.N.
Gehuwd CA.1287 met Bertradis von DÜNGELEN.
Uit dit huwelijk:

   1.

Herman 2 (zie 934).

   2.

Degenhard III, geboren CA.1292.

   3.

Heinrich I, geboren CA.1294.

   4.

Katharina, geboren CA.1296.


673    Hunold I von LETHMATE GENANNT SCHELE (Hunold de Schele de Oudere), geboren ca.1270 te Letmathe, overleden >1346 te Letmathe.
In het boek " Geschichte der Westfälischen Geslechter" van Steinen en Fahne wordt, helaas zonder verdere aanduidingen, gesproken over een Hunolt (von Letmathe).
Verder verhaalt een oorkonde uit het jaar 1329 dat Nevelung von Hardenberg aan het klooster in Elsey zijn daar aanwezige goederen, die voorheen Hunoldus de Letmethe als leenman toebehoorden, verkocht heeft.
(A.Rheda,Limb.Urkunde 32). De oorkonde wordt door Nevelung verzegeld met het Hardenberger wapen. Getuigen: Gerhard von Withene, ritter, Gerwin von Hatneghe, Dietrich und Bernard vom Rhodenberghe, Goswin von Dalhusen.

Waarschijnlijk heeft Hunold vanwege zijn hoge ouderdom of misschien door overlijden zijn carriére moeten beëindigen. De hoogste leeftijd die in die tijd werd behaald lag om en nabij de 50-60 jaar.

Hunold is de eerste in een lange rij van elkaar opvolgende namen. Een uit talrijke voorbeelden naar voren komende 'regel, wijst uit dat het lange tijd gewoonte was om de eerstgeborene zoon te vernoemen naar zijn opa van vaders kant. Hier is ook een voorbeeld van te geven betreffende de
Schelen; Johann I, Hunold I, Johann II, Hunold II (geen regel zonder uitzondering) Hunold III, Johann III.
De aanwezige onzekerheidsfactor betreffende de vraag of Hunold I de zoon van Johann I en de vader van Johann II is wordt door de elkaar opvolgende oorkonden zo goed als teniet gedaan.


Zoon van Johann I von LETHMATE (Johannes dictus Schele de Lethmode) (zie 665).
Gehuwd ca.1293 te Letmathe.
Uit dit huwelijk:

   1.

Johann II (zie 983).

   2.

Peronetta von LETHMATE (zie 853).


934    Herman 2 von LETHMATE GENANNT KULING, Vrijheer in Garbeck in de tweede helft van de 14de eeuw. Bron: Gegevens Festbuch zur Jubiläumsfeier "925 Jahre Dorf - 25 Jahre Stadt Letmathe" en gegevens: Martin Albers te Eppstein, Dld. Geboren CA.1290, overleden CA.1362, zoon van Hermann I von LETHMATE GENANNT KULING (zie 933) en Bertradis von DÜNGELEN.
Gehuwd CA.1315.
Uit dit huwelijk:

   1.

Wedekind (zie 941).

   2.

Geboren CA.1321.

   3.

Geboren CA.1324.

   4.

Degenhard von LETHMATE GENANNT KULINCK, geboren CA.1327, overleden

1381   5.

Hermann von LETHMATE GENANNT KULINCK, geboren CA.1330.


983    Johann II von LETHMATE GENANNT SCHELE, Ridder en Burchtman, geboren ca.1295, overleden >1346, zoon van Hunold I von LETHMATE GENANNT SCHELE (Hunold de Schele de Oudere) (zie 673).
Gehuwd voor de kerk CA.1300 met Pironette N. Geboren CA.1275, overleden < 1-9-1346.
Uit dit huwelijk:

   1.

Johann, In 1346 pastoor te Iserlohn, geboren CA.1320.

   2.

Herman I von LETHMATE (Lampardi) (zie 1062).

   3.

Hunold II (De Oudere) (zie 986).


853    Peronetta von LETHMATE, geboren CA.1336, dochter van Hunold I von LETHMATE GENANNT SCHELE (Hunold de Schele de Oudere) (zie 673).
Gehuwd voor de kerk 1365 met Johann III van LIMBURG, geboren CA.1338, overleden >1410. Heer van Limburg, zoon van Graaf van Limburg Eberhard I van LIMBURG en Jutta van SAYN.
Uit dit huwelijk:

   1.

Heer van Hardenberg Eberhard, geboren CA.1365, overleden ca.1427.

   2.

Bela, geboren CA.1390, overleden CA.1434.
Gehuwd met Wilhelm QUADT van STRAUWEILER, geboren CA.1386, overleden CA.1444.

   3.

Jutta, geboren ca. 1397, overleden CA.1429.
Gehuwd voor de kerk < 1395 met Anton van SCHEIDINGEN, geboren CA.1379, overleden CA.1429.


941    Wedekind von LETHMATE GENANNT KULING, geboren CA. 1318, overleden 1402, zoon van Herman 2 von LETHMATE GENANNT KULING (zie 934).
Gehuwd CA.1343.
Uit dit huwelijk:

   1.

Geboren CA.1344.

   2.

Geboren CA.1347.

   3.

Geboren CA.1349.

   4.

Geboren CA.1352.

   5.

Wedekind II (Wedekint van Letmete, geheiten Kuillinch.) (zie 950).


1062    Herman I von LETHMATE (Lampardi), geboren CA.1320, zoon van Johann II von LETHMATE GENANNT SCHELE (zie 983) en Pironette N.
Gehuwd met Reglindis von SASSENDORF.
Uit dit huwelijk:

   1.

Johann III von LETHMATE GENANNT LAMPERDIE (zie 1064).


986    Hunold II von LETHMATE GENANNT SCHELE (De Oudere), geboren CA.1322, overleden >1385, zoon van Johann II von LETHMATE GENANNT SCHELE (zie 983) en Pironette N.
Gehuwd met Bela (Elisabeth) von DÜNGELEN, geboren ca.1325. Haar geslachtsnaam bevindt zich in de "Quadsche Ahnentafel" (Herold, 1883, pag.92).
Haar tot nu toe onbekende voornaam is te vinden in het necrologium van het klooster Elsey (archief Rheda).(Het Limburgse leenregister).

Tekst overgenomen uit:

De Nederlandsche Leeuw 1958. Dochter van Rötger Von DÜNGELEN zu BLADENHORST en Agnes SPECKE.
Uit dit huwelijk:

   1.

Hunold III (De Jongere) (zie 1067).

   2.

Rutger (Rotger), geboren ca.1350,
1376 November 17 (feria secunda proxima post Martini episcopi)

Rotger von Letmathe bekundet, seinem Bruder Hunold 600 alte goldene Schilde in der Münze des Kaisers oder des Königs von Frankreich zu schulden.
Diese will er am nächsten Peterstag ad Cathedram (22 Febr.) bezahlen. Geschieht dies nicht, so willer ihm das Geld am kommenden Martinstag (11 Nov.) mit 60 alten Schilden verzinsen. Erfolgt die Zahlung nicht am darauffolgenden Peterstag (22 Feb.), und wird er dan gemahnt am Tor oder dort, wo Letmathe früher gestanden hat (an den portener offte dey staed, das Letmette gestaen hedde), so will Rotger mit einem Knechte Einlager halten in Dortmund (Dorpmunde), Iserlohn (Loen), Schwerte (Swerte) oder in Limburg (Limborgh). Er leistet Währschaft und verspricht seinem Bruder Schadloshaltung. Siegelankündigung des Ausstellers und auf dessen Bitten auch des Junkers Johann von Limburg und des Koneken Stalt [oder Stale]

Archief Haus Langen oorkonde 577.

   3.

Pironetta.


950    Wedekind II von LETHMATE GENANNT KULING (Wedekint van Letmete, geheiten Kuillinch.), geboren CA.1355, overleden >1397, zoon van Wedekind von LETHMATE GENANNT KULING (zie 941).
Gehuwd CA.1380.
Uit dit huwelijk:

   1.

Geboren CA.1381.

   2.

Jutta (zie 953).


1064    Johann III von LETHMATE GENANNT LAMPERDIE, zoon van Herman I von LETHMATE (Lampardi) (zie 1062) en Reglindis von SASSENDORF.
Kinderen:

   1.

Johann V.

   2.

Hermann V, overleden > 1552.
Met deze nazaat sterft de tak von Letmathe genoemd Lamperdie uit.

Aussterben der Lamperdie nach 1552.


1067    Hunold III von LETHMATE GENANNT SCHELE (De Jongere), geboren CA.1346, overleden 1394/96.
Hunold de Derde von Lethmate treedt voor het eerst op in een schenkingsoorkonde van zijn grootvader Johann de Tweede de Schele aan het klooster Ölinghausen in 1346 tezamen met de rest van zijn familie. Sinds 1364 zijn het steeds weer geldzaken, schuldverklaringen e.d. die Hunold bezig houden, een teken van zijn constante geldbehoefte. Een logisch gevolg van een onrustig en kostbare manier van leven tijdens de vele oorlogen in het tijdperk waarin hij leefde. Omdat deze manier van leven geen vaste inkomsten opleverden was het steeds weer noodzaak om door verpandingen geld in het laadje te brengen. Op deze manier hebben de Schelen ook hun Haus Letmathe verloren. Dat Hunold steeds weer in bepaalde handeltjes verzeild raakte is in een aantal oorkonden terug te vinden: in 1393 wordt er gesproken over veediefstal in Vifhausen, Huckarde en Dorstfeld en in hetzelfde jaar bezwaart de hertogin van Gelderen zich over het feit dat Hunold haar onderdanen heeft lastiggevallen. Ook een (oorlogs)strijd tegen de stad Aachen is oorkondelijk vastgelegd.

In de loop van de jaren waren de schulden op het Letmather bezit waarschijnlijk zo opgelopen dat het ondraaglijk was geworden en het bezit opgegeven moest worden. Zo verkocht Hunold rond het jaar 1394 Haus Letmathe aan Heinrich von dem Ahaus en zijn vrouw Belike, in 1396 werd het beleend aan Graaf Dietrich von der Mark, net als Hunold een nakomeling van het Grafen-geslacht De Monte, waarschijnlijk waren zij, ver terug in de geschiedenis, verwant aan elkaar.

Haus Letmathe schijnt de nieuwe bezitters geen geluk te brengen want reeds in 1405 verkopen zij " Das Haus zu Letmathe, die Mühle, Fischerei, das Recht am Holze, das Holtzgericht und alles Gut in der Herrschaft Limburg" aan Hermann Fresekyn. Slechts 4 jaar kon Hermann Fresekyn het waarschijnlijk nog steeds met schulden overladen Haus Letmathe met toebehoren aanhouden. In 1409 ging het bezit, "des Hauses to Letmede, das Hunoldes des Schelen gewesen war in dem Veste von Limburg, und des Briefes den Hunold ihnen darüber gegeben hatte, in die Hand Everdes, Herr zu Limburg ". Nu behoorde het Huis Letmathe aan Evert (Everhard), Heer van Limburg en Hardenberg, wiens moeder Pironetta een zuster van Hunold von Lethmate was. Maar ook nu kwam Haus Letmathe niet tot rust. Evert van Limburg verkeerde, net als zijn oom Hunold, in grote geldnood. Hij verpande na twee maanden, op 8 september 1409, Haus Letmathe inclusief alle toebehoren, voor 600 Gulden aan Engelbert von Westhofen, de toenmalige Gograf en later ook drost van het Graafschap Limburg. Evert kon het pand ( de 600 guldens) tijdens zijn leven niet meer terugbetalen en zo verviel Haus Letmathe met toebehoren bij zijn dood in 1429 aan de Graaf van de Mark terug, die op 21 december 1429 Graaf Wilhelm de eerste van Limburg met Haus Letmathe beleende.

De von Westhofen, sinds 1409 in bezit van Haus Letmathe, bleven nu tot het uitsterven van deze Letmather tak in het jaar 1573 Heren op Haus Letmathe. Engelbert von Westhoven, de eerste bezitter, trouwde met Jutta von Lethmate genoemd Kuling uit de in Genna aanwezige tak van de familie. Zo bleven de nieuwe Heren op Haus Letmathe een familieband houden met de oude Heren von Letmathe. Na bijna 200 jaar komt er zelfs een huwelijksverbinding tussen de families van de Heren op Haus Letmathe en de Heren von Letmathe zu Langen, oftewel de Schelen, als Schonebeck von Brabeck (wiens moeder Kiliane von Westhofen door introuwen in de familie von Brabeck Haus Letmathe in dit geslacht bracht) en Anna von Lethmate zu Langen trouwden.

Hunold (III) von Lethmate, genoemd de Jonge of de Schele, heeft dus in 1394 zijn Letmather bezit opgegeven. De grootste redenen hiervoor waren zo goed als zeker zijn financiele lasten, aan de andere kant lijkt het er ook op dat hij geen hechte band meer voelde met zijn bezit gelet op zijn constante oorlogsbezigheden in het westen van Duitsland. De doorslag zou echter zijn huwelijk geweest kunnen zijn, dat hem een nieuwe en zeker veel solider basis gaf en hem ook nog eens naar een andere omgeving voerde, namelijk naar het Münsterland.

Haus Langen, de nieuwe woonplaats van Hunold von Lethmate, ligt aan de rivier de beneden-Bever in het kerspel Westbevern, ten noordoosten van Münster, ongeveer anderhalve kilometer van de kerk van het dorp. Het huis ligt binnen een enorme ringvormige wal met dubbele, soms drie-dubbele graven van voor het jaar 1000. De middeleeuwse aanleg (castrum cum molendino) werd in 1276 vanwege een vredesbreuk door de heren von Langen door Bisschop Eberhard von Münster vernietigd, maar al gauw weer opgebouwd.
Tot het huis behoorden de hout-en boerenbelangen in het kerspel Westbevern, de visrechten in Bever en Ems en de verdere hout-en jachtrechten in de omgeving.

Hunold de derde trouwt in 1378 met Elisabeth von Langen. Zij is erfgenaam van de heerlijkheid Langen en brengt dit met haar huwelijk mee. Hierdoor worden de nazaten van Hunold III en Elisabeth voortaan betiteld als Lethmate zu Langen. Elisabeth von Langen is een dochter van Gerhard von Langen en Gertrud Budde. Volgens Fahne zijn Hunold en Elisabeth reeds in 1377 in Letmathe getrouwd maar kan daar geen oorkondelijk bewijs voor leveren. Het archief in Langen heeft welliswaar de beschikking over diverse oorkonden waarin Hunold von Lethmate genoemd wordt, uit het jaar 1375 en 1376, maar pas in een oorkonde van 1378 wordt hij genoemd met leden van zijn aangetrouwde familie. In deze oorkonde wordt hij, als vanouds, genoemd als " Hunold von Lethmate (Letmede) der Junge, anders genoemd de Schele". Reeds twee jaar later heeft in een oorkonde van de bisschop Potho von Münster de nieuwe woonplaats van Hunold de oude naam verdrongen. De bisschop geeft toestemming de voor het verwezenlijken van een kapel met een begraafplaats "voor het huis van Hunold von Langhen". Pas in 1381 komen Hunold en zijn vrouw gezamelijk voor in een oorkonde: Bernd von der Beke verkoopt het erfgoed 'Mersche' aan "Hunold von Lethmate en zijn huwelijkspartner Elseke". Deze oorkonde bevestigt daadwerkelijk het huwelijksverbond tussen Hunold von Lethmate en Elisabeth von Langen.


Zoon van Hunold II von LETHMATE GENANNT SCHELE (De Oudere) (zie 986) en Bela (Elisabeth) von DÜNGELEN.
Gehuwd voor de kerk 1378 met Elisabeth von LANGEN (Elseke).
Uit dit huwelijk:

   1.

Johann III von LETHMATE zu LANGEN (zie 1069).


953    Jutta von LETHMATE GENANNT KULING, geboren CA.1383, overleden > 1485, dochter van Wedekind II von LETHMATE GENANNT KULING (Wedekint van Letmete, geheiten Kuillinch.) (zie 950).
Gehuwd 1403 ? Echtgenoot is Droste zu Limburg und Iserlohn Engelbert II Herr zu Letmathe von dem WESTHOVE, geboren ca.1375, overleden >1458, zoon van Engelbert I von dem WESTHOVE.
Uit dit huwelijk:

   1.

Engelbert III von WESTHOFEN, geboren ca.1400, overleden >1467.
Gehuwd (1) >1430 met Stineke von HEMMERDE GNT. V.DRENHAUSEN, overleden >1449.
Gehuwd (2) <16-4-1463 met Lyse WREDE? v.d. NEUHOFF, geboren ca.1445, overleden <1500.

   2.

Katharina, geboren ca.1403, overleden ca.1450.
Gehuwd.
Huwelijk: < 21-10-1418
Bron: Festbuch zur Jubiläumsfeier: "925 Jahre Dorf - 25 Jahre Stadt Letmathe". Echtgenoot is Hermann HOCKLINGHAUS.

   3.

Daem (zie 1957).


1069    Johann III von LETHMATE zu LANGEN, geboren CA.1380 te Langen, overleden 1472 te Langen, zoon van Hunold III von LETHMATE GENANNT SCHELE (De Jongere) (zie 1067) en Elisabeth von LANGEN (Elseke).
Gehuwd voor de kerk ca.1410 te Langen met Christine KERCKERING GEN. BLOMENFELD (Stine), geboren CA.1380, overleden CA.1451,
1423 Dezember 30 (crastino beati Thome episcopi Cantuariensis)

Johann von Letmathe, seine Ehegattin Stine und ihr beider Sohn Johann bekunden, dem Cord Stael und seiner Frau Grete ihre Erben und Güter verschrieben zu haben, wie es in dem Hauptbrief darüber beschrieben ist. Sie wollen auf diese Güter keine Ansprüche mehr erheben, es sei denn, daß sie zuvor wieder die 64 Mark bezahlt haben, die Cord Stael ihnen geliehen hat.

Siegelankündigung der beiden Johann von Letmathe.

Archief Haus Langen oorkonde 113.


1424 Juni 10 (in vigilia festi Penthecoste)

Vor Egbert Slingworm, Gograf zu Telgte (Telget), gewährt Dietrich Fransoys, Domdechant der Kirche zu Münster, dem Johann von Letmathe, Sohn des verstorbenen Hunold, seiner Ehegattin Stine und deren beiden Kindern Johann und Elseke das Recht, jährlich auf oder um Petri Cathedra (22 Feb.) mit 100 Mark müunsterischer Pfenninge ihr Erbe und Gut tor Heide mit den aufsitzenden Leuten Bernd und Elseke, Eheleuten, deren beiden Kindern Johann und Stine, Johann, Sohn der verstorbenen Mette und des genannten Bernd, sowie mit allem Zubehör, gelegen im Ksp.Telgte, Bsch.Vechtrup (Vechtorpe), wiederzukaufen, wenn zuvor alle Pachten und Renten bezahlt sind.

Siegelankünigung des Gografen und Dietrich Fransoys. Zeugen aus dem Gerichtsumstand: Engelbert Vrigdach, Kantor (sanckmeister), Wessel Wingharden, Vikar am Dom zu Münster, Everd Span, Johan zu Vredderen, Schreiber zu Langen, und Lubbert Zutelget.

Archief Haus Langen oorkonde 107.


1446 Februar 1 (in profesto Purificationis beate Marie virginis)

Vor Rotger dem Vos, Gografen zu Telgte (Telget), verkaufen Johann von Letmathe, seine Ehegattin und ihre Kinder Hunold, Beleke und Greteke dem Cord Stael und seiner Gattin Grete ein Jahresrente von sechs Gulden rhein. Die Rente ist jeweils auf Lichtmess (2.Feb.) aus ihrem Erbe und Gut zu Langen nebst allem Zubehör: Wiesen, Holz, Feld, Fischerei, Kämpen und Mühle, gelegen im Ksp. Westbevern, zu zahlen.

Siegelankündigung des Richters und des Johann von Letmathe für sich, seine Frau und seine Kinder. Zeugen aus dem Gerichtsumstand: Johannes der Schreiber (de scriver) und Heinrich von Kamen.


Archief Haus Langen, L123.
Uit dit huwelijk:

   1.

Johann, geboren CA.1412 te Langen, overleden ca.1446.
De laatste oorkonde waarin Johann von Letmathe genoemd wordt dateert van 9 april 1446. Waarschijnlijk is hij ook in dat jaar overleden.
(oorkonde uit het Nichtstaatlichen Archive Westfalens, Neue Folge 6, 1976, blz.199-102.)

.

   2.

Elseke, geboren CA.1414 te Langen.

   3.

Hunold IV (der Junge) (zie 1057).

   4.

Beleke, geboren CA.1418 te Telgte.
Gehuwd CA.1463 met Jaspar von PLETTENBERG.

   5.

Margarete (Grete), Stiftsjungfer des Klosters zu Vinnenberg vom Benediktinerorden.(TUB L 207), geboren CA.1420 te Telgte.


1957    Daem von dem WESTHOVE, geboren ca.1406, overleden <18-4-1460, zoon van Droste zu Limburg und Iserlohn Engelbert II Herr zu Letmathe von dem WESTHOVE en Jutta von LETHMATE GENANNT KULING (zie 953).
Gehuwd 1448.
Eheberedung 6.7.1446 met Karde van DALE, geboren ca.1432/34, overleden >1483, dochter van Everd van DALE.
Uit dit huwelijk:

   1.

Lutgart, geboren ca.1449, overleden >1524?
Gehuwd 1469 (getuigen: Festbuch zur Jubiläumsfeier: "925 Jahre Dorf - 25 Jahre Stadt Letmathe".).
Eheberedung 5.5.1469 met Hermann von DÜNGELEN, zoon van Henrich von DÜNGELEN zu BLADENHORST.

   2.

Katharina, geboren ca.1451.

   3.

Enneke, geboren ca.1453.

   4.

Elseke, geboren ca.1455.

   5.

Bilie, geboren ca.1457.


1057    Hunold IV von LETHMATE zu LANGEN (der Junge), geboren CA.1416 te Langen, overleden CA.1507, zoon van Johann III von LETHMATE zu LANGEN (zie 1069) en Christine KERCKERING GEN. BLOMENFELD (Stine).
Gehuwd < okt.1470 met Heilwig von VARENSELL.
Uit dit huwelijk:

   1.

Wolter (Walter) (zie 627).

   2.

Margarethe, Stiftsdame zu Leeden ca.1552. Geboren ca.1474 te Langen.
Gehuwd op 29-03-1498 te Langen met Wessel von KRAKERUGGE.

   3.

Peternelle.


627    Wolter von LETHMATE zu LANGEN (Walter), geboren CA.1470 te Langen.
Het hier vermelde vermoedelijke geboortejaar van Wolter is een volslagen slag in de lucht. De geboortejaren van zijn kinderen komen ook niet overeen met de leeftijd van Wolter. Het is daarom ook zo goed als zeker dat na verder onderzoek zal blijken dat enkele van de aan hem toebedachte kinderen in werkelijkheid niet van hem zullen zijn. Zolang er geen duidelijkheid over is blijf ik de vermoedens van von Spiessen, Fahne en Bierhoff volgen en deze kinderen vermelden als zijn kinderen.

Overleden 1544, zoon van Hunold IV von LETHMATE zu LANGEN (der Junge) (zie 1057) en Heilwig von VARENSELL.
Gehuwd op 18-04-1497 te Haus Langen te Langen. (getuigen: Herbert Sneytlages, Bliggers, Kummerlers en Serck von Baecks aan de kant van de bruid en Johann Droste, burgermeester te Münster en Rotger Stael aan de kant van de bruidegom.) met Anna VOß, overleden >1553,
1546 April 2 (am saterdage nae der hilligen hochtydt Passchen)

Anna, witwe Walter von Letmathes, und ihre Söhne Themme und Walter von Letmathe verkaufen ihrem Sohn bzw. Bruder Johann eine Jahresrente von fünf Gulden rhein. für 100 Gulden derselben Münze, die auf Sonntag Quasimodogeniti (= Sonntag nach Ostern) fällig ist aus ihrem freien durchschlächtigen Erbe Middendorp im Ksp.Telgte, Bsch. Vechtrup (Vechtorpe). Sie behalten sich vor, die Rente jährlich mit 100 Gulden oder 104½ Joachimstalern, wie sie vor Datum dieser Verschreibung geprägt wurden, zurückzukaufen. Siegelankündigung des Themme von Letmathe auch für seine Mutter und seinen Bruder.

Archief Haus Langen, Urk.255 Das Telgter Urkundenbuch L 306


, dochter van Temme VOß en Elisabeth von der RECKE.
Uit dit huwelijk:

   1.

Katharina, geboren CA.1500.
Gehuwd op 17-11-1524 te Langen met VITINGHOFF GENANNT NORTKERCKEN. Bron: T.U.B.

   2.

Anna, Non te Bersenbrück in 1527, geboren ca.1505.

   3.

Hunold, 1561 Vikar te Telgte, 1567 Dechant te Horstmar, geboren CA.1510 te Langen.
Hunold von Lethmate soll nach dem Katalog in Münster im Jahre 1561 Vikar in Telgte und 1567 Dechant in Horstmar gewesen sein. Bei der Visitation in Horstmar am 12. September 1571 wird er als nicht residierender Stiftsherr bezeichnet. Der Domkapitular Wilhelm Eberhard Schwarz, der die Visitationsakten 1913 herausgab, hielt Hunold für ein Mitglied der Adelsfamilie auf Haus Langen. Der Vater Wolter von Lethmate hätte ihm demnach den Namen seines 1498 noch lebenden Vaters Hunold von Lethmate gegeben.

Uit : Die Mitglieder der Familie Letmathe im Fürstbistum Münster im 16. Jahrhundert.

Aufgezeichnet von W.Honselmann 05-03-1969 in den "Letmather Nachrichten".


   4.

Johann (zie 1035).

   5.

Temme (Temmo) (zie 1033).

   6.

Petronella, Stifftsjungfer te Asbeck. Overleden op 18-02-1597 te Asbeck.

   7.

Maria (Merrye/Meriken), Kosteres te Asbeck/Küsterin zu Asbeck, overleden ± Nov.1560 te Asbeck,
1560 Oktober 22 Haus Langen Haus Langen L335

Vor dem Notar Wessel Orthborch gnt. Moelner errichtet die kranke Marie von Lethmate, Stiftsjungfer und Küsterin zu Asbeck (Asbecke), bezüglich ihrer zeitlichen Güter ihr Testament. - Falls sie Auf Haus Langen verstirbt, so sollen ihre Testamentsvollstrecker ihr ein christliches Begräbnis und danach Begängnis in gewöhnlicher Weise zu Westbevern besorgen. Verstirbt sie im Stift, findet das Begräbnis zu Asbeck statt. Alsdann begehrt sie von Goede de Bever, Äbtissin, und sämtlichen Jungfern zu asbeck, die "Mutter" der Testatrix, nämlich Catharina Nortkercken, mit der ersten (freiwerdenden) Pfründe zu Asbeck zu versorgen. Im Vertrauen darauf übergibt sie ihr Haus, Hof und Keller, wie sie es bis zu ihrem Todestag besessen hat, ihrer erwähnten Mutter Jungfer Catharina Nortkercken, jedoch mit der Auflage, dass die beiden darin wohnenden Jungfern, Elsbe von Münster und Beatrix von Keppel, darin bleiben können, bis sie sich eines Besseren versehen konnten. Dann begehrt Testatrix, dass die Äbtissin de Bever die Jungfer Cath. Nortkercken (mit dem Haus und Zubehör) in Kost nehme. Sollte die Jungfer Catharina Nortkercken infolge Todes nicht in den Besitz des Hauses kommen, so vermacht Testatrix Haus, hof und Keller der Elsbe von Münster, falls sie es wünscht, wenn nicht, soll es die Jungfer von Keppel haben. Diejenige, die es erhält, ist jedenfalls verpflichtet, der Jungfer von Hetterschen unverzüglich zehn Gulden zu geben. Sodann vermacht sie den Jungfern zu Asbeck 60 Taler, aus deren Zinsen künftig an ihrem sterbetag jeder Jungfer ein kleines Maß (mengelen) Wein und etwas Stockfisch gegeben werden sollen. Falls ihre Mutter Jungfer Catharina Nortkercken eine Pfründe zu asbeck bekommen sollte, so wird das Kapital der 60 noch um 40 Taler angehoben. Diese 100Taler sollen für Wein und Stockfish angelegt werden. Jungfer Elsbe von Münster, erer moedderen, vermacht sie zehn und Beatrix von Keppel, ihrer nichte, auch zehn Taler. Den Gottesarmen schenkt sie 100 Joachimstaler, aus deren Einkünfte der pastor zu asbeck jährlich drei Schillinge, der Kaplan einen Schilling und der Küster sechs Pfenninge, das übrige die Armen zu Miiwinter, und zwar in Fleisch und Butter erhalten. Ihr Bruder, Komtur johann von Lethmate, erhält eine Engelotte und fünf Goldgulden, der Bruder Johann von Lethmate eine Krussate und 10 Gulden, ihre Schwägerin von Lethmate drei Engelotte oder stattdessen sieben Goldgulden, Dietrich Nortkercken, Pastor in Telgte, einen Goldgulden und zwölf Taler, Johann von Lethmate, Pastor zu Westbevern, eine Goldgulden und zwölf Taler, ihre Magd Enneken 100 Taler und ein Bett, ihre Magd Greteken drei Taler und ein Paar bettlaken, die Bastarde von Lethmate ihrer beiden Brüder(!) je einen Taler, Walter, der Sohn des Komturs (Johann von Lethmate), und Greteken to Voerden erhalten je drei Taler, ihr Vetter Wilhelm Nortkercken fünf Goldgulden, dessen Frau einen Taler. Ihrer Mutter Jungfer Catharina Nortkercken vermacht sie 100 Taler und ein Bett.
Sollten noch irgendwelche einen Anspruch auf ihren Nachlaß zu haben glauben, so erhalten diese ingesamt einen Taler zur Aufteilung unter sich. Sollte jemand der Bedachten nicht mit seinem Legat zufrieden sein, so soll er gänzlich von ihrem Gut ausgeschlossen sein. Als Handgetreue und Testamentsexekutoren benennt die Nachlasserin Jungfer Goede de Bever,
Äbtissin; Diderich Frydach, Jungfer zu Asbeck, Jungfer Petronella von Lethmate und Lubbert Elperdinck, Pastor zu Asbeck. Für die Ausführung dieses letzten Willens erhält die Äbtissin eine Engelotte Goldgulden. Alles, was nach Ausrichtung der Legate alsdann noch übrig bleibt, vermacht sie ihrer Schwester Petronella von Lethmate. Die Exekutoren sind bemächtigt, die Legate in Verschreibungen oder in Münzen auszuzahlen
und nach ihrem Tode sämtliche hinterlassen Werte an sich zu nehmen. Etwaige andere Dispositionen behält sich die Erblasserin vor.
Geschehen auf dem Haus zu Langen in Gegenwart der Zeugen: Dietrich Nortkercke, Pastor zu Telgte, Johann von Lethmate, Pastor zu Westbevern, und Johann Menge.

Archiv Haus Langen, Urk. 279
,
1532 Februar 17 (sabato post Valentinis martiris) TUB L267

Vor dem Offizial des geistlichen Hofgerichts zu Münster schließen Wolter und Anna von Letmathe mit Meriken, ihrer Tochter, einer geistlichen Jungfer zu Asbeck, nachstehenden Abfindungs- und Verzichtsvertrag. Die Tochter soll lebenslänglich unverehelicht bleiben und jährlich als Abfindung von Ihrem elterlichen Erbanteil vom Haus Langen zu Mittwinter (25. Dezember) drei Gulden jährlicher Rente und ein fettes Schwein ausheben, solange die Eltern leben. Nach dem Tode der Eltern darf Meriken aus den zum Haus Langen gehörigen Erben ausheben; aus der Kothorst 4½ Gulden und ein fettes Schwein (das Erbe liegt im Ksp. Westbevern, Bsch. Brock), aus dem Erbe Gerstkampe im Ksp. Greven, Bsch. Smedehausen (Smedehusen) zwei Gulden. Die anderen Einkünfte verbleiben jedoch beim Hause Langen. Wenn Merike ein Haus kaufen oder bauen will, so sollen ihr die besitzer von Haus Langen 20 Gulden geben, wenn sie diese ein Jahr zuvor davon wissen läßt. Kauft oder baut sie nicht, stehen ihr die 20 Gulden ein Jahr nach dem Tode der Eltern zu. Damit erklärt sich Meriken zufrieden und verzichtet auf weitergehende Erbansprüche. Bei Todesfällen ihrer Geschwister ist sie nicht erbberechtigt; nach ihrem eigenen Tode fallen die genannten Renten an das Haus Langen zurück. Siegelankündigung für zwei gleichlautende Ausfertigungen des Offizials und Wolters von Letmathe, der ebenfalls die Unterzeichnung seiner Tochter ankündigt. Zeugen: Christoffer Bobbenkamp und Johann Harslage, Diener des Gerichts.

Archiv Haus Langen Urk.226a


.


1035    Johann von LETHMATE zu LANGEN, Johanniterritter zur Komtur Horst, geboren ca.1514 te Langen, overleden op 24-07-1591.
Im Jahre 1626 bekundet Dietrich von Letmathe, Küster zu Drensteinfurt, daß sein seliger Vater, Johann von Letmathe vom Hause Langen zu Westbevern gebürtig, Johanniter-Ritter und Kommendator (Komtur) zu Horst an der Lippe, 1591 auf St.Jacobi Abend gestorben sei. Sein (des Küster) Bruder sei Johann von Letmathe, Pastor zu Westbevern, gewesen, der 1596 Montags nach Pfingsten gestorben sei. Seines Vaters Schwester sei als Küsterin des Stiftes Assbeck gestorben.

Dieser Johann von Letmathe hatte mehrere illegitime Söhne und vielleicht auch Töchter. In seinem Todesjahr 1591 übertrug der Komtur in zwei verschiedenen Urkunden vom gleichen Tage seinen "Söhnen" Joest und Adrian Letmate eine jährliche Erbrente von 5 Goldgulden. Nach einer vor dem bischöflichen Offizial (Kirchenvorsteher) als ordentlichen Richter des Hofes zu Münster ausgestellten Urkunde aus dem Jahre 1597 verkaufte der "ehrenhafte und ehrbare" Jobst Lettmate an seinen Vetter, den "ehrenhafte und ehrbare" Wolter Hane den auf fünf Goldgulden lautenden Rentenbrief, den ihm sein Vater Johann von Letmathe im Jahre 1591 übertragen hatte. Wolter Hane war nach der Schenkungsurkunde Johanns von Letmathe für seinen Sohn Adrian von 1591 "Diener" des bischöflichen Hofes zu Münster.

Der Komtur Johann von Letmathe war unverheiratet und katholisch, da er seine schenkungen von 1591 von dem bischöflich Münsterschen Offizial beurkunden ließ. Er ist ein Sohn des Wolter von Letmathe zu Langen und seiner Ehefrau Anna Voß, der Tochter des Temmo Voß zu Enniger und dessen Frau, geborene von der Hegge. Der Bruder des Komturs, Temmo von Letmathe, ist der Vater der Anna von Letmathe, die 1585 den Schönebeck von Brabeck zu Brabeck und Schönebeck heiratete.

Bron: Heimatblätter für Hohenlimburg und Umgebung, 32.Jahrgang, Heft No.6, Juni 1971. Begraven te im Chor der Kirche in Westbevern.
Deze Johann von Lethmate, ridder, is waarschijnlijk een van de voorouders van de vele burgelijke families Lethmate. Ondanks de eed die hij heeft afgelegd ten overstaan van zijn ouders en broers en zusters en de daarop gemaakte oorkonde waarin Johannes beloofd nooit te zullen trouwen zijn er zeker zo'n acht nakomelingen van hem beschreven, waarschijnlijk verwekt bij verschillende vrouwen, o.a. een zoon genaamd Wolter, een Johann, een Bernardus en ook nog enkele dochters.

Johannes heeft zich wel aan zijn afspraak gehouden; hij is nooit getrouwd.

1532 Februar 17 (am saterdage na Valentini martiris)

Johannes von Letmathe vom Johanniterorden zu Steinfurt bekundet, daß seine Eltern, Wolter und Anna von Letmathe, ihm wegens seines Patrimonialerbes aus dem Erbe Große Burlage im Ksp. Westbevern fünf Gulden jährlicher Rente mit Fälligkeit auf Weihnachten verschrieben haben. Darüber ist eine münsterische Offizialatsurkunde ausgestellt worden. Johannes von Letmathe gewährt daraufhin seinem Bruder, der sich auf Haus Langen verheiraten wird, das Recht, diese Rente jeweils zum Fälligkeitstermin mit 100 Gulden rhein. zurückzukaufen. Siegel-und Zeichnungsankündigung des Ausstellers.
(Umschrift: S'IOHANNIS DE LITMATE)

Archiv Haus Langen, Urk.224 Das Telgter Urkundenbuch L 265Kleding in de 16de Eeuw.

1532 Februar 17 (sabato post Valentini martiris)

Vor dem Offizial des geistlichen Hofgerichts zu Münster schließen Wolter und Anna von Letmathe mit ihren Sohn Johann von Letmathe vom Johanniterorden zu Steinfurt einen Abfindungsvertrag. Johann von Letmathe soll unverheiratet bleiben, solange die weltlichen Brüder leben oder eheliche Hauserben vorhanden sind. Als Anteil des Patrimonialerbes soll er fünf Gulden jährlicher Rente aus dem Erbe Große Burlage im Ksp. Westbevern ausheben. Wenn eines der Kinder von Johans Bruder auf Haus Langen heiratet, so soll der Besitzer des Hauses Langen 20 Gulden innerhalb von drei Jahren nach dem Ehevollszug zahlen. Nach dem Tode der Eltern soll der Sohn Johann lebenslänglich ausheben: jährlich auf Mittwinter (25.Dezember) drei Gulden aus der Großen Schelhove und zwei Gulden aus dem Erbe Wedehach. Beide Erbe liegen im Ksp. Westbevern, Bsch.Brock. Die anderen Einkünfte aus diesen Erben verbleiben beim Hause Langen. Hiermit erklärt sich Johann zufrieden und läßt alle anderen Ansprüche am Erbe der Eltern auf. Bei Todesfällen seiner Geschwister ist er nicht erbberechtigt. Stirbt er selbst, fallen seine Renten zurück an das Haus Langen. Siegelankünigung des Offizials für zwei gleichlautende Briefe, ferner Walters und Johanns von Letmathe, der auch seine Unterschrift ankündigt.

Archiv Haus Langen, Urk.225a Das Telgter Urkundenbuch L 266Übrigens bestehen Meinungsverschiedenheiten darüber, ob der Komtur Johann von Lethmate in einer gültigen Ehe lebte und seine Kinder als legitim und ebenbürtig zu bezeichnen sind. Entgegen anderen Ansichten ist der Sippenforscher O.H.Döhner, Iserlohn, der Meinung, daß die Kinder des Johanniter-Ritters und Komturs nicht als illegitim anzusehen seien, denn dieser habe "ganz eindeutig eine regelrechte Ehe geführt, die mit zahlreichen Kindern gesegnet war". Er bezeichnet eine solche Ehe als "geheime Ehe". Wohl kann es möglich sein, daß Johann von Lethmate eine heimliche (clandestine) Ehe führte. "Als Ritter des Johanniter-Ordens konnte er, so lange er diese Stellung hatte, keine gültige Ehe eingehen. Er war kein Priester - die Priester dieses Ordens waren meist bürgerliche Leute -, hatte aber beim Eintritt in den Orden oder nach der Probezeit das Gelübde der Ehelosigkeit ablegen müssen. Wenn er aus dem Orden austrat, was oft geschah, erhielt er den Dispens und konnte heiraten. Da Johann von Lethmate aus einer Familie stammte, deren Fortbestand gesichert war, gab es keinen Grund auszutreten. In diesem Fall wären seine Kinder auch nicht erbberechtigt gewesen, denn das konnten nur die Kinder einer ebenbürtigen Frau sein. Übrigens bezeichnet sich der gleichnamige Sohn des Komturs, dem seine Verwandten die Pfarrstelle in Westbevern verschafft hatten, im Jahre 1573 bei der Visitation (besichtigung durch Kirchenobere) selbst als illegitim. Er lebte gleichfalls wie der Vater in Konkubat und hatte damals ein Kind. Ob er noch weitere Kinder zeugte oder dem Befehl der Visitatoren nachkam und die Konkubine entfernte, weiß ich nicht.

Die Kinder aus dieser ungezetslichen Ehe führten zwar den Namen Lethmate, waren aber nicht erbberechtigt und galten nicht als Angehörige des Adelsgeschlechts. Gegen die Ebenbürtigkeit der Kinder spricht auch, daß sie durchweg bürgerliche und zum Teil niedere Berufe ausübten. So war Dietrich Küster und zählte damit zu den untersten Kirchenbedienden. Wolter gar wird in Münster 1590 als Viehändler genannt. Dies war er wahrscheinlich, bevor ihm die Verwalterstelle auf Haus Langen übertragen wurde. Eine Ausnahme macht Johann, der als Pastor zu geistlichen Würden kam und studiert haben muß.
Verdächtig is t ferner, daß die Ehefrau des Komturs nie namentlich genannt wird. Dr. Meininghaus schreibt in seinem Aufsatz "Falsche Angaben in Leichenpredigten", "daß der als Vater Joest Lethmates urkundlich bezeugte Johann von Lethmate unverheiratet war (Fahne a.a.O.S.273) und katholisch geblieben ist." Demnach hat er nicht resigniert. Von einem späteren Nachkommen dieser bürgerlichen Lethmate soll im 19. Jahrhundert ein Auftrag auf zuerkennung des Adels gestellt sein, der abgelehnt worden ist.

Bron: Mitteilungen von W.Honselmann, Paderborn.
Uit: Heimatblätter für Hohenlimburg und Umgebung, 32.Jahrgang, Heft No.6, Juni 1971.


Zoon van Wolter von LETHMATE zu LANGEN (Walter) (zie 627) en Anna VOß.
Kinderen:

   1.

Kaspar LETHMATE (Jaspar), geboren ca.1533 te Münster?
Der Barbier Kaspar Lethmate in Münster.

In dem Buch "Heilkundige in Münster i.W. im 16. und 17. Jahrhundert" erwähnt die Verfasserin Dr. Elisabeth Gördes (Hildesheim 1917) auch mehrfach den Barbier Kaspar Lethmate, den die Bruderschaft oder Zunft der Barbiere aber nicht in ihren Reihen dulden wollte, da er Sohn einer "geistlichen Person" war. Die Bruderschaft hatte in ihren Satzungen festgelegt, daß man nur eheliche, "zum wenigsten natürlich" geborene Barbiere aufnehmen wolle. Die Söhne von Scharfrichtern und geistlichen Personen sollten ausgeschlossen bleiben, d.h. ein solcher Barbier konnte in Münster seinen Beruf nicht ausüben. Da die Barbiere früher nicht nur Bart und Haare stützten, sondern auch in der Behandlung von Krankheiten und Wunden erfahren waren, wurden sie zu den Heilkundigen gerechnet. Kaspar Lethmate war am 12. Januar 1573 in die Bruderschaft aufgenommen worden. Vermutlich hatte er seine Herkunft nicht nachzuweisen brauchen oder verschleiern können. Am 4. Juli 1574 schickten die Barbiere einen Brief an den Rat der Stadt Münster und baten diesen um Entfernung des Kaspar, dessen Vater eine geistliche Person sei. Der Name des Vaters wird nicht genannt, doch kommt vermutlich nur eine außerhalb Münsters wohnende "geistliche Person" in Betracht. Aus zeilichen kann nur der Komtur zu Horst der Vater sein.
Die Mitglieder des Deutschen Ritter-Ordens konnten, so lange Sie im Orden waren, keine gültige Ehe eingehen, da sie sich zur Ehelosigkeit verpflichtet hatten. Die Ritter waren Angehörige des Adels, wührend die Priester und Seelsorger fast ausschließlich dem bürgerlichen oder bäuerlichen Stande angehörten.
Die Aufnahme des Kaspar Lethmate als Bürger in Münster verzeichnet das Bürgerbuch nicht. Seine erste Frau starb vor 1581, und als er eine zweite Ehe eingehen wollte, wurden am 31.Oktober 1581 Vormünder für die Kinder aus erster Ehe bestellt. Vom Rat wurde Bernt Huge und aus der Verwandtschaft Meister David Moell, Apotheker und Balthasar von Schaten benannt. Kaspars zweite Frau Anna Dreeß aus Hamm wurde am 3. November 1581 Bürgerin in Münster. Doch schon am 30. April 1582 bat Kaspar Lethmate um eine zeitweilige Aufgabe des Bürgerrechts, da er nach Telgte überseideln wollte, was ihm auch gestattet wurde. Später wohnte er wieder in Münster, wo er am 30. April 1604 im Ratsprotokoll erwähnt wird. Der am 18. Januar 1594 im Ratsprotokoll erwähnte barberer Johann Lethmate könnte sein Sohn sein. Das Bürgerbuch und Vormünderbuch verzeichnet ihn nicht, weder als Bürger noch als Vormund.
Der Barbier Tilmann (Temmo,P.L.) Lethmate könnte ein Sohn dieses Johann sein, aber auch ein Sohn aus der zweiten Ehe des Kaspar Lethmate. Als Barbier verzeichnen ihn die Ratsprotokolle am 25. September 1617,
21. August 1633 und 16. Dezember 1638. Der Bürgersohn Tilmann Lethmate erhielt am 9. März 1620 das Bürgerrecht. Für die Kinder des Tilmann Lethmate und der verst. Richmodt Ridder wurden am 21. August 1627 Vormünder angeordnet. Agathe Reckmanns von Ravensberg, die Frau des Barbiers Tilmann Lethmate, wurde am 25. September 1628 Bürgerin in Münster. Der Bruderschaft der Barbiere hat aber weder ein Sohn aus der ersten noch aus der zweiten Ehe angehört.

Qelle:Der Letmather Rundschau; Bürgerliche Träger des Namens Lethmate: aufgezeichnet von W.Honselmann 20.4.1969.

   2.

Hunold (von) LETHMATE, geboren ca.1536 te Münster?

1563 März 14 (up sundagh Oculi) L338


Heinrich von Galen und seine Ehegattin Clara versprechen, Heinrich von Ascheberg zu Byink und Gerd von Galen zu Ermelinghof für die Bürgschaft im nachstehenden Rentenverkauf schadlos zu halten. Die Eheleute von Galen hatten an Jaspar und Hunold von Lethmate, Söhne des Johann von Lethmate, Komturs zu Horst, zehn und nachfolgend einen Taler jährlicher Rente mit zwei Briefen um 300 Rt. verkauft. Die Rente(n) sind fällig auf Sonntag zu Großen Fastabend (= Estomihi) aus ihrem Haus Bispinck und dem zugehörigen Gut Beiermann im Ksp. Rinkerode, Bsch. Oldendorp. Die Rentbriefe datieren von 1563 Februar 21 (up sundagh to groiten vastenavendt). Siegelankündigung des Ausstellers und Unterzeichnung durch Clara von Galen.

Archiv Haus Langen Urk.594

 3.

Wolter (von) LETHMATE (Woelter van Lettmaete) (zie 703).

   4.

Johan (von) LETHMATE, 1554 Pastor zu Westbevern. Geboren ca.1540.
Johann Lethmate, der Sohn des Komturs Johann von Lethmate zu Horst wurde 1554 Pastor zu Westbevern. Vermutlich ist er der Vikar Johann I. der St.-Katharinen-Vikarie in Telgte, der dort 1560 und 1561 genannt wird. Bei der Visitation von Westbevern am 3. Oktober 1571 heißt es, daß er einen Dispens vom Makel der unehelichen Geburt habe. Bei der Visitation in Telgte am 7. Febr. 1572 wird der Pastor zu Westbevern Johann Lethmate als Rektor der Kapelle am leprosenhaus (Aussätzigenheim) außerhalb der Stadt Telgte genannt. Bei der Visitation von 1607 war er im 54. Jahr Pastor zu Westbevern und der Rektor der Rochuskapelle in Telgte, die vermutlich die Kapelle des Leprosenhaus war. Dietrich Lethmate sagte (nach dem Familienforscher Anton Fahne) im Jahre 1626 aus, sein Bruder Johann, Pastor zu Westbevern, sei 1696 gestorben. Die Jahreszahl ist sicher falsch, kann aber nicht einfach in 1596 umgeändert werden. Wahrscheinlich ist 1616 gemeint, denn 1606 kommt nicht in Frage, da Johann noch 1607 lebte.

Overleden 1616 te Telgte.

   5.

Dietrich (von) LETHMATE, Küster zu Drensteinfurt, geboren ca.1550 te Dortmund? Overleden >1626.

Vater ist Johann von LETHMATE zu LANGEN, mutter ist Bürgertochter zu Dortmund.

   6.

Hermann (von) LETHMATE (zie 1613).

   7.

Jobst (von) LETHMATE (zie 1171).

   8.

Anna (von) LETHMATE, geboren 1569 te Langen.

   9.

Johann (von) LETHMATE, Doktor der Rechte,Siegeler und Siegelbewahrer.
1691 Juli 1 Bevern

Die Stadthalter (deputati locumententes) der Diözese Münster ernennen Johann Lethmate, Doktor der Rechte und siegelbewahrer des Hofes zu Münster, nach dem Tode Conrad Gerdinks, Offizials des Gerichtshofes zu Münster, zum Generalkommissar (generalen commissarium) und Richter des Hofes, um mit zwei deputierten Assessoren die Rechtssprechung an dem erwahnten geistlichen Gerichtshof wahrzunehmen.

Archiv Haus Langen, Urk. 502 das Telgter Urkundenbuch L 586

   10.

Bernardus (von) LETHMATE.

   11.

 

Kerstien (von) LETHMATE.

Vermelding/erwähnt : TUB L319

.

   12.

Adrian (von) LETHMATE.

Urkundlich genannt 1591

Bron/Quelle: Heimatblätter für Hohenlimburg und Umgebung, 32.Jahrgang, Heft No.6, Juni 1971.


1033    Temme von LETHMATE zu LANGEN (Temmo), geboren CA.1528, overleden 1588,
1545 juni 25

Vor dem Notar Johannes Cluppel verkauft Heinrich Kaffhille, ehelicher Sohn des verstorbenen Ernst Kaffhille, mit seiner Ehefrau Aleke auch namens seiner Brüder und Schwestern an die Witwe Wolter von Letmathes das Haus und den Hof des verstorbenen Ernst Kaffhille in der Stadt Telgte. Mit den Verkäufern bürgen Jürgen Boryck, Bürger zu Telgte, und Johann Eschemann. Zeugen: Evert Doerhoff, Bürgemeister zu Telgte, Johann Affhuppe, Claus Vogelsanck, Stovermann.

Archiv Haus Langen, Urk.606 Das Telgter Urkundenbuch L 303


De bovengenoemde burgemeester Evert Doerhoff is de echtgenoot van Anna von Letmathe, dochter van Temme von Lethmate.


Zoon van Wolter von LETHMATE zu LANGEN (Walter) (zie 627) en Anna VOß.
Gehuwd op 10-05-1558 te TELGTE (getuigen: Johan v. Letmathe, komtur te Horst, Johann Voss, Wessel von Bruggeney genoemd Hasenkamp, Jürgen von Nem genoemd Dusscher, Wilhelm Vitinckhof genoemd Nortkercke, Johann von Bruggeney genoemd Hasenkamp en Brun von Schuiren, allen aan de zijde van de bruidegom. Aan de zijde van de bruid: Wilhelm Valcke, Domheer te Münster en Ambtman te Lüdinghausen, Dietrich Harmen zu Horne, Gerhard Mordien, Ernst Schillinck, Bonaventur Droste en Dietrich Cloit, rentmeester te Wolbeck.), Über die Pfarrkirche Ss.Cornelius und Cyprianus in Westbevern:

Temme (auch Temmo) von Lethmate zu Langen vermählte sich 1558 mit Caspara Droste zu Vischering. In dem Chorgestühl sind die Wappen der jeweiligen Eltern in die Füllungen geschnitzt worden. Das zweite Wappen ist das Familienwappen des Vaters der Ehefrau Caspara, nämlich Heidenreich von Droste zu Vischering. Er soll auch der Namensgeber für den Vornamen des Domdechanten gewesen sein. das dritte Wappen ist das Familienwappen der Anna Voß zu Enniger, die den Walter von Lethmate 1497 heiratete. In dem letzten Feld ist das Familienwappen von Hoberg angebracht. Jaspara von Hoberg war die Ehefrau des Heidenreich Droste zu Vischering.
Zur feststellung des Zeitpunktes, wann der Chorstuhl entstanden ist, sei folgendes angeführt:
1. Der Chorstuhl ist nach der Heirat des Temme von Lethmate mit Caspara Droste zu Vischering im Jahre 1558 gefertigt worden, denn sonst wären ja nicht die Wappen des Heidenreich Droste zu vischering und das der Jaspara von Hoberg mit angebracht worden.
2. Der späteste Zeitpunkt der Anfertigung des Chorstuhles ist das Jahr 1595, denn am 18.02.1596 - Urkunde L 409 - wurde der Ehevertrag zwischen Johan von Lethmate zu Langen und Agnes Valke zu Rockel abgeschlossen. Als Brautschatz erhielt sie von ihren Brüdern 3.500 Rt. Johan von Lethmate zu Langen war der Bruder des Domdechanten. Wenn der Chorstuhl nach diesem Zeitpunkt erstellt worden wäre, dann hätte man sicherlich die Wappen der Eltern der Ehefrau Agnes mit eingebunden.

Vermutlich wird man den Chorstuhl bald nach der Hochzeit des Temme von Lethmate im Jahre 1558 erstellt haben. Evtl. ist zu diesem Zeitpunkt auch das übrige Kirchengestühl nach dem Neubau der Kirche im Jahre 1531 gefertigt worden.

Tekst overgenomen uit: Festschrift 100 Jahre Pfarrkirche Ss.Cornelius und Cyprianus Westbevern 1898 - 1998. Echtgenote is Kaspara DROSTE zu VISCHERING (Jasper), overleden 1605, dochter van Heidenreich DROSTE zu VISCHERING, Drost te Horstmar, en Jaspara von HOBERG.
Uit dit huwelijk:

   1.

Heidenreich, 1605 deken van Hildesheim, 1615 - 1625 Deken van de Dom te Münster. Heidenreich von Letmathe wilde zijn functie als deken van de dom te Münster vanwege ziekte opgeven maar bleef na lang aandringen van het kapitel toch aan. Geboren ca.1560, overleden op 25-09-1625 te Münster.
De dood van Heidenreich von Lethmate wordt beschreven door de Domnecroloog;

"Anno 1625 25.Septembris mortuus est in Domino reverendus dominus Heidenricus Lethmate decanus de Langen, 8. Octobris sepultus in summo templo".

"In het jaar 1625 de 25e september is overleden Heidenricus Lethmate komende van Langen, 8 oktober begraven in deze kerk".

Begraven op 08-10-1625 te de Dom te Münster.
Heidenreich von Lethmate erhielt am 23.Sept.1594 die niederen Weihen. Die Weihe zum Subdiakon wurde ihm am 24.Sept.1594, zum Diakon am 31.Juli 1605 und die Priesterweihe am 13.Nov.1605 erteilt. Domherr in Münster war er 1595 geworden und am 17.Febr.1615 Domdechant in Münster. Er starb am 27. Sept.1625. Er ist der Stifter des berühmten Stephanus- oder Lethmate-Altars im Dom zu Münster. Heidenreich von Lethmate war gleichzeitig Domherr in Hildesheim, blieb aber Mitglied des Domdechanten des Hildesheimer Domkapitels bis zum Tode. Bei der Visitation des Bistums Hildesheim am 31.Dez.1608 (alten Stils) weilte er in Hildesheim und bewohnte die Domdechanein heute Domhof 28.-Sein Bruder Wolter von Lethmate ist in Hildesheim seit 1601 als Domherr nachweisbar. Bei der Visitation am 4.Jan.1609 war er auch Dechant des Stiftes St.Andreas in Hildesheim und wird bei dieser Gelegenheit als Bruder des Domdechanten Heidenreich bezeichnet. Die bekannten Stammtafeln der Familie kennen keinen Bruder Wolter des Heidenreich und Sohn des Temmo von Lethmate und der Jaspar Droste.

   2.

Johann (zie 1036).

   3.

Wolter (Walter), Domdechant te Hildesheim. Geboren ca.1564, overleden op 03-08-1634 te Langen.
Er ist vermutlich der nobilis Gualterus Letmate aus Münster (Stadt oder Bistum), der sich am 18.Okt.1592 an der Universität Köln Immatrikulieren ließ.

Bron: Der Letmather Rundschau " Die Mitglieder der Familie Letmathe im Fürstbistum Münster im 16. Jahrhundert" bearbeitet von Wilhelm Honselmann 5-3-1969.

   4.

Franz, Franz von Letmathe werd op 7 Februari 1596, op 20-jarige leeftijd, geïnstalleerd als Domheer van Münster. Geboren op 15-10-1575, overleden op 12-04-1638 op 62-jarige leeftijd.
Franz von Lethmate, der Bruder von Johann, Heidenreich und Wolter war am 15.Okt.1575 geboren. Die Tonsur erhielt er am 7.Mai 1593 und wurde am 7.Februar 1596 als Domherr in Münster aufgeschworen; d.h. je zwei Herren der Ritterschaft beschworen, daß die Wappen Lethmate und Voß der väterlichen und die Wappen Droste und Hoberg der mütterlichen Großeltern ritterbürtigen Geschlechtern angehörten. Die niederen Weihen erhielt er am 3.Sept.1616 und am folgenden Tag die Weihen zum Subdiakonat. Priester ist er nicht geworden. Er starb am 12. April 1638.

   5.

Agnes, CA.1595 STIFTSDAME TE LANGENHORST. Geboren ca.1577, overleden CA.1635.
Gehuwd voor de kerk 1601 met Wilhelm von WELVELDT zum DIEPENBROCK, Drost te Bocholt.

   6.

Katharina, In 1582 stiftsdame te Elsey, overleden 1636 te SOEST ? (DLD), begraven 1636 te SOEST (DLD). De waarschijnlijk tweede dochter van Temme von Letmathe was ingetreden in het Damesstift Elsey in de Graafschap Limburg vlakbij de vroegere woning van de familie, Haus Letmathe. Daar is ze in 1582 oorkondelijk terug te vinden. In 1590 is ze gehuwd met Johann von Plettenberg zu Meyerich. In 1626 is ze weduwe en de laatste oorkonde waarin ze wordt genoemd is van 5 juni 1635.

Volgens Fahne is Katharina von Letmathe gestorven in 1636 te Soest (DLD) en begraven in de St. Paulus in Soest waar zich haar grafsteen met vermelding van 16 nakomelingen daarop bevinden.
Gehuwd voor de kerk CA.1590 met JOHANN VON PLETTENBERG zu MEYERICH, overleden 1626 te SOEST ? (DLD).

   7.

Elisabeth, overleden 1605.

   8.

Anna.
Gehuwd ca.1600 te Brabeck met Schonebeck von BRABECK, geboren ca.1540 te Brabeck, overleden >1617. Deze echtgenoot van Anna von Lethmate gebruikte de familienaam van zijn grootmoeder Adelheid van Schonebeck als voornaam.

Hij is de stamvader van de tak von Brabeck op huis Brabeck. Zoon van Wolter von BRABECK zu BRABECK en Kiliane von WESTHOVEN.


703    Wolter (von) LETHMATE (Woelter van Lettmaete), Viehändler, später Verwalter auf Haus Langen. Eingebürgert Dortmund 1560. Eingebürgert Münster 1595. Geboren 1538 te Münster oder Dortmund.
Volgens v.Spießen, Fahne en Bierhoff is Wolter ca. 1549 geboren en gestorven ca.1596.

Overleden CA.1608 te Rheine.
Schon im Jahre 1561 wurde ein als Sohn des Komturs bezeichnete Wolter von Lethmate (Dortm.Beitr.XII, S.73: Woelter van Lettmaete, des kumelers thoer Haersthe sin son)(Wolter von Lethmate, de Komtur te Horst zijn zoon) Dortmunder Bürger. Über ihn erfahren wir aus Dortmunder Quellen nochn dass er 4 Taler Einbürgerungsgeld zahlte, und das er am 17. Oktober 1594 seine Bürgerschaft in Dortmund aufsagte (Dortm.Beitr.XII S.113). Von Dortmund verzog er damals nach Münster i.W. wo er am 10.Februar 1595 mit seiner Frau Kunne Bartscherer - also keiner adeligen - als "Wolter Lethmate" das Bürgerrecht erwarb und bei dieser Gelegenheit als "Diener zu Langen zu Beveren (Dortm.Beitr.44, S.383: "Diener eines Herrn von Langen auf Haus Bevern") bezeichnet wird. daraus geht hervor, dass er auf dem Hause Langen, das der adeligen Familie von Lethmate gehörte, in abhängige Stellung lebte, und dass er mit dem "Verwalter des Hauses zu Langen" identisch ist, dessen Sohn Temme Lethmate im Jahre 1594 in Münster eine Margarete Schurman, die Witwe eines Brauers Hermann Halve, geheiratet hatte.

Dr.H.C.August Meininghaus: - Falsche Angaben in Leigenpredigten. Eine Letmathe-Ahnenreihe von 1678.- Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde. Band 11 1939.....jetzt verstehen wir auch, daß Wolter von Lethmate, als er 1594 seine Bürgerschaft in Dortmund aufsagte und 1595 das Bürgerrecht in Münster erwarb, eine so bevorzugte Stellung auf dem Adelsgut Langen als Verwalter erhielt. Es waren die verwandtschaftlichen Beziehungen seines illegitimen Vaters, die ihm diese verschafften.

Uit: Heimatblätter für Hohenlimburg und Umgebung, 32.Jahrgang, Heft No.6, Juni 1971.

Zoon van Johann von LETHMATE zu LANGEN (zie 1035).
Gehuwd voor de kerk (1) <1568 met N. OTTERSTEDE, geboren CA.1538, overleden <23-3-1589 te Münster?
Gehuwd (2) ca.1590 te Münster?
Wolter Lethmate, der Sohn des Komturs zu Horst, wurde 1561 Bürger zu Dortmund. Seine Bürgerschaft sagt er in Dortmund am 17.Oktober 1594 auf. In Münster erwarb er das Bürgerrecht mit seiner Frau Kunne Bartscherer am 10.Februar 1595. Er wird bei dieser Gelegenheit als Diener zu Langen bei Beveren (Westbevern) bezeichnet. Auch als der Sohn Temme am 3.Juni 1594 das Bürgerrecht in Münster erwarb, wird der Vater Verwalter des Hauses Langen genannt. Der Zusatz bei Temme, er sei hier (hic natus) geboren, läßt nur den Schluß zu, daß der Verwalter zeitweilig in Münster wohnte.
So wird Wolter Lethmate am 29. Jan. 1588 "von der Sippe wegen" (also als Verwandter) zum Vormund der Katharina, Tochter des Johannes Schnaetboem bestimmt. Der Rat der Stadt Münster bestellte am 23. März 1589 für die Kinder des Wolter Lethmate drei Vormünder. Vom Rat wurde Bernt Ozen benannt und aus der Verwandtschaft Erasmus Otterstede. Der Vorname Erasmus der beiden Vormünder könnte darauf schliessen lassen, dass Erasmus Lethmate, der 1591 die Universität Köln bezog, eines der Kinder war, für die man Vormünder bestellt. Vermutlich war die erste Frau des Wolter gestorben und er wollte seine zweite Ehe mit Kunne Bartscherer eingehen. Für Johann Adolf, den Sohn des Wolter Lethmate wurden am 18.Nov. 1593 Vormünder bestellt. ....Ob auch Anna Lethmate, die in Münster geboren war und den Kleinschnitzler Wilbrand Dietering geheiratet hatte, eine Tochter Wolters war, ist nicht sicherlich bezeugt. Sie wurde am 7. Dez. 1589 Bürgerin in Münster, wo sich Barbier Jaspar (Kaspar) Lethmate (der Onkel?) für sie verbürgte.

Echtgenote is Kunne BARTSCHERER.
Gehuwd (3) ca.1600 te Münster? Echtgenote is Maria MODERSOHN.
Vormund ihrer Kinder von Sippe wegen 1608/1611: Walter Hane

.
Uit het eerste huwelijk:

   1.

Anna, geboren ca.1565 te Dortmund.

   2.

Erasmus (zie 705).

   3.

Heidenreich, In 1594 Vikar in Ahaus, geboren CA.1570 te Dortmund.
Heidenreich Lethmate, Sohn des Walter Lethmate wird erwähnt in das Testament von seiner Tante Peternella von Lethmate, die Schwester von Johanitter-ritter Johann von Lethmate.

Archief Haus Langen Urk.290 Das Telgter Urkundenbuch L 399


.

   4.

Temme, geboren ca.1572 te Dortmund.
Temme Lethmate, der am 3.juni 1594 das Bürgerrecht in Münster erwarb, hatte Margarete Schürmann, die Witwe des Brauers Hermann Halvers geheiratet. In den gedruckten Quellen wird er nicht mehr genannt.


Gehuwd 1594 te Münster met Margarete SCHÜRMANN.
Witwe des Brauers Hermann Halve.

   5.

Johann Adolf, geboren CA.1574 te Dortmund.
Vormünder von Sippe wegen 18.11.1593: Hermann Koster und Johann Hane.

Bron/Quelle: Stammtafel der Rheiner Richterfamilie (v.) Lethmate.

Uit het derde huwelijk:

   6.

Agnes (zie 749).


1613    Hermann (von) LETHMATE, geboren ca.1560, overleden >1614.
Mann kann den Eindruck haben, daß Hermann Lethmate eine nicht geringe soziale Stellung in der Reichsstadt Dortmund einnahm. Das geht daraus hervor, daß er neben Herrn Amandus Otto, ppastor zu St. Petri, dem Kaplan an St. reinoldi Bertholdus Holtebrinck und anderen Honoratioren als Stangenosse bei der Morgensprache des Dietrich zum Busche mit der Elisabeth Wulffs fungiert. Auch das Ehrenamt eines Vormundes wird ihm übertragen, so am 26. Januar 1601 bei den drei Kindern des verstorbenen Wennemar Neveling und am 1. Februar 1609 bei den zwei Kindern des verstorbenen Renoldt Ellinckhauß.

Zoon van Johann von LETHMATE zu LANGEN (zie 1035).
Gehuwd ca.1595,
"Des Rades Vormunder Boeck" in Dortmund führt eine Vormundschaft auf für den Sohn Johann der verstorbenen Eheleute Henrich Kayßers (Kaiser) und der Anna Lettmate am 13. März 1609. Am 28. Juni 1658 werden Vormünder bestellt für die sieben Kinder der verstorbenen Maria Lethmate, die mit dem Notar und Gerichtsprokurator (Anwalt) Johann Brabeck verheiratet war. Wir finden hier als seltenes Zusammentreffen, daß ein Bürgerlicher des Namens Brabeck mit einer bürgerlichen Lethmate verheiratet war. Es stellt sich nun die Frage, ob es illegitime Nachkommen von Mitgliedern dieser beiden Adelsfamilien waren. Mann kann annehmen, daß sowohl Maria (Ehefrau Brabeck) als auch Anna (Ehefrau Kaiser) Töchter des Hermann Lethmate waren, der 1591 in Dortmund eingebürgert wurde und der wie sein Bruder Joest ein Sohn des Johanniter-Ritters und Komturs Johann von Lethmate war. Echtgenote is Barbara.
Uit dit huwelijk:

   1.

Anna LETHMATE, geboren ca.1600, overleden <1640.
Gehuwd met Henrich KAISER (Kayßers).

   2.

Maria LETHMATE, geboren ca.1603, overleden <1658.
Gehuwd met Johann BRABECK, Notar und Gerichtsprokurator (Anwalt), zoon van Wilhelm BRABECK (Wilm) en Anna (Ennecke).

   3.

Hermann LETHMATE (zie 1635).


1171    Jobst (von) LETHMATE, geboren ca.1569 te Dortmund.
Als ridder vinden we de von Letmathe's in 1242 in Elsey en Limburg, in 1243 in Altena en in 1253 in Rehe. Op eigen grond zaten ze van 1378 tot 1702 in Langen (Westbevern), in 1445 op Osthof bij Langschede en in 1600 op Huis Horst bij Recklinhausen. Een halve eeuw later vinden we ze in de vroegere provincie Sachsen, in Alten-Staßfurt in de buurtschap Mansfeld.

Caspar von Letmathe (1606 - 1678).

Grondlegger van de jonge saksische tak was Caspar von Letmathe. Van hem is een indrukwekkende levensbeschouwing voorhanden die 12 bladzijden met zijn volledige levensloop bevat alsook zijn herkomst en zijn bezigheden tijdens de turbulente 30-jarige oorlog.
Het was in de 17de en 18de eeuw gewoonte bij overledenen van hoge rang een levensbeschouwing te schrijven over afstamming en levensloop. Het is begrijpelijk dat deze beschouwingen vaak niet klopten met de werkelijkheid en soms zelfs gelogen waren omdat men zich liet leiden door mondelinge verhalen van de nabestaanden, die er alles aan deden om de overledene te eren.

Volgens het in 1678 gedrukte levensoverzicht, dat zich in het archief in Stolberg bevindt, werd Caspar von Letmathe in 1606 in Dortmund geboren als zoon van de "hoogedelgeboren, weledelgestrenge en dappere" heer Jobst von Letmathe, hoofdman onder de Staaten van Holland, en de "hoogedelgeboren" vrouwe Ida von Syburg uit het Huis Wischlingen in de Graafschap Mark.
Jobst von Letmathe was gevlucht uit Holland om de tirannie van de Hertog van Alba te ontlopen.

Caspar werd al vroeg in den vreemde gestuurd. Na drie jaar gediend te hebben en in de leer te zijn geweest bij een adelijke heer vertrok hij naar het eiland Rügen waar hij pagedienst verrichte bij ene heer von Wrangel.
Daarna nam hij als ruiter deel in het poolse leger in de oorlog tegen Zweden. Na de vredessluiting tussen beide landen trad hij in dienst van het zweedse leger.

De slag bij Lützen in 1632, waarin Gustav Adolf viel, maakte hij als korporaal mee. Als gevolg van zijn dapperheid besteeg hij met rasse schreden de militaire ladder; kwartiermeester, vaandrig, luitenant-overste. In Mähren raakte hij in 1642 zwaar gewond.
Toen later de zeedse overste sneuvelde kreeg Caspar de leiding over het churlandse regiment (churlandse = naar de hoofdstad van het zwitserse kanton Graubünden, Chur). Tijdens de Slag bij Jankau in Böhmen raakte hij opnieuw zwaar gewond. Gelukkig herstelde hij ook deze keer. Na het beeïndigen van de Dertigjarige Oorlog nam Caspar afscheid van het Zweedse leger. Met toestemming van de Kurfürst van Brandenburg nam hij de leiding over het amt Alten-Staßfuhrt. In 1656 kreeg hij in de oorlog tegen Polen opnieuw de leiding over een zweeds regiment. Na het sluiten van de vrede werd hij in 1664 in Stockholm " tot generaal-majoor over de kavalerie en krijgsraad beëdigt". Hij bleef in Duitsland wonen maar wanneer de plicht hem riep ging hij naar Zweden.

Op 65-jarige leeftijd nam hij voorgoed afscheid van het zweedse leger. Hij overleed in 1678 op 72-jarige leeftijd.

Caspar was tweemaal gehuwd. Uit zijn eerste huwelijk zijn twee zonen en vier dochters voortgekomen. Uit zijn tweede huwelijk zijn twee kinderen voortgekomen. Helaas heb ik alleen zijn zonen Caspar Friedrich en Caspar Erhard kunnen achterhalen.

De genealoog Meininghaus heeft overtuigend kunnen bewijzen dat de in de levensbeschouwing van Caspar von Letmathe aangehaalde stamboom, die een opsomming van 16 adelijke familie's bevat, (von den Syberg, Mallinckrodt, Loe, Schele enz.) onvolledig en ten dele onwaar is. "Voornamelijk is zij verdacht omdat de levensbeschouwingen van zijn beide zonen Caspar Friedrich en Caspar Erhard meermalen afwijken van de levensbeschouwing van Caspar" aldus Meininghaus in het Festbuch zur Jubiläumsfeier:"925 Jahre Dorf - 25 Jahre Stadt Letmathe". "Wat verder de betrouwbaarheid van de levensbeschouwing niet ten goede komt is het feit dat de huwelijken waarover geschreven wordt niet terug te vinden zijn in de stambomen van de betreffende adellijke familie's terwijl deze zeer uitvoerig zijn".

Tenslotte:

Oorkondelijk wordt bewezen dat Caspar's vader niet Jobst von Letmathe, hoofdman onder de Staaten van Holland is maar Jobst Letmathe, een buitenechtelijk kind van Johanniterritter Johann von Letmathe.

Volgens de Dortmunder bronnen heeft er omstreeks de eeuwwisseling van de 16de naar de 17de eeuw in Dortmund een echtpaar Joest en Ida Letmathe gewoond. In deze echtelieden zijn gemakkelijk de ouders van Caspar te herkennen. Ook de moeder van Caspar was niet van adellijke komaf maar een gewoon burger genaamd Ida Siberg.

Meininghaus komt naar aanleiding van zijn onderzoek tot de volgende conclusie: "de verwijzingen in de levensbeschouwing uit 1678 naar de voorouders van Caspar, die voorheen voor waar werden aangenomen blijken nu regelrechte vervalsingen te zijn die zijn ontstaan om de gepromoveerde generaal als oudadellijk te doen lijken".

Overleden >1606.
Bürger zu Dortmund im Jahre 1589.

Bron: Dr.H.C.August Meininghaus: - Falsche Angaben in Leigenpredigten. Eine Letmathe-Ahnenreihe von 1678.- Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde. Band 11 1939.

Jobst (Joest0 letmathe finden wir am 22.März 1602 unter den Vormündern der Fünf Kinder des Wilhelm Braßes.

Bron: Heimatblätter für Hohenlimburg und Umgebung, 32.Jahrgang, Heft No.6, Juni 1971.

Zoon van Johann von LETHMATE zu LANGEN (zie 1035).
Gehuwd met Ida SIBERG.
Uit dit huwelijk:

   1.

Caspar LETHMATE (zie 1508).


1036    Johann von LETHMATE zu LANGEN, Dommherr zu Münster. Verzicht 04-02-1596, meester in de rechten en rechtsleer. Geboren CA.1562, overleden 1634, zoon van Temme von LETHMATE zu LANGEN (Temmo) (zie 1033) en Kaspara DROSTE zu VISCHERING (Jasper).
Gehuwd op 18-02-1596 te Langen (getuigen: Caspar, Ludolf en Adolph Valcke) met Agnes VALCKE zu ROCKEL, overleden > 1634.
Uit dit huwelijk:

   1.

Heinrich (zie 1044).

   2.

Agnes, Stiftsdame te Metelen. Geboren CA.1598.

   3.

Caspara (Casparina Maria), Stiftsdame te Nottuln en Metelen rond 1690/94. Geboren op 06-09-1600 te Langen.
Op 08-07-1657 is Caspara von Letmathe getuige bij de doop van Fredericus Wilhelmus Stephanus Valcke. Zij wordt hier genoemd als Maria Caspara Lethmate.(Kerkboek no.1 van de Skt. Nikolaus-kirche te Darfeld, pag.52).

   4.

Temmo, Truchseß des Kurfürsten von Köln (= hoofd van de hofhouding van de Kurfurst van Köln), geboren CA.1602.

   5.

Anna, geboren CA.1603.

   6.

Elisabeth, Tot ca.1694 stiftsdame te Nottuln. Geboren CA.1605, overleden <1694.
Gehuwd met Joachim Rudolf von BAECK.
Bron: TUB L 588.

   7.

Johannes, geboren 1607.


705    Erasmus (von) LETHMATE, Jurist, rechter en gograf te Rheine en Bevergern, geboren 1568 te Dortmund, overleden <17-3-1629 te Rheine.
Erasmus Lethmate aus Münster ließ sich am 19.März 1591 an der Universität Köln immatrikulieren. Er wird seit 1608 als Gograf zu Bevergern und Richter zu Rheine genannt.

Quelle: Der Letmather Rundschau " Die Mitglieder der Familie Letmathe im Fürstbistum Münster im 16. Jahrhundert" bearbeitet von Wilhelm Honselmann 5-3-1969.

Und Quelle: Stadtarchiv Reine.

Zoon van Wolter (von) LETHMATE (Woelter van Lettmaete) (zie 703) en N. OTTERSTEDE.
Gehuwd voor de kerk 1602 met Clara ASBECK, dochter van Werner ASBECK en Margarethe FLOER.
Uit dit huwelijk:

   1.

Johann (Jois Lethmaten) (zie 714).

   2.

Engelbert (zie 724).

   3.

Walter Werner (Wolter Lethmath/Walteri Lethmat/Waltherus Lethmate/Walthero von Lethmate) (zie 725).


749    Agnes (von) LETHMATE, geboren ca.1600 te Münster? Dochter van Wolter (von) LETHMATE (Woelter van Lettmaete) (zie 703) en Maria MODERSOHN.
Gehuwd voor de kerk (1) op 16-04-1624 te Rheine met Johann KRANEPOEL, geboren te Stadtlohn.
Gehuwd voor de kerk (2) CA.1635 te Rheine (rk) met Bernhard RIBBERT.
Uit het tweede huwelijk:

   1.

Heidenreich, gedoopt (rk) op 06-02-1625 te Münster (getuigen: Clara Lethmate und Heidenreich Lethmate, summa aedes decanus).
Gehuwd voor de kerk CA.1647 met Agnes FRIE.

   2.

Geslacht onbekend.

   3.

Geslacht onbekend.


1635    Hermann LETHMATE, geboren ca.1606, zoon van Hermann (von) LETHMATE (zie 1613) en Barbara.
Gehuwd voor de kerk 1637 te Dortmund (St.Marien evangelisch) met Gerdrudt KROMBERGES.
Uit dit huwelijk:

   1.

Anna, gedoopt (evangelisch) op 29-06-1642 te Dortmund.

   2.

Barbara (von) LETHMATE, gedoopt (evangelisch) op 05-11-1645 te Dortmund, Sankt Reinoldi.


1508    Caspar LETHMATE, geboren op 12-03-1606 te Dortmund, overleden 1678, zoon van Jobst (von) LETHMATE (zie 1171) en Ida SIBERG.
Gehuwd (1) 1635 met Johanna GERBRECHT von BAUMGARTEN, overleden op 15-12-1672, dochter van Johann von BAUMGARTEN auf BAHRENBERG.
Gehuwd (2) op 67-jarige leeftijd op 09-11-1673 met Janna Ilse von LEGAT zu STAßFURT, dochter van Erhard V.LEGAT A.STAßFUHRT U.EIFEBERG, Kgl.Schwedischen Rittmeister.
Uit het eerste huwelijk:

   1.

Freiherr von Lethmate Caspar Friedrich Erbherr auf Brachwitz und Schafsee von LETHMATE (zie 1279).

   2.

Caspar Erhard (von) LETHMATE.


1044    Heinrich von LETHMATE zu LANGEN, Tot ca.1646 domheer te Münster. Verzicht in 1641. Geboren CA.1597 te Langen, zoon van Johann von LETHMATE zu LANGEN (zie 1036) en Agnes VALCKE zu ROCKEL.
Gehuwd voor de kerk 1641 met Maria SYBERG zum BUSCH, overleden CA.1670/83.
Uit dit huwelijk:

   1.

Johann Caspar, Dommherr zu Münster, fürstlich-münsterischen Geheimen Rat und Hofkammerpräsidenten. Geboren 1642, overleden op 17-04-1690 te Langen.
Epithap van Johann Mauritz Gröninger.

   2.

Friedrich, geboren ca.1644. Vroeg overleden.

  3.

Heidenreich Temme, geboren CA.1645/46, overleden 1702,
1666 Mai 1 L 546

Maria geb.von Sieburgh(!), Witwe Heinrichs von Lethmate zu Langen, und Johann Caspar von Lethmate, Mutter und ältester Sohn zu Langen im Ksp. Westbevern, nehmen bei Melchior Schwering und Elisabeth Rockmanns, Eheleuten sowie Bürgern und Kaufleuten zu Münster, 1000 Rt. auf. Sie geloben, diese Summe fortan jährich auf Philippi und Jacobi (1.Mai) mit 50 Rt. zu verzinsen und nach einer halbjährigen Kündigung, die beiden Seiten freisteht, nebst angelaufenen Zinsen zurückzuerstatten. Als Sicherheit stellen sie den Eheleuten die Hofsaat des Hauses Langen und den nicht schatzbaren Hof zu Nünning. Unterschrift- und Siegelankündigung der beiden Aussteller auch für ihren jüngsten Sohn bzw. Bruder Heidenreich Temme von Lethmate.


1700 Dezember 22 Haus Langen L 594

Heidenreich von Lethmate, Herr zu Langen, errichtet in Erwartung seines tödlichen Hintritts und um Streit unter den Verwandten zu vermeiden, am 22.12.1700 sein Testament. Sein Leib soll in dem Begräbnis seiner Vorfahren in der Kirche zu Westbevern beigesetzt werden. darauf sollen 200 Seelenmessen für ihn in Münster gelesen werden. Den Armen von Westbevern vermacht er das bei der Stadt Warendorf stehende Kapital von 1000 Rt., mit der Auflage, dass die jeweiligen Herren des Hauses Langen die Zinsen davon unter die Armen verteilen.
Die ersten Jahreszinsen aber soll Otte Greite, seine Kuhmeiersche, zu genießen haben. Sodann legiert er seinem Anverwandten Caspar Wilhelm von Hillesheimb das beim Haus Rauschenburg (Ruschenborg) stehende Kapital von 10.000 Taler, die er zugunsten seines Vetters von Nagel auf loburg aufgenommen hat, vermacht er dessen zwei Söhnen Johann Caspar und Heidenreich von nagel, also einem jeden 500 Rt. Seinem Vetter Johann Jobst von Schladen gibt er auf Lebenszeit die Rente von 500 Rt., die er, Erblasser, bei der münsterischen Landschaft angelegt hat. Dem Fraülein von Eerde, Chanoinesse zu Asbeck, vermacht er lebenslang den Genuß dessen, was von seiner Tante (mohnen) Agnes von Lethmate noch vorhanden ist. Seine Nichte, Fraülein Isabell von Brabeck, solang sie zu Gravenhorst bleibt, erhält jährlich für Kleidung 15 Rt., die ihr der jeweilige Herr auf Haus Langen auskehren soll. Sein Haus, Hof und Gadem zu Telgte mit den vor der Stadt gelegenen Ländereien vermacht er seinem Paten Heidenreich zur Woesten dergestalt, daß dieser und jeweils dessen ältester männlicher Deszendent dasselbe gegen Zahlung eines Goldgulden und eines Reichstalers bei Mann- und Herrenfall als mannlehen besitzen sollen, d.h. als dominium utile, während das dominium directum beim Hause Langen verbleibt. Heidenreich zur Woesten und seine Nachfolger sollen dieses Haus und seinen Zubehör als ein freies adeliges Gut genießen, welches nur dem Domkapitel das Morgenkorn entrichtet. Da Rumphorst zu Telgte dem Erblasser mit einer Schuldigkeit verhaftet ist, so vermacht er diese der Witwe des Bürgermeisters zur Woesten. Der nachfolger seines Vetters zum Busch erhält ein silbernes Lampet und zwei silberne Leuchter. Der Pastor Georg Westermann zu Westbevern erhält als Legat 200 Rt.. Seinem gewesenen Diener Ferdinand Roißing vermacht er 200 Rt.. Der Witwe Anna Nothnagel und seinem Diener Jürgen, wenn sie bis zu seinem Tod bei ihm ausharren, vermacht er je 100 Rt.. Die Witwe Nothnagel soll die bei dem Ksp. Westbevern und der Bauerschaft Brock ausstehende Rente und auch die Pension von 200 Rt. Kapital, welches die Frau Quante dazugetan hat, aber ihr von ihm selbst oder seinen Erben abgelöst wird, also insgesammt 35 Rt. genießen. Wird dieses Kapital abgelegt, so soll der jeweilige Herr auf Haus Langen der Witwe Nothnagel die Rente jährlich und lebenslang zahlen. Desgleichen sollen der Witwe Nothnagel das Land hinter dem Wevelsbrock, welches auf die Bever stößt und sie jetzt unterhat, und die Weitkamps Wiese auf Lebenszeit freigelassen werden.
Gehuwd voor de kerk 1683 met Margarethe von WESTERHOLT zu EMTE.
Geen kinderen uit dit huwelijk. Wellicht zijn zij gescheiden. Huis Lethmate zu Langen sterft hiermee uit en dit betekent het einde van een lange periode van diverse Huizen van Letmathe van diverse takken van de familie von Letmathe. Huis Langen gaat over op Bernard Engelbert van Beverförde-Werries, een achter-achterneef van Heidenreich von Letmathe.

In 1768 sterft de zoon van Bernard Engelbert kinderloos en Huis Langen gaat over aan de vrijheren von Elverfeldt die het onder de naam "Freiherrn von Elverfeldt gen. Beverförde zu Werries" tot de dag van vandaag in hun bezit hebben.


714    Johann (von) LETHMATE (Jois Lethmaten), Gerechtsschrijver/griffier (1654) en rechter (1656). Geboren CA.1602 te Rheine.
Johann Lethmate erbaute in 1649 das "Beckerssche" Haus am Markt in Rheine zusammen mit sein Frau Anna von Beisten.
 Haus Beckers te Rheine. Op 19 oktober 1647 werd tijdens een poging om Rheine in te nemen de binnenstad van Rheine door zweedse en hessische legers met gloeiende kogels bestookt. Deze kogels zorgden voor een enorme vuurzee en 26 huizen gingen in vlammen op. In totaal werden 365 huizen zwaar beschadigd. 

Op 24 oktober 1648 werd de vrede gesloten. Ook het Beckersschen Haus werd volledig verwoest. In 1649 werd het huis op de oorspronkelijke fundering weer opgebouwd door Johan Lethmate en zijn vrouw Anna von Beesten.

Het huis kwam in 1880 in het bezit van de doekfabrikant Wilhelm Beckers. Tot op de dag van vandaag is het huis nog altijd in het bezit van zijn nakomelingen.

In de gevel van het huis zijn de familiewapens van Johan Lethmate en Anna von Beesten ingemetseld.

 Relief gemetseld in de zijgevel van het “Beckerssche Haus”.

Zoon van Erasmus (von) LETHMATE (zie 705) en Clara ASBECK.
Gehuwd voor de kerk CA.1627 met Anna von BEESTEN (von Beisten). De familie von Beesten, wiens naam waarschijnlijk ontleend is aan het plaatsje Beesten in Nordrhein Westfalen is een aanzienlijke adellijke familie in NRW in de vijftiende en zestiende eeuw.
In deze familie kwamen o.a. medici, rechters en burgemeesters voor. Dochter van Gerhard von BEESTEN en Agnes von BÜREN.
Uit dit huwelijk:

   1.

Johannes (Jois) (zie 1157).

   2.

Gerhard Jodokus (zie 1158).

   3.

Joannis Bernhard (Johann Berndt Lethmate) (zie 845).

   4.

Clara Sibylla, gedoopt (rk) op 01-06-1636 te Rheine (getuigen: Waltero Lethmate, Klara Lethmate),
1636

Clara Sybilla filia legit. cuestoris Jois Lethmate.
Walthero Lethmate et Clara Lethmate patrini.

Kerkboek no. 1 dopen van de St. Dionyskirche te Rheine 1613 - 1638.


Gehuwd met THEODOR von der RECKE.

   5.

Anna Maria, gedoopt (rk) 05-TR-1637 te Rheine (getuigen: Joe Niemer en Gertrude Stüve.),
*05-TR-1637 = 12-07-1637 ?


Volgens de gegevens van de Internationale Genealogische Index is Anna Maria Lethmate gedoopt op 12 juli 1637.


724    Engelbert (von) LETHMATE, Notaris op 03-02-1629 en rechter te Meppen op 15-05-1638, geboren CA.1604 te Rheine, overleden op 04-08-1658 te Meppen.
Engelbert Lethmate verwekt tenminste 1 kind, Clara. Dit gebeurt echter niet bij zijn eigen vrouw, zoals blijkt uit een vermelding in het doopboek van de St.Dionys-kirche te Rheine. Clara wordt vermeld als een illegitieme dochter. Haar moeder wordt helaas niet vermeld.

Zoon van Erasmus (von) LETHMATE (zie 705) en Clara ASBECK.
Gehuwd voor de kerk CA.1630 te MEPPEN? (RK) met Agnes RÖVE, dochter van Bernhard RÖVE, Rentmeister zu Meppen.
Uit dit huwelijk:

   1.

Johann Gerhard LETHMATE, Richter (1686-1700) zu Emsbüren, geboren ca.1630 te Meppen (?) (gezindte: rk), overleden ca.1700 te Emsbüren.
Gehuwd voor de kerk 1686 te Rheine? Echtgenote is Helena NIBBERICH, geboren ca.1645 te Emsbüren (?) (gezindte: rk).

   2.

Catharina Judith von LETHMATE, gedoopt (rk) op 20-06-1648 te Meppen (getuigen: Andreas Jütterbock nomine, Quaestoris Gerardi Martels, Anna Grotegese nomine, Catharina Röve genandt Hensendorff).

Kinderen:

   3.

Clara LETHMATE, gedoopt (rk) op 08-07-1636 te Rheine (getuigen: Lucas zum Whaß en Rotger Elpertings).
Kerkboek no.1, doopregister van de St.Dionys-kirche te Rheine vermeldt:

Clara filia illeg. Engelberto Lethmate
Lucas zum Whaß, Lotgra Elpertings pat.

Volgens de Internationale Genealogische Index (DE MORMONEN) is Clara Lethmate gedoopt op 18 juli 1636.

Außereheliches Kind.


725    Walter Werner (von) LETHMATE (Wolter Lethmath/Walteri Lethmat/Waltherus Lethmate/Walthero von Lethmate), Raadslid en burgermeester te Rheine, burgerrecht in 1632, geboren CA.1606.

Burger(recht) te Rheine in 1632.

Vanaf 1647 raadslid van Rheine en vanaf 1652 burgermeester te Rheine.
Quelle/Bron: Stadsarchief Rheine.


In 1630 is Walthero v.Lethmate doopgetuige bij de doop van Anna v.Beisten:

Doca judica

Anna filia primogenita D.Jois van Beisten judici
Walthero v.Lethmate et ....

Quelle/Bron: Doopregister van de Skt.Dionys te Rheine akte 84/3


1647-1651 Ratsperson oder Kurgenosse (Wahlmann).
1652-1658 Bürgermeister.
1662 Ratsperson.
1663-1664 Bürgermeister.
1670-1671 Bürgermeister.
1675 Ratsperson.

Zoon van Erasmus (von) LETHMATE (zie 705) en Clara ASBECK.
Gehuwd voor de kerk (1) op 09-10-1630 te Rheine (getuigen: Paul Holsendorp en Johann von Beisten) met Anna HOIRINGS (Hoering).
Gehuwd (2) <27-2-1659 met Johanna Maria Zum SANDE.
Uit het eerste huwelijk:

   1.

Walthery (Walter) (Gualleri) (zie 731).

   2.

Catharina.
Catharina is geboren binnen 9 maanden na het huwelijk van haar ouders.

Gedoopt (rk) op 20-04-1631 te Rheine (getuigen: Engelberto Lethmathen en Margarita Hoirings.).
Gehuwd met Hermann TOM SANDE,
1651 23 Februar

aufgenommen in die Burgschaft

Meister Herman tom Sande - Catharina Letmath

Quelle: Bürgerbuch der Stadt Rheine 1637 - 1825 - Zuzüge - und Eingliederung junger Rheinenser Familien.

   3.

Erasmus, gedoopt (rk) op 12-04-1632 te Rheine (getuigen: Joes Lethmaten en Greit Hoerings).

   4.

Heidenrieg (Henderich/Heidenreig/Hindericus) (zie 734).

   5.

Clara, geboren op 03-07-1633 te Rheine, gedoopt (rk) op 06-07-1633 te Rheine (getuigen: Paul Holsendorp en Trini Meijeringste).

   6.

Johan Gerhard, 19-2-1673 rentmeester te Rheine, gedoopt (rk) 1635 te Rheine (getuigen: Gerdruit...).


1279    Freiherr von Lethmate Caspar Friedrich Erbherr auf Brachwitz und Schafsee von LETHMATE, 1697 verheven in de vrijherenstand,1705 koninklijke pruisische Generaal-majoor, geboren op 23-07-1652 te Kloster Gerbstedt, overleden 1714. Freiherr, zoon van Caspar LETHMATE (zie 1508) en Johanna GERBRECHT von BAUMGARTEN.
Gehuwd met Sabine Christophora BRAND von LINDAU, dochter van Jobst Christoph BRAND von LINDAU A.WIESENBURG, Saksische overste en kamerheer (hofbeamte in eredienst bij de Fürst).
Uit dit huwelijk:

   1.

Caspar Christof (von) LETHMATE, 1693 vaandrig, 1695 luitenant,, geboren 1680, overleden 1701.

   2.

(von) LETHMATE.
Jong overleden.

   3.

(von) LETHMATE.
Jong overleden

.

   4.

(von) LETHMATE.
Jong overleden

.

   5.

(von) LETHMATE.
Jong overleden

.

   6.

(von) LETHMATE.
Jong overleden

.

   7.

(von) LETHMATE.
Jong overleden

, overleden 0000.


1157    Johannes (von) LETHMATE (Jois), Gerechtsschrijver en rechter. Geboren CA.1628 te Rheine,
1691 Juli 24 Münster L 586

Die Stadthälter (deputi Locumtenentes) der Diözese Mönster ernennen Johann Lethmate, Doktor der Rechte und Siegelbewahrer des Hofes zu Münster, nach dem Tode Conrad Gerdinks, Offizials des Gerichtshofes (curiae) zu Münster, zum Generalkommissar (generalem Commissarium) und Richter des Hofes, um mit zwei deputierten Assessoren die Rechtssprechung an dem erwähnten geistlichen Gerichtshof wahrzunehmen.

Archiv Haus Langen, Urk. 502 (Bron: TUB)

, zoon van Johann (von) LETHMATE (Jois Lethmaten) (zie 714) en Anna von BEESTEN (von Beisten).
Gehuwd voor de kerk CA.1660 met Ursula SCHÜRMANNS.
Uit dit huwelijk:

   1.

Anna Klara, gedoopt (rk) 03-EP-1654 te Rheine (getuigen: Walter Lethmaten, Clara Schürman).
Volgens de Internationale Genealogische Index is Anna Clara gedoopt op 25 januari 1654.

   2.

Erasmus, Canonicus te Münster, geboren CA.1656 te Rheine.

   3.

Melchior, gedoopt (rk) op 14-11-1657 te Rheine.

   4.

Theodorus Jodocus, Rentmeister in Rheine und Bevergern, opvolger in het beroep van zijn vader. Geboren CA.1658 te Rheine.

   5.

Anna Agnes Walbiergh (zie 722).

   6.

Maria Gertrud, gedoopt (rk) op 20-02-1667 te Rheine (getuigen: Joe Wesßeling en Maria Beisten uxore Nicolai Wesßeling pat:test.).


1158    Gerhard Jodokus (von) LETHMATE, Rentmeister (1667) te Rheine en Bevergern. Geboren CA.1630, zoon van Johann (von) LETHMATE (Jois Lethmaten) (zie 714) en Anna von BEESTEN (von Beisten).
Gehuwd voor de kerk ca.1660 met N. von WISSHEL.
Uit dit huwelijk:

   1.

Maria Clara, gedoopt (rk) op 06-11-1667 te Rheine (getuigen: Burgemeester Adam Wisshel en Maria van Beisten).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 01-11-1692 te Rheine (St.Dionys) met DREESMANN.

   2.

Joannes Gerhardi (Johannes Gerhardus) (zie 958).


845    Joannis Bernhard (von) LETHMATE (Johann Berndt Lethmate), geboren ca.1632, zoon van Johann (von) LETHMATE (Jois Lethmaten) (zie 714) en Anna von BEESTEN (von Beisten).
Gehuwd met Anna Christina BISCHOPING.
Anno 1670 ahm Donnerstag vor Invocavit (Feb.20, P.L.) die Burgerschaft angenohmmen

Joh.Berndt Letmate und Anna Christina Bischoping

Bron: Das Bürgerbuch der Stadt Rheine 1137 - 1825 blz.73.


Uit dit huwelijk:

   1.

Maria Elisabeth von LETHMATE, gedoopt (rk) -08-1669 te Rheine (getuigen: Jodocu Bisping en Maria Schümeier).

   2.

Joannes Rudolph von LETHMATE, gedoopt (rk) op 14-02-1672 te Rheine (getuigen: Theodorus von Bisschoppink zum Stadt(?) en Caspara Lethmate, baronesse zu Metelen.).
De als doopgetuige genoemde Caspara Lethmate is de dochter van Johann von Lethmate zu Langen en zijn echtgenote Agnes Valcke zu Rockel. Dit duidt opnieuw op nauwe familiebanden tussen de niet-adellijke Lethmate-tak in Rheine en de adellijke von Lethmate's in Langen.

Die als Taufpate erwähnte Caspara Lethmate ist die Tochter des Johann von Lethmates und seine Ehefrau Agnes Valcke zu Rockel. Das deutet wiederum auf eine enge verwandschaftlichen beziehung zwischen die nicht-adelige Lethmate-zweige in Rheine und die adelige von Lethmates zu Langen.

   3.

Anna Catharina von LETHMATE, geboren 1675 te Rheine.

   4.

Maria Elisabeth von LETHMATE, gedoopt (rk) op 28-01-1679 te Rheine.


731    Walthery (Walter) (von) LETHMATE (Gualleri), Amtmann, gedoopt (rk) 19-TR-1630 te Rheine (getuigen: Joes von Beisten,judici, en Paul Holsendorp), zoon van Walter Werner (von) LETHMATE (Wolter Lethmath/Walteri Lethmat/Waltherus Lethmate/Walthero von Lethmate) (zie 725) en Anna HOIRINGS (Hoering).
Gehuwd met Katharina SCHÜRMANN.
Uit dit huwelijk:

   1.

Anna Elizabetha LETHMATE, gedoopt (rk) op 15-08-1656 te Rheine (getuigen: Joan Lethmate judicy scriba et uxore Cors.).

   2.

Ursula Sybilla LETHMATE, geboren 1658 te Rheine, gedoopt (rk) op 10-06-1658 te Rheine (getuigen: Henr.Boemer, Ambtsman en Clara Sybilla Lethmaten).

   3.

Maria LETHMATE, gedoopt (rk) ??-05-1660 te Rheine.

   4.

Joan Melchior LETHMATE, gedoopt (RK) ??-08-1662 te Rheine.

   5.

Agnes Catharina LETHMATE, gedoopt (RK) op 24-04-1664 te Rheine.

   6.

Johannes Bernardus LETHMATE, gedoopt (rk) op 07-03-1666 te Rheine (getuigen: Joe Lethmate en Catharina Homeijers).

Kleding in de 17de en de 18de Eeuw.


734    Heidenrieg (von) LETHMATE (Henderich/Heidenreig/Hindericus), Notar in Darfeld, gedoopt (rk) op 03-07-1633 te Rheine (getuigen: Joes (von) Beisten, Judici, en Gase (von) Beisten).
Teil von Zwilling.

Zoon van Walter Werner (von) LETHMATE (Wolter Lethmath/Walteri Lethmat/Waltherus Lethmate/Walthero von Lethmate) (zie 725) en Anna HOIRINGS (Hoering).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 17-02-1659 te Darfeld,

1669 Mai 13 L560

Heidenreich von Lethmate und Elisabeth von Brabeck, Eheleute, überlassen dem Engelbert von Beverförde, Domkellner zu Münster, 200 Rt. von einem Kapital über 400 Rt. Die letztere Summe war der Elisabeth von Brabeck kraft Testament Engelbert von Brabecks, Domkapitulars zu Münster und Speyer, als Teilsumme von 1200 Rt., die zu Zeiten des kölnischen Kurfürsten Ferdinand II. bei den fürstlich-münsterischen Tafelgütern angelegt waren, vermacht worden. Die restlichen 200 Rt. nebst Zinsen behalten sich die Eheleute vor.

Archiv Haus Langen, Urk. 468 (Bron: TUB)


1670 April 3 L561

Heidenreich Lethmate, der Ansprüche auf eine Obligation von 1200 Rt. - erst auf die fürstlich-münsterischen Tafelgüter, dann auf die Pfennigkammer lautend - die von dem verstorbenen Domherrn zu Münster und Speyer, Engelbert von Brabeck, herrührt, in Höhe von 400 Rt. hat, zediert von diesen 400 Rt. die hälfte dem Domherrn von Beverförde und quittiert, von diesem 200 Rt. zum Erwerb des Hauses in Darfeld (Darvelt) erhalten zu haben. Das Haus hatte Heidenreich von Steffen Valcke zu Rockel erworben. Zeugen: Johann Conrad Molman, Schreiber des Hauses Rockel, und Bernhard Schülting.

Archiv Haus Langen, Urk. 484 (Bron:TUB)1670 Dezember 23 L563

Heidenreich Lethmate und Elisabeth Brabeck, Eheleute, zedieren dem Domkellner Engelbert von Beverförde zu Münster 100 Rt. der noch vorhandenen 200 Rt., die die vorgemeldete Elisabeth Brabeck aufgrund eines testamentarischen Legates von dem verstorbenen Engelbert von Brabeck, Domkapitular zu Münster und Speyer, aus einem Kapital über 1200 Rt. erhalten hat. Der Domherr Brabeck hatte zu seinen Lebzeiten die 1200 Rt. bei dem kölnischen Kurfürsten Ferdinand II. als Bischof vohn Münster auf die Tafelgüter angelegt. Nunmehr darf der Domherr von Beverförde die anfallenden Zinsen von den 100 Rt. genießen, während die Eheleute Lethmate über den richtigen Empfang der 100 Rt. quittieren.Archiv Haus Langen, Urk. 486 (Bron TUB)

1671 August 24

Heidenreich von Lethmate und Elisabeth Brabeck zedieren dem Domkellner Engelbert von Beverfoerde zu Münster 450 Rt., die ihnen Elisabeth Brabeck zufolge eines testamentarischen Legats des Hernn Engelbert von Brabeck, gewesenen Domhernn zu Münster und Speyer, aus einem Kapital von 1200 Rt. angewiesen hatte. Die empfangenen Gelder haben die Eheleute zur Abzahlung einer Schuld von 25 Rt., zum Kauf eins Stück landes ad 25 Rt., zur Ankaufung eines Hauses in Darfeld (Darveldt) von Valcke zu Rockel ad 200 Rt.und zum Kauf eines Gartens vom Kapitel zu Metelen (Meitelen) ad 50 Rt, für eine Bewilligung des Hernn von Westerholt zur Weesche über einige zum Erbe Hekenvordt gehörige Ländereien ad 50 Rt. und schliesslich zur Ablösung einer bei dem Kirchspiel Darfeld angelegten Obligation über 100 Rt., die den Eheleuten M[agh]kenthall zuständig waren, verwandt. Anlässlich dieser Verwendungn waren bereits früher Einzelzesionen erfolgt. Nunmehr stellen die Ehelute den Domhernn gänzlich in den Bezits des Kapitals und der von der von der Pfennigkammer zu zahlenden Zinsen und leisten mit den angekauften Gütern die Sicherheit.

(ausf.-Papier;Unterschriften der beiden Eheleute.-Archiv Haus Langen, Urk.485).(Bron:TUB)


met Elisabeth  BRABECK.
Elisabeth von Brabeck war ein Schwester von Maria von Brabeck.
Maria von Brabeck heiratet in 1646 Heinrich von Graes, Sohn des Heinrichs von Graes und der Elis.von Aschewoch(?), bezitser der Lobürg bei Coesfeld.
Bron: Kerkboek no.2 van Darfeld pagina 13 trouwregister van .

Dochter van  Engelbert von BRABECK en Greitgen ZUM STEINE aus ein uneheliche Verbindung


Heidenreich von Lethmate en Elisabeth von Brabeck zijn volgens de kerkboeken in 1659 getrouwd terwijl hun eerste kind, Joannes Theodorus, in 1654 is geboren, hun tweede kind, Ludger Engelbert in 1656 is geboren en hun derde kind, Catharina, in 1659, één maand voor het huwelijk van Heidenreich en Elisabeth. Dit moet nog nader uitgezocht worden.

Die Kirchenbücher nach sind Heidenreich von Lethmate und Elisabeth von Brabeck 1659 verheiratet und ist der erster Sohn, Joannes Theodorus, in 1654 geboren und der zweiter in 1656. Erst in 1659 heiraten die beiden.
(Kirchenbuch 2 der Skt.Nikolauskirche in Darfeld). Soll noch weiter erforscht werden.Das Telgter Urkundenbuch sagt das dieser Heidenreich von Lethmate ein Sohn des Heinrichs von Lethmates und der Maria Syberg war.Ich glaube das nicht denn Heidenreich von Lethmate zu Langen (Sohn des Heinrichs und der Maria von Lethmate) werd in Urkunden ständig "Herr von Lethmate" oder "Herr von Lethmate zu Langen" genannt zusammen mit seinem Bruder und er wird nicht einmal zusammen mit Elisabeth von Brabeck genannt. Meiner Meinung nach ist nicht er verheiratet mit Elisabeth von Brabeck sondern der Heidenreich von Lethmate aus Rheine, Urenkel des Johanniterritter Johan von Lethmate, der nie verheiratet war aber verschiedene Kinder gehabt hat und diese Kinder waren nicht-adelig! Deswegen auch wurde Heidenreich von Lethmate und seine Familie manchmal von Lethmate, manchmal nur Lethmate genannt. In Urkunden hiess es manchmal Heidenreich von Lethmate und Elisabeth von Brabeck, manchmal Heidenreich Lethmate und Elisabeth Brabeck.


Uit dit huwelijk:

   1.

Joannes Theodorus LETHMATE, gedoopt (rk, Sankt Jakobi) op 18-01-1654 te Coesfeld (getuigen: Hermann Meines en Anna Schwickers).

   2.

Ludger Engelbert LETHMATE, gedoopt (rk) op 12-11-1656 te Darfeld (getuigen: Hermann Vordinck en Anna Raterinck).

   3.

Catharina LETHMATE, gedoopt (rk) op 19-01-1659 te Darfeld (getuigen: Henrich Northoff en Catharin die Gesche).

   4.

Maurits LETHMATE (Mauritz) (zie 1204).

   5.

Friedrich (Friderich) LETHMATE (zie 1).

   6.

Ludger Henricus LETHMATE, gedoopt (rk) op 05-04-1668 te Darfeld (getuigen: Ludger Meiners en Greite Hagtinsche).

   7.

Caspar von LETHMATE, gedoopt (rk) ??-01-1670 te Darfeld (getuigen: Lucas Erbman, Gerdruett Mersche Schuckink).

   8.

Agnes Catharina LETHMATE, gedoopt (rk) op 24-07-1672 te Darfeld (getuigen: Bernt Berger en Agnes Hakenfort).
Zwischen die Geburt von Catharina Lethmate en Ludger Henrich Lethmate gibt es ein Loch von 9 Jahren. Das macht es möglich das Maurits Lethmate auch ein Kind des Heidenreichs Lethmate und der Elisabeth Brabeck ist.


722    Anna Agnes Walbiergh (von) LETHMATE, geboren op 07-12-1664 te Rheine, gedoopt (rk) op 07-12-1664 te Rheine (getuigen: Theodor Recken en Agnete Lethmate), dochter van Johannes (von) LETHMATE (Jois) (zie 1157) en Ursula SCHÜRMANNS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 15-jarige leeftijd op 26-10-1680 te Rheine met Theodorus WINEKEN.
Gehuwd voor de kerk (2) op 22-jarige leeftijd op 19-01-1687 te Rheine (getuigen: Joannie Flawings et Joannie Gerhardo Lethmate) met Dr.jr.Lambert FLAGINCK (Flawingh).
Het is nog niet duidelijk of het hier daadwerkelijk om de juiste personen gaat. In ieder geval is Lambert Flagink wel met een Anna Agnes Lethmate uit ca.1670 getrouwd.


Uit het tweede huwelijk:

   1.

Gerst Jobst.

Maneil (Maneel) (XLIII, 106 v.v. en 190 en LIII, 318)

Volgens den in mijn bezit zijnden "Original Ehevertrag" van Gerhard Jobst Flaginck en Johanna Henderina van Maneel zu Holthausen van 12 mrt. 1732 was Anna Maria Gertrud von Maneel, die den 23 December 1727 te Lingen met von Clevorn huwde, een zuster van bovengenoemde Johanna Henderina en waren hare ouders Asinge von Maneel zu Holthausen, raadsheer van de stad Ronninge en Elisabeth von Bordewijck, beiden in 1732 reeds overleden.
Johanne Henderina van Maneel bracht Haus Holthausen mede ten huwelijk.
Gerst Jobst Flagink werd den 10-11-1740 in den adelstand verheven; zijn familie stierf echter met zijn kinderen, die Holthausen hadden geërfd, uit.

Tekst overgenomen uit "De Nederlandsche Leeuw 1936" geschreven door H.H.K.Langermayr.


Gehuwd voor de kerk op 12-03-1723 met Johanna Henderina von MANEEL zu HOLTHAUSEN, dochter van Asinga von MANEEL zu HOLTHAUSEN, Raadsheer van de stad Ronningen, en Elisabeth von BORDEWIJCK.


958    Joannes Gerhardi (von) LETHMATE (Johannes Gerhardus), koster en rentmeester, gedoopt (rk) 22-TR-1669 te Rheine (getuigen: Maria uxore Petterß en ? Holsten, pastoor.), overleden op 05-11-1751 te Rheine.
Volgens de Internationale Genealogische Index is Johannes Gerhardus Lethmate gedoopt op 17 november 1669.

Zoon van Gerhard Jodokus (von) LETHMATE (zie 1158) en N. von WISSHEL.
Gehuwd voor de kerk CA.1697 te Rheine (rk) met Mariae Leopoldinae KREBS, overleden op 11-11-1727 te Rheine.
Uit dit huwelijk:

   1.

Gerhardus Jodocus, gedoopt (rk) op 11-06-1697 te Rheine (getuigen: Niet beschreven).

   2.

Maria Cath.Sibyla, gedoopt (rk) op 21-07-1698 te Rheine (getuigen: ? Homeijer en Catharina von Bueren genannt Krebs).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 06-02-1723 te Rheine (St.Dionyskirche) met Hermannus Marianus NIEMAN.

   3.

Johannes Leonardus, canonicus (bron:register van overlijden kerkboek 3 van Horstmar blz.83). Gedoopt (rk) op 27-07-1699 te Rheine (getuigen: Joh.Leon.Krebs en Anna Walb. Lethmate), overleden op 10-12-1758 te Horstmar op 59-jarige leeftijd,
01-09-1749

Der Kanonicus zu Horstmar, Joannes Leonardi Lethmate kündigt eine Guthaben bei Röttinck, Elfert und Meyertinck

Bron: Urkunden und sonstiche schriftliche Quellen zur Geschichte des Kirchspiels Emsbüren.10-08-1748

Vor dem Notar Arnold Engelbertus Nadorff und den Zeugen Joan Schmackert und Gerdt Joanning von Bernte erschien Heinrich Ratert und bekannte für sich und seine Ehefrau Gertrud üken, daß er vor 2 Jahren von den Eheleuten Bernd Lühle und Anna Dobben von der Hanwische 20 RT geliehen habe, womit er seine Schuldigkeit bei dem Cannonico Joanni Lenert (!) Lethmate zu Horstmar abgelöst habe.

Urkunde mit Signet des Notars A.E.Nadorff

Bron: Urkunden und sonstige schriftliche Quellen zur Geschichte des Kirchpiels Emsbüren, nr.748.

   4.

Amelia Christina, non, gedoopt (rk) op 17-10-1700 te Rheine (getuigen: N.N.Bonito en uxore cüöstoris), overleden op 08-02-1741 te Rheine op 40-jarige leeftijd.

   5.

Magdalena Walburgis, gedoopt (rk) op 24-02-1702 te Rheine (getuigen: Ant.Flaging uit Lingen en Magdalena von Büren genoemd Winekes.).
Gehuwd met Gerard STUCKE, 1740 Bürgermeister von Rheine.
Bron: Walter Tenfelde: " Urkunden und sonstige schriftliche Quellen zur Geschichte des Kirchspiels Emsbüren".
Vor dem Notar Johan Joseph Lensing und zwei Zeugen erschien Joan Twentingh aus Emsbüren für sich und seine Erben, insbesondere seine Nichte, Anna Teyßingh, Wwe. vonGisbert Santen, und erklärte, daß er von dem Bürgermeister der Stadt Rheine, Gerard Stucke, und seiner Frau Anna Walburga Lethmate 100 Rt.Leihbahr erhalten habe.

Urkunde (beschädigt) mit Signet des Notars J.J.Lensing.

   6.

Ernestius Antonius Wilhelmus, gedoopt (rk) op 03-06-1703 te Rheine (getuigen: Ernst Krebs, cannonicus en Maria Elisabeth ?).

   7.

Maria Clara Sophia, gedoopt (rk) op 22-04-1705 te Rheine (getuigen: Herm. Ottinc de Griesen en Maria Letmathe genoemd Dreessmann).

   8.

Henricus Gerhardus, gedoopt (rk) op 24-02-1706 te Rheine (getuigen: Henrici Leonardi Krebs en Elisabeth Letmathe).

   9.

Bernardus Antonius, gedoopt (rk) op 20-06-1707 te Rheine (getuigen: Bern.Kangisser en Syb.Elis. Ahlbers).

   10.

Christopheris, gedoopt (rk) op 26-09-1708 te Rheine (getuigen: Cüöstoris Christ.Bern.van Twickel, Latrapa.. Statth.,).

   11.

Franziskus Bernardus, gedoopt (rk) op 23-11-1709 te Rheine (getuigen: Bern.Jod.Letmate en Anna Brigitte Kempff).

   12.

Franziskus Jodocus, gedoopt (rk) op 21-10-1710 te Rheine (getuigen: Theod.Deiters Sacillano en Cath.Jüdit Lettmate).

   13.

Franziskus Joseph, gedoopt (rk) op 28-08-1712 te Rheine (getuigen: Gerh.Jodoc.Lethmate en Maria Lethmate genannt Brands).

   14.

Anna Agatha, gedoopt (rk) op 21-11-1714 te Rheine (getuigen: Anna Agatha Kempff en ??).

   15.

Joannes Gerhardus, gedoopt (rk) op 24-04-1716 te Rheine (getuigen: Joan Letmate en Gertrud zum Walde).


1204    Maurits LETHMATE (Mauritz), geboren CA.1662 te Darfeld(?).
Op 8 juli 1688 is Mauritz Lethmat tezamen (!!) met Hindericus Lethmat getuige bij doop van Albert Herm. Budding, zoon van Herm. Budding en Barbara Nuelink.(Kerkboek no.2 doopregister van de St.Nikolauskirche te Darfeld, pag. 67).

Den 8.Juli 1688 ist Mauritz Lethmat zusammen (!!) mit Hindericus Lethmat Taufzeuge bei der Tauf von Albert Herm.
Budding und Barbara Nuelink. (Kirchenbuch no.2 Taufregister von der St.Nikolauskirche in Darfeld Seite 67).Op 28 maart 1690 is Maurits Lethmat getuige bij de doop van Maria Brunsing, dochter van Johannes Brunsing en Grieta Gozeling.(Kerkboek no.2 doopregister van de St.Nikolauskirche te Darfeld).

Op 29 november 1709 is Maurits (Mauritis) Lethmat getuige bij het huwelijk van Gerhard Berckenbrock en Maria Kamping.


Zoon van Heidenrieg (von) LETHMATE (Henderich/Heidenreig/Hindericus) (zie 734) en Elisabeth von BRABECK.
Gehuwd (1) <1688 te Darfeld?
Huwelijk is niet te vinden in de registers van de St.Nikolauskirche te Darfeld. Echtgenote is Magdalena Catharin DASSELS (Dassell, Darsels), overleden <1703.
Gehuwd voor de kerk (2) CA.1707 met Kunegunde BUSCHER.
Uit het eerste huwelijk:

   1.

Anna Elisabeth, gedoopt (rk) op 25-07-1688 te Darfeld (getuigen: Heidenrich Lethmat en Anna Elisabeth Darsels).

   2.

Godefrid Wilhelm (Gerhard Wilhelm, Gerd Wilhelm, Johan Wilhelm, Wilhem, Lethmat, Letmat, Lettmate) (zie 1164).

   3.

Agnes Margaretha, gedoopt (rk) op 04-03-1696 te Darfeld (getuigen: Johan Gerdt ... Hartmans en Margareth Dassels).

Uit het tweede huwelijk:

   4.

Fenna Elisabeth, gedoopt (rk) op 16-12-1703 te Darfeld (getuigen: Henrich Schucking en Fenna Buschers).

   5.

Magdalena (von) LETHMATE, gedoopt (RK) op 31-05-1708 te Darfeld (getuigen: Hermann Rabas en Enniek Wenning.).
Op 9 februari 1725 is Maria Magdalena getuige bij de doop van een kind.


Anno 1725 9 febr.baptizata est Maria Magdalena Walburgis filia legitima Adolphi Henrici Berghaus et Anna Catharina Aulinck. Patrini Joanna Henricus Berghaus et Magdalena Walburgis Lethmate.

Gegevens: Bisdomsarchief Muenster. Bron: Kerkboek no.1 van de Sankt Gertrud- Kirche in Horstmar, blz.23. Overleden op 13-05-1728 te Horstmar op 19-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 22-02-1727 te Horstmar (St.Gertrud) (getuigen: Bernardus Jodocus Lethmate, Canon. et Adolph.Henricus Bierbaum.) met Lucas Henricus BIERBAUM, Jurist/rechter.

   6.

Bernard Gerhard (Gerhardt, Gerd, Lettmathe) (zie 1856).


1    Friedrich (Friderich) LETHMATE, geboren CA.1665 te Darfeld?

Verwandtschaftliche Beziehung mit Heidenreich Lethmate NICHT bewiesen!!

Leider bis jetzt kein Geburtsdatum und Eltern gefunden von Friedrich Lethmate.
15-12-1722 stirbt zu Neuenkirchen Catharina Gresbring genannt Lethmate. Sie konnte die erste Frau oder die Mutter von Friedrich Lethmate sein. Gresbring (Greßbring, Gressbrink) kam vor in Coesfeld aber die Geburt von Catharina Gresbring nicht in Coesfeld gefunden.


Overleden op 08-07-1746 te Neuenkirchen, zoon van Heidenrieg (von) LETHMATE (Henderich/Heidenreig/Hindericus) (zie 734) en Elisabeth von BRABECK.
Gehuwd voor de kerk < 1723 met Anna Margaretha KORDES, gedoopt (rk) op 07-12-1702 te Neuenkirchen (getuigen: Margaretha Leifkers en Johan Cordes.).
Bij de geboorte wordt Anna Margaretha ingeschreven in het doopregister als
Kordes terwijl ze bij de vermelding van haar overlijden in het overlijdensregister Anna Margarethe Cordes wordt genoemd.

Overleden op 31-05-1729 te Neuenkirchen op 26-jarige leeftijd.
In de Catalogus parochianorum Nienkerkensium van 1709 wordt melding gemaakt van het volgende:

Sutrum Harum

Georg Kors textor (= wever) 50 jaar
uxor Anna 51 jaar
filia Anna 21 jaar
Filia Margaretha 19 jaar
Filius Bernd 18 jaar


Het is niet geheel duidelijk of de bovengoemde Margaretha Kors uit 1690 of Anna Margaretha Cordes uit 1702 gehuwd is met Friedrich Lethmate.

Dochter van Hermann CORDES (Dickman) en Adelheidt BRÜNINGS.
Uit dit huwelijk:

   1.

Joan Henrich (Joan Herman) (zie 2).

   2.

Anna Margaretha, geboren ca.1729 te Neuenkirchen, overleden op 23-07-1800 te Neuenkirchen,
23 July 1800 ist verstorben Anna Margaretha Letmate.
Gehuwd voor de kerk op 14-01-1753 te Neuenkirchen (St.Anna) (getuigen: Heinrich Pels en Joes Heinrich Lethmate) met Gerhard Franziscus PELS.


1164    Godefrid Wilhelm LETHMATE (Gerhard Wilhelm, Gerd Wilhelm, Johan Wilhelm, Wilhem, Lethmat, Letmat, Lettmate), gedoopt (rk) op 17-04-1690 te Darfeld (getuigen: Godefrid Hoping en Agnes Dassell).
Gerd Wilhelm Lethmate wird als Sohn Heidenreich und Elisabeth erwähnt in die Stammbaum der Schöppinger Familie Lethmate.
Das ist falsch.

Zoon van Maurits LETHMATE (Mauritz) (zie 1204) en Magdalena Catharin DASSELS (Dassell, Darsels).
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 05-03-1717 te Darfeld met Anna Gertrud ELPERS, dochter van Johan ELPERS en Anna Ennicke VORDINCK.
Uit dit huwelijk:

   1.

Joannes Bernardus (Joan Berndt Lettmate) (zie 760).

   2.

Johannes Wilhelmus (von) LETHMATE, gedoopt (rk) op 23-12-1719 te Darfeld (getuigen: Johan Elpers en Kungundis Lethmat).

   3.

Anna Gertruda (Anna Gertrudis Lettmate) (zie 766).


1856    Bernard Gerhard LETHMATE (Gerhardt, Gerd, Lettmathe), geboren ca.1710, zoon van Maurits LETHMATE (Mauritz) (zie 1204) en Kunegunde BUSCHER.
Gehuwd voor de kerk op 14-02-1734 te Darfeld (getuigen: Herm Thomas, Joan Wibbeling) met Elisabeth WIBBELING (Wibbelt).
Uit dit huwelijk:

   1.

Joan Wilhelm (Joan Wilhm Lettmoht, Lettmothe, Letmohte) (zie 1858).

   2.

Joan Gerardt (Gerd) (Lettmathe,Lettmoth,Lettmoht,Lettmohte,Lettmate,Lettmothe) (zie 1166).

   3.

Anna Elisabeth, gedoopt (rk) op 28-09-1738 te Darfeld (getuigen: Berndt Dirck Stridtholt, Anna Catharina Engelsing).


2    Joan Henrich LETHMATE (Joan Herman), Wever, gedoopt (rk) op 08-09-1723 te Neuenkirchen (getuigen: Henrich Kardus en Anna Maysen), overleden op 05-02-1799 te Neuenkirchen op 75-jarige leeftijd, begraven op 08-02-1799 te Neuenkirchen.
In de Status Animarum (= stand van inwoners) van 1749 staat het volgende geschreven:
Nr.47 A Bernd Cordes uxor Phenna, B soror Anna 52 Jahre Nepos Joes Henrich 24 Jahre.
Het zou hier om Johan Henrich kunnen gaan, omdat hij in 1749 op 24-jarige leeftijd wees was en het heel goed mogelijk is dat hij toen bij zijn oom en tante is opgegroeid.


Zoon van Friedrich (Friderich) LETHMATE (zie 1) en Anna Margaretha KORDES.
Gehuwd voor de kerk (1) op 34-jarige leeftijd op 17-01-1758 te Neuenkirchen (St.Anna-kirche) (getuigen: Hermann Kauling en Joan Thiemann.) met Anna Margaretha STRENGEN, 30 jaar oud, gedoopt (RK) op 27-11-1727 te Neuenkirchen, overleden op 15-10-1769 te Neuenkirchen op 41-jarige leeftijd.
Anna Margaretha sterft 10 dagen na de geboorte van haar tweeling Anna Catharina Elisabeth en Anna Margaretha.

Dochter van Bernd STRENGEN en Elisabeth HINKEN (Hincken).
Gehuwd voor de kerk (2) op 46-jarige leeftijd op 07-02-1770 te Neuenkirchen (St.Anna-kirche) (getuigen: Joan Pels, Joan Gerd König.) met Maria Elisabeth ARTMERS (Artmann/König/Baumkönig), gedoopt (RK) -1747, overleden op 30-06-1797 te Neuenkirchen.
Bij de aangifte van haar eerste vier kinderen wordt ze Artmers genoemd, bij de aangifte van het vijfde kind wordt ze König genoemd, bij haar overlijden wordt ze Artmann genoemd.


Uit het eerste huwelijk:

   1.

Joan Bernd, geboren op 30-03-1759, gedoopt (rk) op 31-03-1759 te Neuenkirchen (getuigen: Hermann Strengen en Catharina Brink.), overleden op 25-09-1776 te Neuenkirchen op 17-jarige leeftijd.

   2.

Joan Bernd Friedrich (Frederik) (Friderich/Frederik) (zie 5).

   3.

Anna Catharina (zie 6).

   4.

Joan Gerhard (Gerd), gedoopt (rk) op 11-12-1767 te Neuenkirchen, overleden op 16-09-1799 te Neuenkirchen op 31-jarige leeftijd.
Voormond van de onmondige kinderen uit het tweede huwelijk van zijn vader.

   5.

Anna Catharina Elisabeth, gedoopt (rk) op 05-10-1769 te Neuenkirchen (getuigen: Gerd Kois, Catharina Hinken, Herm.Elbers, A.M.Strengen.), overleden op 15-01-1856 te Neuenkirchen op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 48-jarige leeftijd op 25-08-1818 te Neuenkirchen (St.Annakirche) (getuigen: Engelbert Brüning en Bruno van Dam) met Albert van DAM, 34 jaar oud, Schoenmaker, gedoopt (RK) op 04-04-1784 te Neuenkirchen, overleden op 30-12-1864 te Neuenkirchen,in het armenhuis. op 80-jarige leeftijd, zoon van Bruno van DAM en Maria Elisabeth SCHOHUES.

   6.

Anna Margaretha (Letmathe) (zie 9).

Uit het tweede huwelijk:

   7.

Hermann Henrich, geboren op 25-01-1771 te Neuenkirchen, gedoopt (RK) op 27-01-1771 te Neuenkirchen (getuigen: Hermann Athmer en Anna Schmitz.), overleden op 10-01-1794 te Neuenkirchen op 22-jarige leeftijd.
Op 31-01-1792 is Hermann Henrich Letmate tezamen met Joan Bernd Woltering getuige van het huwelijk van Joan Gerd Pelz en Anna Clara Kolker.

Gegevens: Bisdomarchief Münster.
Bron: Kerkboek no.3 trouwregister van de St.Anna te Neuenkirchen BLZ.133.

   8.

Bernd Gerhard, gedoopt (RK) op 07-05-1774 te Neuenkirchen (getuigen: Bernd Cordes en Elisabeth Athmers).

   9.

Anna Maria Adelheid (Aleid) (zie 12).

   10.

Maria Anna (zie 14).

   11.

Anna Maria Christina, geboren op 08-02-1784 te Neuenkirchen, gedoopt (RK) op 09-02-1784 te Neuenkirchen (getuigen: Hermann Wolters en Anna Catharina Brockmann.).
Bij de doop van Anna Maria Christina wordt haar moeder vermeld als Maria Elisabeth Baumkönig.

Overleden op 26-04-1857 te Neuenkirchen, Wiegbold 31 op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 28-10-1815 te Neuenkirchen (St.Annakirche) (getuigen: Joan Henr. Rijkhoff en Aloysius Lethmate) met Lambertus RYKHOFF (Rikhoff), 25 jaar oud, schoenmaker, gedoopt (rk) op 21-09-1790 te Denekamp, Nederland. Overleden op 01-04-1860 op 69-jarige leeftijd.


760    Joannes Bernardus LETHMATE (Joan Berndt Lettmate), gedoopt (rk) op 26-12-1717 te Darfeld (getuigen: Johannes Bern. Letmat, pastor in Emsdetten en Margarete Beilman), zoon van Godefrid Wilhelm LETHMATE (Gerhard Wilhelm, Gerd Wilhelm, Johan Wilhelm, Wilhem, Lethmat, Letmat, Lettmate) (zie 1164) en Anna Gertrud ELPERS.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 01-05-1743 te Asbeck (St.Margaretha) (getuigen: Gerhardo Oldenkotte en Wilhelmina Siegbers) met Clara Maria Anna Theresia NIEBORG, overleden op 12-08-1749 te ASBECK. Gezien het feit dat zij op de doopdag van haar dochter is overleden is zij waarschijnlijk op het kraambed overleden.
Uit dit huwelijk:

   1.

Franciscus Antonius (Lettmate) (zie 777).

   2.

Joannes Christophorus Wilhelmus (Christophorus Lethmate) (zie 759).

   3.

Anna Maria Theresia, gedoopt (RK) op 12-08-1749 te Sankt Margareta te Asbeck (getuigen: Anna Gertrudis Lettmate en Julianus Polle).


766    Anna Gertruda LETHMATE (Anna Gertrudis Lettmate).
Relatie met ouders nog niet aangetoond. Gedoopt (rk) op 07-11-1722 te Darfeld (getuigen: Andreas Asbeck, Anna Margaretha Vording), dochter van Godefrid Wilhelm LETHMATE (Gerhard Wilhelm, Gerd Wilhelm, Johan Wilhelm, Wilhem, Lethmat, Letmat, Lettmate) (zie 1164) en Anna Gertrud ELPERS.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 20-10-1753 te Asbeck (St.Margaretha) (getuigen: Joan Bernard Lettmate en Bernard Henrich Stockbrink) met Gerhardus Henricus NIEHUUS.
Uit dit huwelijk:

   1.

Joannes Bernardus, gedoopt (RK) op 21-11-1754 te Asbeck (getuigen: Joannes Bernardus Lettmate en Margaretha König).

   2.

Bernardus Henricus, gedoopt (RK) op 30-09-1756 te Asbeck.

   3.

Henricus Wilhelmus Antonius, gedoopt (RK) op 23-02-1759 te Asbeck.

   4.

Joannes Henricus Wilhelmus Antonius, gedoopt (RK) op 16-12-1761 te Asbeck.

   5.

Joannes Franciscus Josephus, gedoopt (RK) op 10-06-1765 te Asbeck (getuigen: Franciscus Antonius Lettmate en Anna Maria Ketteler).


1858    Joan Wilhelm LETHMATE (Joan Wilhm Lettmoht, Lettmothe, Letmohte), gedoopt (rk) op 09-05-1734 te Darfeld (getuigen: Wilhelm Lettmate, Elisabeth Wibbeling), zoon van Bernard Gerhard LETHMATE (Gerhardt, Gerd, Lettmathe) (zie 1856) en Elisabeth WIBBELING (Wibbelt).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 08-07-1760 te Darfeld (getuigen: Joan Gerdt Lettmohte, Joan Henrich Weghacke) met Anna Catharina DWERGKAMP.
Gehuwd voor de kerk (2) op 27-jarige leeftijd op 22-07-1761 te Darfeld (getuigen: Joan Gerardt Lettmothe, Joan Ramsing) met Maria Agnes WENNING.
Uit het tweede huwelijk:

   1.

Anna Maria, geboren op 08-11-1763 te Darfeld, gedoopt (rk) op 10-11-1763 te Darfeld (getuigen: Anna Elisabeth Engelsing, Joan Henrich Wenning).

   2.

Maria Gertrud (Maria Gerdrud,Maria Getrud, Anna Gertrud, Christina Gertrud, Letmaht,Lettmoht, Letmothe) (zie 1863).

   3.

Joan Bernd (Johann Bernard, Letmaht, Lettmoht), geboren ??-09-1767 te Darfeld, gedoopt (rk) ??-09-1767 te Darfeld (getuigen: Joan Bernd Wibbeling, Christa Weinsing).

   4.

Joan Henrich (Lettmohte, Lettmoht) (zie 1865).


1166    Joan Gerardt (Gerd) LETHMATE (Lettmathe,Lettmoth,Lettmoht,Lettmohte,Lettmate,Lettmothe), gedoopt (RK) op 22-04-1736 te Darfeld (getuigen: Joan Wibbelt en Anna Gerdrudt Letmathe).
Folgens die Stammbaum der Schöppinger Familie Lethmate ist Johann Gerhard ein Sohn des Wilhelms Lethmate und die Gertrud Elpers. Dateien nicht gefunden.

Zoon van Bernard Gerhard LETHMATE (Gerhardt, Gerd, Lettmathe) (zie 1856) en Elisabeth WIBBELING (Wibbelt).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 22-04-1760 te DARFELD (RK) (getuigen: Berndt Dirck Wübbels, Joan Wilhelm Lettmothe) met Anna Maria Elisabeth WÜBBELING, 23 jaar oud, geboren op 07-11-1736.
Uit dit huwelijk:

   1.

Joan Bernd (Joan Bernardt,Bernhard,Letmaht,Letmoeth,Lettmoht,Lettmohte, Lethmahte, Lettmoht) (zie 922).

   2.

Anna Elisabeth (Lettmoht), geboren op 19-11-1763 te Darfeld, gedoopt (rk) op 22-11-1763 te Darfeld (getuigen: Anna Elisabeth Wübbeling, Joan Bernd Brunstering).

   3.

Joan Herman (Joan Bernd Letmahte, Lettmoht,Lettmohte) (zie 1647).

   4.

Anna Maria Francisca (Lettmahte), geboren op 14-10-1767 te Darfeld, gedoopt (rk) op 16-10-1767 te Darfeld (getuigen: Maria Francisca Preun, Anton Lettmahte).

   5.

Anna Elisabeth (Letmaht, Lettmoht. Lettmohte) (zie 1649).

   6.

Joan Henrich (zie 1650).

   7.

Gerd Henrich Frans (Gerhard Henrich, Geradt Henrich, Letmath, Letmahte, Lettmaht, Letmath), geboren op 15-02-1774 te Darfeld, gedoopt (rk) op 15-02-1774 te Darfeld (getuigen: Gerd Henrich Wessendorff, Maria Francisca Preun), overleden op 21-03-1819 te Darfeld op 45-jarige leeftijd.

   8.

Anna Maria Catharina (Lettmathe, Lethmath,Letmaht,Lettmoht,Lettmohte,Letmoeth) (zie 1652).

   9.

Maria Anna (Lettmathe,Letmate,Lethmath,Letmaht,Lettmate) (zie 1653).


5    Joan Bernd Friedrich (Frederik) LETHMATE (Friderich/Frederik), Smid, geboren op 27-08-1761 te Neuenkirchen, gedoopt (rk) op 28-08-1761 te Neuenkirchen (getuigen: Bernhard Strenge, van beroep smid en Margaretha Thieß), overleden op 23-02-1818 te Neuenkirchen op 56-jarige leeftijd, zoon van Joan Henrich LETHMATE (Joan Herman) (zie 2) en Anna Margaretha STRENGEN.
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-jarige leeftijd op 13-01-1788 te Neuenkirchen (St. Annakirche) (getuigen: Joan Henrich Letmate en Cornelius van Lemain.) met Anna Margaretha Elisabeth GRAES (Groes/Gras), 26 jaar oud, geboren op 28-02-1761 te Neuenkirchen, gedoopt (rk) op 02-03-1761 te Neuenkirchen (getuigen: Albert Rohling en Anna Margaretha Wisch.), overleden op 12-11-1814 te Neuenkirchen op 53-jarige leeftijd, dochter van Joan Hermannus GRAES en Anna Margaretha GEERING.
Gehuwd voor de kerk (2) op 56-jarige leeftijd op 25-10-1817 te Neuenkirchen (St.Anna-kirche) (getuigen: Thomas Bertels en Engelbert Brüning.) met Anna Maria BEESTEN, 28 jaar oud, gedoopt (rk) op 15-08-1789 te Rheine, overleden op 02-08-1851 te Neuenkirchen op 61-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:

   1.

Anna Maria Adelheid (zie 25).

   2.

Anna Maria Catharina, gedoopt (rk) op 22-04-1791 te Neuenkirchen (getuigen: Anna Catharina Lethmate en Hermann Heinrich Rohling.), overleden op 13-04-1851 te Neuenkirchen, Wiegbold 23 op 59-jarige leeftijd.

Gestorben:
13.4.1851 Exeler, Maria Catharina, geb.Lethmate, Wwe.des Anstreichers Anton Exeler. Alter 60 Jahre, Wiegbold 23.


Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 13-01-1824 te Neuenkirchen (St.Anna-kirche) (getuigen: Franz Heinrich Bardels en Joseph Eixeler) met Herman Anton EIXELER (Exeler), 28 jaar oud, Anstreicher (schilder), glaszetter en handwerker. Geboren op 06-03-1795 te Dreierwalde, overleden op 25-03-1845 te Neuenkirchen Wiegbold 21 op 50-jarige leeftijd.

   3.

Anna Maria Elisabeth, gedoopt (rk) op 18-10-1792 te Neuenkirchen (getuigen: Hermann Deilen en Elisabeth Artman.).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 06-06-1820 te Rheine (getuigen: Joseph Kues en Henrich Meuering.) met Gerhard Henrich (Georg) LEMMER, geboren -1796 te Bentheim.
Tekst uit huwelijksacte:

Mutter der Braütigum hat eingewilligt, sonstige Eltern sind tot.

   4.

Aloysius Henrich, gedoopt (rk) op 18-10-1795 te Neuenkirchen (getuigen: Bernd Henrich Rohling en Catharina Elisabeth Graes).

   5.

Joan Bernard Gerhard (Bernd/Berend) (Berend Lidmaat) (zie 50).

   6.

Hermannus Franciscus (Herman) (Franz Harm Lietmaat, Harm Frederiks Lietmaat,Hermannus Ledmathe,Harm Letmaat) (zie 51).

Uit het tweede huwelijk:

   7.

Thomas Bernhard (zie 68).


6    Anna Catharina LETHMATE, geboren op 20-11-1764 te Neuenkirchen, gedoopt (RK) op 21-11-1764 te Neuenkirchen (getuigen: Joannes (Jonny) Jürgens en Catharina Strengen), overleden op 12-11-1823 te Neuenkirchen op 58-jarige leeftijd, dochter van Joan Henrich LETHMATE (Joan Herman) (zie 2) en Anna Margaretha STRENGEN.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 12-01-1795 te Neuenkirchen (St.Anna-kirche) (getuigen: Joseph Kertiens en Gerd Letmate.) met Joan Thomas BARTELS (Bardels,Bertels), 30 jaar oud, gedoopt (RK) op 20-11-1764 te Neuenkirchen, overleden op 16-12-1829 te Armenhuis te Neuenkirchen. op 65-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Anna Maria Catharina, gedoopt (RK) op 10-10-1795 te Neuenkirchen (getuigen: Gerhard Strenge en Anna Maria Baumkönig.).
Anna Maria Catharina is binnen 9 maand na het kerkelijk huwelijk van haar ouders geboren. Overleden op 08-11-1812 te NEUENKIRCHEN op 17-jarige leeftijd.

   2.

Joan Gerhard, gedoopt (RK) op 16-09-1797 te Neuenkirchen (getuigen: Joan Gerhard Laubuhr en catharina Letmate.).

   3.

Joseph, gedoopt (RK) op 11-01-1801 te Neuenkirchen (getuigen: Joseph Kersens en Anna Margarethe Letmate.), overleden op 24-01-1807 te Neuenkirchen op 6-jarige leeftijd.

   4.

Franz Friedrich, gedoopt (RK) op 02-02-1806 te Neuenkirchen (getuigen: Friederich Letmate en Adelheid Bertels ook Kewe.).


9    Anna Margaretha LETHMATE (Letmathe), gedoopt (rk) op 05-10-1769 te Neuenkirchen, overleden op 01-01-1814 te Neuenkirchen op 44-jarige leeftijd.
Op 3 Juni 1796 is Margarethe Letmate doopgetuige van de doop van Anna Maria Catharina Kreimer te Neuenkirchen.

Dochter van Joan Henrich LETHMATE (Joan Herman) (zie 2) en Anna Margaretha STRENGEN.
Gehuwd met Gerd Conrad Henrich BRÜNING, SUBMAGISTER NOSTERUM, gedoopt (rk) op 24-10-1773 te Neuenkirchen (getuigen: Carl Ross te Neuenkirchen, doopregister van de St. Anna-kirche te Neuenkirchen.), overleden op 01-01-1814 te Neuenkirchen op 40-jarige leeftijd, zoon van Gerd BRÜNING en Anna Maria Elisabeth CRUZE.
Uit dit huwelijk:

   1.

Regina Christina, gedoopt (RK) op 27-06-1809 te Neuenkirchen (getuigen: Friederich Lethmate en Caroline Schmitz nata Forckenbeck.), overleden op 26-10-1809 te Neuenkirchen, 121 dagen oud.


12    Anna Maria Adelheid (Aleid) LETHMATE, gedoopt (rk) op 05-02-1777 te Neuenkirchen (getuigen: Albert Hetker en Anne Adelheid Athmer.), dochter van Joan Henrich LETHMATE (Joan Herman) (zie 2) en Maria Elisabeth ARTMERS (Artmann/König/Baumkönig).
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-jarige leeftijd op 16-09-1803 te Neuenkirchen (St.Anna-kirche) (getuigen: Gerd Heinr.Grotke en Albert Schmale) met Joan Hermann GROTKE, 37 jaar oud, gedoopt (rk) op 17-10-1765 te Neuenkirchen (getuigen: Joan Sandman en Catharina Grotken), zoon van Joan Hermann GROTKE en Anna Margarethe SANDMAN.
Gehuwd voor de kerk (2) op 35-jarige leeftijd op 30-07-1812 te Neuenkirchen (St.Annakirche) (getuigen: Anton Schmale en Joan gerard Bertels) met Gerard Herman SCHILDKAMP.
Gehuwd voor de kerk (3) op 37-jarige leeftijd op 21-09-1814 te Neuenkirchen (St.Anna) (getuigen: Joh.Heinrich Rohling en Thomas Bertels) met Joan Heinrich Bernard KRAHS, geboren te Metelen, overleden op 01-07-1828 te Neuenkirchen.
Gehuwd (4) op 52-jarige leeftijd op 24-11-1829 te Leer, Kreis Steinfurt (getuigen: Henrich Volkering en Theodor Krahs) met Joan Heinrich RENGERS, Kötter, geboren -1775 te Leer.
Uit het eerste huwelijk:

   1.

Maria Elisabeth, gedoopt (rk) op 08-09-1807 te Neuenkirchen (getuigen: Heinrich Grotke en Maria Elisabeth Schrakamp), overleden op 10-01-1809 te Neuenkirchen op 1-jarige leeftijd.


14    Maria Anna LETHMATE, geboren op 30-05-1780 te Neuenkirchen, gedoopt (RK) op 31-05-1780 te Neuenkirchen (getuigen: Bernd Vohs en Anna Margarethe Cordes), overleden op 15-06-1866 te Neuenkirchen op 86-jarige leeftijd.
Geen nadere gegevens over gevonden.

Dochter van Joan Henrich LETHMATE (Joan Herman) (zie 2) en Maria Elisabeth ARTMERS (Artmann/König/Baumkönig).
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 24-10-1814 te NEUENKIRCHEN (ST.ANNA KIRCHE) (getuigen: ALOYSIUS LETHMATE EN FRANZ HERM. KÖSTERS) met Joan Henrich KÖSTERS, 25 jaar oud, Wever, gedoopt (RK) op 17-08-1789 te Neuenkirchen (getuigen: Henrich Feldkamp en Anna Lauwmann.), overleden op 23-02-1855 te Neuenkirchen op 65-jarige leeftijd, zoon van Anton KÖSTERS en Anna Catharina FELDKAMP.
Uit dit huwelijk:

   1.

Catharina Elisabeth (zie 64).

   2.

Franziska Catharina (zie 65).

   3.

Franz Anton, gedoopt (RK) op 10-10-1825 te Neuenkirchen, N23 (getuigen: Franz Heinrich Kösters en Margaretha Lethmate), overleden op 06-06-1834 te Neuenkirchen op 8-jarige leeftijd.


777    Franciscus Antonius LETHMATE (Lettmate), Vogt und Führer, geboren te Asbeck, gedoopt (RK) op 09-04-1744 te Asbeck, overleden op 04-11-1825 om 05.00 uur te Asbeck op 81-jarige leeftijd, begraven op 07-11-1825 te Asbeck.
Zijn leeftijd bij zijn overlijden is volgens het kerkboek 84 jaar. Volgens het kerkboek is hij geboren in 1744 en dus is hij niet 84 jaar maar 81 jaar oud geworden.
Franciscus Antonius is 10-6-1765 doopgetuige bij de doop van Joannes Franciscus Josephus Niehuus te Asbeck, zoon van Anna Gertruda Lethmate en Gerhardus Henricus Niehuus. Zoon van Joannes Bernardus LETHMATE (Joan Berndt Lettmate) (zie 760) en Clara Maria Anna Theresia NIEBORG.
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-jarige leeftijd op 07-07-1770 te ASBECK (ST.MARGARETHA) (getuigen: CHRISTOPHORO LETTMATE EN ANTONIO STRICHHOLT) met Maria Francisca EISSINCK.
Gehuwd (2) met Anna Elisabetha SCHILLING, geboren -1747, overleden op 18-11-1811 te ASBECK.
Uit het tweede huwelijk:

   1.

Anna Maria Elisabetha (Lettmate) (zie 780).

   2.

Bernardus Josephus Antonius (Lettmate), gedoopt (RK) op 18-04-1775 te ASBECK.

   3.

Joannes Franciscus Antonius (Lettmate), gedoopt (RK) op 08-01-1778 te ASBECK (getuigen: JOANNES BERNARDUS SCHILLING EN ANNA GERTRUDIS LETTMATE), overleden >11-7-1796 te ASBECK. Volgens kerkboek no.1 van Asbeck, St. Margaretha, is Franciscus Antonius op 11 Juli 1796 gevormd. Hij moet dus na deze datum in het zelfde jaar overleden zijn.

   4.

Joannes Bernardus Christophorus (Lettmate), gedoopt (RK) op 29-06-1780 te ASBECK.

   5.

Maria Catharina (Lettmate), gedoopt (RK) op 29-03-1783 te ASBECK.
Maria Catarina wordt op 11 juli 1796 gedoopt in de katholieke St.Margareta-kerk te Asbeck.

   6.

Maria Francisca (à) LETHMATE (Lettmate), gedoopt (RK) op 30-09-1785 te ASBECK/AHAUS.
In het doopregister van Maria Francisca wordt zij als "à Lettmate" beschreven.


759    Joannes Christophorus Wilhelmus LETHMATE (Christophorus Lethmate), gedoopt (rk) op 30-12-1745 te Sankt Margareta te Asbeck, overleden op 28-09-1796 te Asbeck op 50-jarige leeftijd, zoon van Joannes Bernardus LETHMATE (Joan Berndt Lettmate) (zie 760) en Clara Maria Anna Theresia NIEBORG.
Gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 10-05-1785 te Asbeck (St.Margaretha) (getuigen: Josepho Lettmate en Dominico Gaupel) met Anna Elisabetha NETTELS.
Uit dit huwelijk:

   1.

Bernardus Josephus (Lethmathe) (zie 785).

   2.

Maria Margaretha Catharina Leonora (Lettmate), gedoopt (rk) op 22-09-1789 te Asbeck, overleden op 30-10-1791 te Asbeck op 2-jarige leeftijd.

   3.

Franciscus Antonius (Lettmate), gedoopt (rk) op 10-01-1792 te Asbeck (getuigen: Franciscus Antonius Lettmate en Maria Theresia Theising), overleden op 17-01-1792 te Asbeck, 7 dagen oud.

   4.

Maria Francisca (Lettmate) (zie 788).

   5.

Anna Maria Elisabeta (Lettmate), gedoopt (rk) op 02-06-1796 te Asbeck, overleden op 08-03-1800 te Asbeck op 3-jarige leeftijd.


1863    Maria Gertrud LETHMATE (Maria Gerdrud,Maria Getrud, Anna Gertrud, Christina Gertrud, Letmaht,Lettmoht, Letmothe), geboren op 16-11-1764 te Darfeld, gedoopt (rk) op 18-11-1764 te Darfeld (getuigen: Maria Gertrud Damers, Herman Boemers), dochter van Joan Wilhelm LETHMATE (Joan Wilhm Lettmoht, Lettmothe, Letmohte) (zie 1858) en Maria Agnes WENNING.
Gehuwd voor de kerk (1) <1784 te ? Echtgenoot is Bernd Diderich BORCHES (Theodor Borcherst).
Gehuwd voor de kerk (2) op 29-jarige leeftijd op 17-05-1794 te Darfeld (St.Nikolaus) (getuigen: Joan Henrich Lettmohte, Joan Caspar Deitman) met Bernd Henrich BERTLING (Bernard Henrich Berteling, Biekeling), 29 jaar oud, geboren op 04-03-1765 te Darfeld, overleden op 24-09-1820 te Darfeld op 55-jarige leeftijd.
Gestorben an Schwäche. Zoon van Joan Henrich BERTLING en Anna Elisabeth. WILMERS.
Uit het eerste huwelijk:

   1.

Joan Herman BORCHERT (Joann Hermann, Herm, Borcher, Börges, Borches), geboren 1784 te ? Overleden op 09-10-1811 te Darfeld.

   2.

Maria Catharina BORCHERST, geboren op 17-10-1789 te Darfeld, gedoopt (rk) op 18-10-1789 te Darfeld (getuigen: Maria Catharina Nüse, Joan Wilhm Borcherst).


1865    Joan Henrich LETHMATE (Lettmohte, Lettmoht), geboren op 20-08-1774 te Darfeld, gedoopt (rk) op 23-08-1774 te Darfeld (getuigen: Joan Henrich Theesman, Anna Elisabeth Bremmers), overleden op 11-03-1801 te Darfeld op 26-jarige leeftijd.
Gestorben an Schwindsucht. Zoon van Joan Wilhelm LETHMATE (Joan Wilhm Lettmoht, Lettmothe, Letmohte) (zie 1858) en Maria Agnes WENNING.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 15-11-1798 te Darfeld (getuigen: Bernd Henrich Bertmaring, Joan Bernd Terrohte) met Maria Elisabeth TERRHODE (Terrode, Terrohte, Rhode, Rode, Rose), 25 jaar oud, gedoopt (rk) op 01-04-1773 te Osterwick, overleden op 01-02-1811 te Darfeld op 37-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Maria Catharina (Lettmoht), geboren op 03-12-1799 te Darfeld, gedoopt (rk) op 04-12-1799 te Darfeld (getuigen: Maria Catharina Feldkamp, Joan Bernd Lettmoht).


922    Joan Bernd LETHMATE (Joan Bernardt,Bernhard,Letmaht,Letmoeth,Lettmoht,Lettmohte, Lethmahte, Lettmoht), Weber, 1811 Vorsteher, 1810-1813 Verwaltungsdiener, geboren op 27-03-1761 te Darfeld, gedoopt (rk) op 29-03-1761 te Darfeld (getuigen: Gerardt Lettmoht, Margaretha Vehmers), overleden op 01-12-1838 te Darfeld op 77-jarige leeftijd, zoon van Joan Gerardt (Gerd) LETHMATE (Lettmathe,Lettmoth,Lettmoht,Lettmohte,Lettmate,Lettmothe) (zie 1166) en Anna Maria Elisabeth WÜBBELING.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 01-12-1791 te Darfeld, gehuwd voor de kerk op 22-10-1791 te Darfeld (RK) (getuigen: Joan Bernd Anton Reekers, Gerd Henrich Thoms) met Anna Catharina (Maria?) Elisabeth WENKERS (Wenkers), 26 jaar oud, geboren op 12-11-1765 te Darfeld, overleden op 30-05-1829 te Darfeld op 63-jarige leeftijd.
Herrn Norbert Henkelmann in Münster nach war Anna Maria Elisabeth Wenkers geboren am 30-1-1761 in Darfeld und war ihr Mutter Anna Adelheid Linnenbaum.

Dochter van Joan WENKERS en Anna Katharina PRIETS.
Uit dit huwelijk:

   1.

Anna Maria Katharina Elisabeth (Letmaht,Lettmohte), geboren op 05-11-1792 te Darfeld, gedoopt (RK) op 06-11-1792 te Darfeld (getuigen: Anna Maria Catherina Elisabeth Wibbeling, Joan Berndt Wentker), overleden op 29-03-1825 te Darfeld op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 09-11-1819 te Darfeld (getuigen: Caspar Feldkamp, Anton Letmathe) met Joan Hermann Anton FELDKAMP (Feltkamp), 35 jaar oud, geboren op 25-01-1784 te Darfeld.

   2.

Joan Hermann Anton (Lettmoht,Letmoeth) (zie 1169).

   3.

Maria Sophia Adolfina Alexandrine (Letmaht,Lettmohte), geboren op 12-02-1798 te Darfeld, gedoopt (RK) op 12-02-1798 te Darfeld (getuigen: Sophia von Fuchten, Amtsdrostin, en Adolph Droste zu Fischering), overleden op 05-03-1800 te Darfeld op 2-jarige leeftijd.

   4.

Caspar Maximilian Carl Joseph (Lethmat,Letmathe,Letmahte,Lettmohte, Lethmahte) (zie 923).

   5.

Anna Maria Elisabeth (Lettmoht), geboren op 25-03-1804 te Darfeld, gedoopt (rk) op 25-03-1804 te Darfeld (getuigen: Anna Elisabeth Lettmoht, Joan Herm.Wentkers).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 26-10-1837 te Darfeld (getuigen: Ferdinand Empting, Hermann Anton Lethmathe) met Bernard EMPTING, 38 jaar oud, gedoopt op 15-09-1799.

   6.

Heinrich Hermann Antonius (Letmoethe) (zie 1003).


1647    Joan Herman LETHMATE (Joan Bernd Letmahte, Lettmoht,Lettmohte), Weber, geboren op 14-02-1765 te Darfeld, gedoopt (rk) op 15-02-1765 te Darfeld (getuigen: Joan Hermann Enseling, Maria Elisabeth Probsting), zoon van Joan Gerardt (Gerd) LETHMATE (Lettmathe,Lettmoth,Lettmoht,Lettmohte,Lettmate,Lettmothe) (zie 1166) en Anna Maria Elisabeth WÜBBELING.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 09-02-1793 te Darfeld (getuigen: Joan Henrich Lettmohte, Bernd Anton Betmaring) met Anna Catharina Gertrud BUSSMAN.
Uit dit huwelijk:

   1.

Anna Maria Elisabeth (Lettmohte), geboren op 01-02-1794 te Darfeld, gedoopt (rk) op 02-02-1794 te Darfeld (getuigen: Anna Maria Elisabeth Brüning, Joan Wilhm Lettmohte).

   2.

Joan Bernd Henrich (zie 1685).

   3.

Maria Catharina (Maria Cathrina, Anna Catharina Elisabeth Lethmat,Letmathe,Letmahte,Lettmothe) (zie 1686).

   4.

Joan Bernd (Lettmohte,Lettmoht), geboren op 04-12-1798 te Darfeld, gedoopt (rk) op 05-12-1798 te Darfeld (getuigen: Joan Bernd Lettmohte, Anna Maria Elisabeth Wellen), overleden op 16-07-1804 te Darfeld op 5-jarige leeftijd.
Gestorben an Krämpfen.

   5.

Joan Henrich Anton (Letmahte,Lettmohte) (zie 1688).


1649    Anna Elisabeth LETHMATE (Letmaht, Lettmoht. Lettmohte), geboren op 24-12-1768 te Darfeld, gedoopt (rk) op 26-12-1768 te Darfeld (getuigen: Anna Catharina Joerling, Joan Wilhm Lettmohte), overleden op 23-05-1820 te Darfeld op 51-jarige leeftijd.
Gestorben an Schwindsucht. Dochter van Joan Gerardt (Gerd) LETHMATE (Lettmathe,Lettmoth,Lettmoht,Lettmohte,Lettmate,Lettmothe) (zie 1166) en Anna Maria Elisabeth WÜBBELING.
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 15-10-1793 te Darfeld (getuigen: Joan Herm Lettmohte, Everhard Herm Terhalle) met Joan Bernardt ENSELING, 32 jaar oud, geboren op 29-03-1761 te Darfeld, overleden ca.1805, zoon van Bernardt Herman ENSELING en Anna Maria Elisabeth WINTERS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 37-jarige leeftijd op 15-02-1806 te Darfeld (getuigen: Joan Berndt Lettmohte, Anton Beckmeyr) met Peter Mauriz (peter) van BERGA, geboren 1760 te Italien, overleden op 24-09-1812 te Darfeld, zoon van Bernard van BERGA en Magdalena NN.
Uit het eerste huwelijk:

   1.

Bernd Anton, geboren op 09-06-1794 te Darfeld, gedoopt (rk) op 10-06-1794 te Darfeld (getuigen: Joan Bernd Enseling, Elisabeth Lettmohte).

   2.

Maria Catharina Elisabeth, geboren op 07-02-1796 te Darfeld, gedoopt (rk) op 08-02-1796 te Darfeld (getuigen: Maria Catharina Lettmohte, Joseph Leiers).

   3.

Gertrud Elisabeth (zie 1765).


1650    Joan Henrich LETHMATE, geboren op 15-10-1770 te Darfeld, gedoopt (rk) op 19-10-1770 te Darfeld (getuigen: Joan Henrich Wenning, Anna Maria Gertrud Lentfert), zoon van Joan Gerardt (Gerd) LETHMATE (Lettmathe,Lettmoth,Lettmoht,Lettmohte,Lettmate,Lettmothe) (zie 1166) en Anna Maria Elisabeth WÜBBELING.
Gehuwd met Elisabeth SCHMEDDING.
Uit dit huwelijk:

   1.

Anna Maria Francisca, gedoopt (rk) op 12-03-1811 te Darfeld.

   2.

Antonia, gedoopt (rk) op 24-04-1823 te Darfeld.


1652    Anna Maria Catharina LETHMATE (Lettmathe, Lethmath,Letmaht,Lettmoht,Lettmohte,Letmoeth), Maria Catharina, geboren op 13-08-1777 te Darfeld, gedoopt (rk) op 15-08-1777 te Darfeld (getuigen: Anna Catharina Schurmann, Joan Bernd Henrich Goer), overleden op 15-04-1840 te Darfeld op 62-jarige leeftijd, dochter van Joan Gerardt (Gerd) LETHMATE (Lettmathe,Lettmoth,Lettmoht,Lettmohte,Lettmate,Lettmothe) (zie 1166) en Anna Maria Elisabeth WÜBBELING.
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 25-06-1803 te Darfeld (getuigen: Theodor Wessels, Joan Bernd Lettmoht) met Joan Bernd Anton WESSELS, 39 jaar oud, geboren op 11-02-1764 te Darfeld.
Gehuwd voor de kerk (2) op 29-jarige leeftijd op 15-11-1806 te Darfeld (getuigen: Joan Gerd Lettmoht, Anton Entrup) met Joan Heidenrich (Henrich) HOMERING (Henrich Haumerinck, Haumering), 42 jaar oud, geboren op 09-05-1764 te Darfeld, overleden op 05-07-1843 te Darfeld op 79-jarige leeftijd, zoon van Joan Henrich HAUMERS en Anna Gerdrudt EPPING.
Uit het eerste huwelijk:

   1.

Joan Theodor, geboren op 26-03-1804 te Darfeld, gedoopt (rk) op 27-03-1804 te Darfeld (getuigen: Theodor Wessels, Anna Elisabeth Wübbeling).

Uit het tweede huwelijk:

   2.

Joan Bernd Anton (Haumering), geboren op 09-08-1807 te Darfeld, gedoopt (rk) op 10-08-1807 te Darfeld (getuigen: Joan Henrich Letmoeth, Anna Christina Haumering).

   3.

Victor Edmund (Haumering) (zie 1778).

   4.

Anna Elisabeth (Haumering), geboren op 10-01-1812 te Darfeld, gedoopt (rk) op 11-01-1812 te Darfeld (getuigen: Anna Elisabeth Lethmath, Joan Gerd Enttrup).

   5.

Joan Henrich Anton (Haumerink), geboren op 16-04-1813 te Darfeld, gedoopt (rk) op 17-04-1813 te Darfeld (getuigen: Joan Henrich Lethmath, Anna Catharina Haumerink).

   6.

Gerhard Henrich (Heinrich) (Haumerinck), geboren op 15-10-1815 te Darfeld, gedoopt (rk) op 15-10-1815 te Darfeld (getuigen: Gerd Henrich Lethmate, Gertrud Schulte Issing Frau Jervers).


1653    Maria Anna LETHMATE (Lettmathe,Letmate,Lethmath,Letmaht,Lettmate), geboren op 21-02-1780 te Darfeld, gedoopt (rk) op 21-02-1780 te Darfeld (getuigen: Maria Anna Pelle, Frans Wenning), dochter van Joan Gerardt (Gerd) LETHMATE (Lettmathe,Lettmoth,Lettmoht,Lettmohte,Lettmate,Lettmothe) (zie 1166) en Anna Maria Elisabeth WÜBBELING.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 31-07-1804 te Darfeld (St.Nikolaus) (getuigen: Joseph Kremer, Clemens Epman) met Wilhelm Henrich HOLTHAUS (Wihlm Holthues), 21 jaar oud, geboren op 04-12-1782 te Darfeld, zoon van Joan Herm HOLTHAUS en Maria Adelheid KREMER (Anna Maria).
Uit dit huwelijk:

   1.

Maria Gertrud Wilhelmina, geboren op 21-08-1809 te Darfeld, gedoopt (rk) op 22-08-1809 te Darfeld (getuigen: Catharina Gertrud Beumer, Joan Bernd Lettmathe).

   2.

N.N. Geboren op 30-05-1812 te Darfeld, overleden op 30-05-1812 te Darfeld.

   3.

Joan Henrich Anton HOLTHUES, geboren op 22-10-1813 te Darfeld, gedoopt (rk) op 22-10-1813 te Darfeld (getuigen: Joan Henrich Lettmaht, Anna Maria Cremer).

   4.

Maria Anna (zie 1928).

   5.

N.N. Geboren op 20-06-1820 te Darfeld, overleden op 20-06-1820 te Darfeld.
Gleich nach der Geburt gestorben, Frühgeburt (immatura nativitas).


25    Anna Maria Adelheid LETHMATE, gedoopt (rk) op 26-11-1788 te Neuenkirchen, overleden op 13-02-1841 te Rheine op 52-jarige leeftijd, dochter van Joan Bernd Friedrich (Frederik) LETHMATE (Friderich/Frederik) (zie 5) en Anna Margaretha Elisabeth GRAES (Groes/Gras).
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 12-11-1820 te Rheine (rk) (getuigen: Georg Uhle en Jodocus Wießmann) met Joannes Josephus (Joseph) KUES, 32 jaar oud, Dagloner in Rheine, geboren op 07-07-1788 te Rheine, gedoopt (rk) op 07-07-1788 te Rheine (getuigen: Joseph Gerdes und Maria Weßsling), zoon van Gerhardo KUES, Wolspinner in Rheine, en Anna SCHÜLTE. Auszug aus das Bevölkerungsregister von Rheine aus 1820:

Rheine der 17 July 1820
In der gewohnlichen Art wurden heute zu Bürgern angenommen

Joseph Kues aus Rheine, sohn von ... Kues und Elisabeth Schulte, für sich und seine Frau Elisabeth Letmathe, Tochter von ... aus Neuenkirchen bei Rheine 6,--
für einen Feuereimer 1,--
einschreibegebühren -,10


.
Uit dit huwelijk:

   1.

Frans Anton Josephus, gedoopt (rk) op 12-05-1822 te Rheine (getuigen: Anton Schrater, Anna Lethmate), overleden op 20-05-1822 te Rheine, 8 dagen oud.

   2.

Maria Catharina, gedoopt (rk) op 18-08-1823 te Rheine (getuigen: Maria Lethmate, Josephus Wießman), overleden op 10-05-1824 te Rheine, 266 dagen oud.

   3.

Maria Gertrud, gedoopt (rk) op 11-03-1825 te Rheine (getuigen: Anton Schrader, Maria Eiter), overleden op 19-02-1827 te Rheine op 1-jarige leeftijd.

   4.

Hermann Joseph, gedoopt (rk) op 08-12-1827 te Rheine.

   5.

Maria Catharina, gedoopt (rk) 31-09-1830 te Rheine (getuigen: Jodocus Wießman en Maria Lethmate).
Volgens de Internationale Genealogische Index is zij geboren op 02-11-1830.

Overleden op 25-07-1846 te Rheine.


50    Joan Bernard Gerhard (Bernd/Berend) LETHMATE (Berend Lidmaat), Wever, gedoopt (rk) op 16-05-1797 te Neuenkirchen (getuigen: Gerhard Letmate en Catharina Brüning.), overleden op 04-10-1834 te Kloosterburen op 37-jarige leeftijd.
Bij overlijden "nalatende twee minderjarige kinderen" (Elizabeth en Franz?)

.
Stammvater der Holländische Familie Litmaath.

Joan Bernhard Gerhard trok tezamen met zijn jongere broer Franz Hermann naar Holland en zij vestigden zich in Kloosterburen, Groningen rond het jaar 1820. Joan Bernd Gerd was van beroep wever, zijn jongere broer was van beroep koopman.

Joan Bernd Gerd is de stamvader van de Litmaath-tak. Vanaf nu zullen de namen Bernd (Bernardus) en Frans (Franciscus) ombeurten aan de volgende generaties worden meegegeven. Bernardus Cornelis Petrus Franciscus (Ben) Litmaath, geboren op 04-12-1928, zijn oudste zoon Franciscus (Frans) geboren op 06-12-1956, zijn kleinzoon Bernardus Cornelis Petrus Franciscus (Peter) geboren op 11-06-1989 en zijn jongste kleinzoon Bernardus Joannes Petrus (Ben, * 07-05-2000) zijn de huidige naamdragers.

Zoon van Joan Bernd Friedrich (Frederik) LETHMATE (Friderich/Frederik) (zie 5) en Anna Margaretha Elisabeth GRAES (Groes/Gras).
Gehuwd met Maria Harms BULT, gedoopt (RK) op 09-03-1798 te Aschendorf (getuigen: Gesina Becker en Dirck Gohsling), overleden op 22-08-1872 te Kloosterburen op 74-jarige leeftijd, dochter van Hermannus (Johannes) BÜLT en Catharina GOHSELING (Gohsling).
Uit dit huwelijk:

   1.

Maria LIDMAAT, geboren CA.1821.
Gehuwd op 13-05-1843 te KLOOSTERBUREN met N.N.

   2.

Franciscus Berents (Frans) LITMAATH (Lidmaat) (zie 154).

   3.

Elizabeth Berents LITMAATH (Lidmaat), geboren op 08-10-1833 te Kloosterburen, overleden op 25-09-1834 te Kloosterburen, 352 dagen oud. Elizabeth Berents Lidmaat overlijdt 10 dagen voor het overlijden van haar vader Joan Bernd Gerd (Berend) Lidmaat.

   4.

Christina Berents LIETMAAT (Litmaath) (zie 156).


51    Hermannus Franciscus (Herman) LETHMATE (Franz Harm Lietmaat, Harm Frederiks Lietmaat,Hermannus Ledmathe,Harm Letmaat), Koopman, gedoopt (rk) op 02-12-1799 te Neuenkirchen (getuigen: Bernd.Herm.Bühr en Anna Margarethe Letmate.), overleden op 07-08-1866 te Den Hoorn op 66-jarige leeftijd.
De tekst op het bidprentje noemt hem Hermannus Ledmathe.
  Bidprentje van Hermannus Lethmate.

Zoon van Joan Bernd Friedrich (Frederik) LETHMATE (Friderich/Frederik) (zie 5) en Anna Margaretha Elisabeth GRAES (Groes/Gras).
Gehuwd (1) 1830 te Leens met Grietje Janz SMITS, geboren 1802, overleden op 21-03-1847 te Leens.
Bron: Huwelijksakte van Frederikus Letmaat en Anna Catharina Becker.


Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 29-11-1849 te Leens (getuigen: Christiaan Jans Olling, oud 25 jaar, van beroep blaauwverver, wonende te Hoorn, Liuert E.Halsema, oud 34 jaar, van beroep landbouwer,Rijpke Dijkstra, veldwachter en Jacob Waterbolk, oud 33 jaar, ontvanger der gemeente.) met Catrina (Fientje) KLEIMAN, 31 jaar oud, Huishoudster, geboren op 07-06-1818 te Uithuizen, overleden -1860 te Leens(?).
Gegevens: archief Leens en gegevens: Gerbrand Caspers te Sneek

, dochter van Johannes KLEIMAN, Schutter, koopman , tuinier en stroodekker., en Anna Gerhardus van der HUIR.
Uit het eerste huwelijk:

   1.

Frederikus Hermannus LETMAATH (FREERK LITMAATH) (zie 232).

   2.

Elizabeth LETMAATH, geboren op 26-02-1834 te Leens, overleden op 15-04-1834 te Leens, 48 dagen oud.

   3.

Elizabeth LETMAATH, geboren op 25-03-1835 te Leens, overleden op 19-05-1856 te Leens op 21-jarige leeftijd.

   4.

Jan Harm LETMAATH (Letmaat), geboren -1837 te Leens.
Geen gegevens van te vinden in archief Leens en archieven Groningen.

Overleden op 13-09-1838 te Leens.

   5.

Johannes LETMAATH, geboren op 30-09-1837 te Leens.
Geen gegevens van te vinden in archief Leens en archieven Groningen.

Overleden < 1841.
Geen nadere gegevens gevonden.

   6.

Catharina LETMAATH, geboren op 21-10-1839 te Leens, overleden op 09-12-1839 te Leens, 49 dagen oud.
Geen gegevens van gevonden in archief Leens en archieven Groningen.

   7.

Johannes LETMAATH, geboren op 06-10-1841 te Leens.
Geen nadere gegevens over gevonden.

Uit het tweede huwelijk:

   8.

Johannes LETMAATH (zie 240).

   9.

Hindericus LETMAATH (Letmaat), Commissionair, geboren op 07-01-1856 te Leens, overleden -1906.

   10.

Hermannus Joannes LETMAATH, geboren op 26-01-1860 te Leens (?).


68    Thomas Bernhard LETHMATE, smid, gedoopt (rk) op 10-11-1818 te Neuenkirchen (getuigen: Thomas Bertels en Maria Catharina Harmölle.), overleden op 16-02-1886 te Neuenkirchen op 67-jarige leeftijd, zoon van Joan Bernd Friedrich (Frederik) LETHMATE (Friderich/Frederik) (zie 5) en Anna Maria BEESTEN.
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 18-07-1843 te Neuenkirchen (St.Annakirche) (getuigen: Anton Exeler en Franz Joseph Witte.) met Anna Catharina Elisabeth GÖCKEN, 32 jaar oud, gedoopt (rk) op 01-09-1810 te Neuenkirchen (getuigen: Anton Schlatmann en Elisabeth Brüning ook Göcken.), overleden op 05-01-1847 te Neuenkirchen op 36-jarige leeftijd, dochter van Joan Hermann Henrich GÖCKEN en ANNA CATHARINA ELISABETH OTTO.
Gehuwd voor de kerk (2) op 28-jarige leeftijd op 19-04-1847 te Neuenkirchen (St.Annakirche) (getuigen: Joseph Niekämper en Bernard Röttgermann.) met Anna Maria Cath. Elisabeth RÖTTGERMAN (Rötgers), 35 jaar oud, gedoopt (rk) op 29-08-1811 te Greven, overleden op 21-12-1868 te Neuenkirchen Wiegbold 25/2 op 57-jarige leeftijd, dochter van Georg Heinrich RÖTTGERMANN (Genannt Mügge).
Gehuwd voor de kerk (3) op 51-jarige leeftijd op 23-11-1869 te Neuenkirchen (St.Annakirche) (getuigen: Heinrich Möllman en Franz Witte.) met Elisabeth MÖLLMANN (Möhlmann), 26 jaar oud, gedoopt (rk) op 10-11-1843 te Meppen (getuigen: Heinrich Möllmann en Franz Witte.), overleden op 31-12-1924 te Neuenkirchen,Wiegbold 89 op 81-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:

   1.

Anna Maria Elisabeth (zie 74).

   2.

Joseph Bernard, gedoopt (rk) op 10-10-1870 te Neuenkirchen (getuigen: Joseph Nienkemper en Sophia Möllmann.), overleden op 24-10-1870 te Neuenkirchen, 14 dagen oud.

   3.

Maria Elisabeth, gedoopt (RK) op 08-10-1871 te Neuenkirchen (getuigen: Joseph Otten en Elisabeth Kösters.).

   4.

Bernardine Franzisca, gedoopt (rk) op 28-08-1874 te Neuenkirchen Wiegbold (getuigen: Franz Witte en Franzisca Volkeri.).

   5.

Clara Bernardine, gedoopt (rk) op 30-06-1877 te Neuenkirchen (getuigen: Hermann Gehring en Clara Steingröver.), overleden op 18-04-1878 te Neuenkirchen, 292 dagen oud.


64    Catharina Elisabeth KÖSTERS, gedoopt (RK) op 19-01-1816 te Neuenkirchen (getuigen: Joan Henrich Crahs en Catharina Feltkamp.), overleden op 08-04-1891 te Neuenkirchen op 75-jarige leeftijd, dochter van Joan Henrich KÖSTERS, Wever, en Maria Anna LETHMATE (zie 14).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 21-11-1843 te NEUENKIRCHEN (ST.ANNA KIRCHE) (getuigen: BERNARD LETHMATHE EN JOAN BERND WITTE.) met Franz Joseph WITTE, 27 jaar oud, Wever, gedoopt (RK) op 19-08-1816 te Borghorst, overleden op 08-04-1891 te Neuenkirchen op 74-jarige leeftijd.
RELATIE MET OUDERS NOG NIET AANGETOOND. Zoon van ?? WITTE, SCHOORSTEENVEGER IN BORGHORST., en Elisabeth BECKMAN.
Uit dit huwelijk:

   1.

Anna Elisabeth (zie 83).

   2.

Maria Elisabeth, gedoopt (rk) op 16-08-1846 te Neuenkirchen Sutr.Har.22A (getuigen: Joh.Heinr.Kösters en Elisabeth Göwers.), overleden op 12-04-1847 te nNeuenkirchen, Dorfbsch., 239 dagen oud.

   3.

Elisabeth Franzisca Maria, gedoopt (rk) op 05-09-1848 te Neuenkirchen Wiegbold 30. (getuigen: Ludwig Witte en Franzisca Volkeri.), overleden op 23-01-1859 te Neuenkirchen Sutr.Har.28 op 10-jarige leeftijd.

   4.

Franz Anton August (zie 86).


65    Franziska Catharina KÖSTERS, gedoopt (RK) op 01-03-1820 te Neuenkirchen 24 (getuigen: Bernard Heinrich Heitmann en Catharina Elisabeth Rohling.), overleden op 04-05-1880 te Neuenkirchen Wiegbold. op 60-jarige leeftijd, dochter van Joan Henrich KÖSTERS, Wever, en Maria Anna LETHMATE (zie 14).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 20-04-1847 te NEUENKIRCHEN (ST.ANNA KIRCHE) (getuigen: BERNHARD VOLKERI EN THEODOR BUHRS.) met Johann Heinrich VOLKERI, Kleinhandelaar, gedoopt (RK) -1815, overleden op 13-11-1875 te Neuenkirchen Wiegbold.
Uit dit huwelijk:

   1.

Anna Maria Franzisca, gedoopt (rk) op 07-04-1848 te Neuenkirchen DFB.49 (getuigen: Hermann Volkeri en Maria Anna Lethmate).

   2.

Anna Maria Franzisca Gertrudis, gedoopt (rk) op 31-08-1849 te Neuenkirchen Wiegbold 23 (getuigen: Heinrich Kösters en Franzisca Röttgering.).

   3.

Anna Karoline, gedoopt (rk) op 29-04-1851 te Neuenkirchen Wiegbold 23 (getuigen: Bernhard Volkeri en Elisabeth Kösters.), overleden op 10-01-1857 te Neuenkirchen Wiegbold 23 op 5-jarige leeftijd.

   4.

Maria Christina Juliane, gedoopt (rk) op 10-03-1853 te Neuenkirchen Wiegbold 23 (getuigen: Hermann Volkeri en Maria Christina Riekhoff geb.Lethmate), overleden op 27-05-1855 te Neuenkirchen op 2-jarige leeftijd.

   5.

Bernhard Heinrich, gedoopt (rk) op 31-05-1857 te Neuenkirchen Wiegbold 23 (getuigen: Bernhard Lethmate en Lisette Volkeri geb. Lenz.).


780    Anna Maria Elisabetha LETHMATE (Lettmate), gedoopt (RK) op 17-12-1772 te ASBECK, overleden op 29-06-1820 om 0.800 uur te ASBECK op 47-jarige leeftijd, begraven op 01-07-1820 te Asbeck, dochter van Franciscus Antonius LETHMATE (Lettmate) (zie 777) en Anna Elisabetha SCHILLING.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 07-07-1795 te ASBECK (ST.MARGARETA) (getuigen: JOSEPHUS STRIETHOLT EN JOSEPHUS LETTMATE) met Bernardus Georgius BONNEFELD, Drechsler (Houtdraaier).
Uit dit huwelijk:

   1.

Maria Catharina Elisabeta, gedoopt (RK) op 21-12-1798 te Asbeck (getuigen: Maria Catharina Lettmate en Joannes Bernardus Koggenschot).

   2.

Franciscus Antonius Henricus, gedoopt (RK) op 11-03-1802 te Asbeck (getuigen: Franciscus Antonius Lethmate en Catharina Margaretha Bonnefeld).

   3.

Bernardus Josephus, gedoopt (RK) op 29-07-1802 te Asbeck (getuigen: Bernardus Josephus Lethmate en Maria Gertrud Althof), overleden te Asbeck.
Bernardus Josephus Bonnefeld is vroeg overleden gezien het kruisje dat in het doopboek achter zijn naam staat.

   4.

Antonius Franciscus Wilhelmus, gedoopt (RK) op 10-04-1809 te Asbeck (getuigen: Franciscus Antonius Lethmate en Margaretha Piers).

   5.

Joannes Bernardus Hennericus, gedoopt (RK) op 14-11-1813 te Asbeck (getuigen: Bernardus Lethmathe en Anna Maria Zolt).


785    Bernardus Josephus LETHMATE (Lethmathe), gedoopt (rk) op 09-11-1786 te Asbeck.
Joseph wordt op 11 juli 1796 gevormd in de katholieke St.Margareta-kerk te Asbeck.

Zoon van Joannes Christophorus Wilhelmus LETHMATE (Christophorus Lethmate) (zie 759) en Anna Elisabetha NETTELS.
Gehuwd. HUWELIJK NIET GEVONDEN IN KERKBOEKEN VAN ASBECK. HET IS NIET ZEKER DAT DEZE BERNARDUS LETHMATHE MET MARIA ANNA LEHMKUHL GETROUWD IS OF EEN ANDERE NOG ONBEKENDE BERNARDUS. Echtgenote is Maria Anna LEHMKUHL.
Uit dit huwelijk:

   1.

Maryan, geboren op 14-01-1823 om 0.800 uur te Asbeck.


788    Maria Francisca LETHMATE (Lettmate), gedoopt (rk) op 28-12-1792 te Asbeck, overleden op 23-04-1795 te Asbeck op 2-jarige leeftijd, dochter van Joannes Christophorus Wilhelmus LETHMATE (Christophorus Lethmate) (zie 759) en Anna Elisabetha NETTELS.
Gehuwd met FRANS NIENK (Franciscus Vink), WAARD.
Uit dit huwelijk:

   1.

Maria Francisca Elisabeth VINK, geboren op 13-07-1817 om 11.00 uur te Asbeck, gedoopt (rk) op 14-07-1817 te Asbeck (getuigen: Maria Elisabeth Lettmathe uxor Bonnefeld en Joannes Vink).

   2.

Joannes Franciscus Josephus VINK, geboren op 20-03-1820 om 04.00 uur te Asbeck, gedoopt (rk) op 20-03-1820 te Asbeck (getuigen: Josephus Vink en Maria Catharina Lethmate).

   3.

Maria Catharina Elisabetha (Vink), geboren op 21-09-1823 om 03.00 uur te Asbeck, gedoopt (rk) op 24-09-1823 (getuigen: Johann Jodocus Nienk en Maria Catharina Lethmathe).

   4.

Anna Maria Antonetta, geboren op 05-10-1825 om 10.00 uur te Asbeck, gedoopt (RK) op 05-10-1825 te Asbeck (getuigen: Antonetta Lettmathe en Joannes Hermannus Gottman).


1169    Joan Hermann Anton LETHMATE (Lettmoht,Letmoeth), geboren op 15-01-1795 te Darfeld, gedoopt (RK) op 15-01-1795 te Darfeld (getuigen: Joan Herm Anton Lettmoht, Anna Catharina Gertrud Kötters), zoon van Joan Bernd LETHMATE (Joan Bernardt,Bernhard,Letmaht,Letmoeth,Lettmoht,Lettmohte, Lethmahte, Lettmoht) (zie 922) en Anna Catharina (Maria?) Elisabeth WENKERS (Wenkers).
Gehuwd ca.1847 met Elisabeth PETERSKÖTTER, geboren 1816, overleden op 16-01-1899 te Horstmar.
Volgens de "Übersichtsliste einer Familie" betreffende de Familie
"Letmate Hermann Anton" die ik toegestuurd heb gekregen van Dhr.Carl Ross die het op zijn beurt van de archivaris van het Stadtarchiv Borghorst heeft gekregen, is Elisabeth Peterskötter op 83-jarige leeftijd overleden.
Zij is dus waarschijnlijk in 1816 geboren.
Uit dit huwelijk:

   1.

Johann Henrich Wilhelm, geboren op 20-02-1848 te Horstmar (getuigen: Wilhelm Webers en Elisabeth Letmate.).

   2.

Maria Catharina, gedoopt (rk) 50-12-1850 te Horstmar (getuigen: Maria Catharina Letmate en Wilhelm Völker).
Gehuwd voor de kerk op 07-09-1875 te Horstmar met Franz ELPERS.

   3.

Anna Elisabeth, geboren op 26-02-1854 te Horstmar (gezindte: rk) (getuigen: Elisabeth Letmate gen.Frau Wilms en Joseph Heinrich Wenning.).
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 15-06-1880 te Horstmar met Becks BERNHARD.

   4.

Maria Theresia Elisabeth, gedoopt (rk) op 18-12-1856 te Horstmar (getuigen: Christina Elisabeth Mensing en Gerhard Heinrich Homering).

   5.

Franzisca Antonia, gedoopt (rk) op 04-09-1859 te Horstmar (getuigen: Frau Hillert Antonette Lüttighaus en Hermann Brinkhaus).


923    Caspar Maximilian Carl Joseph LETHMATE (Lethmat,Letmathe,Letmahte,Lettmohte, Lethmahte), Bote, Weber. Geboren op 12-02-1800 te Asbeck Kreis Ahaus, gedoopt (rk) op 13-02-1800 te Darfeld (getuigen: Caspar Max von Fischering, Carl Joseph von Neddelrod), overleden op 10-01-1868 te Darfeld op 67-jarige leeftijd.
Gestorben an Fieber. Zoon van Joan Bernd LETHMATE (Joan Bernardt,Bernhard,Letmaht,Letmoeth,Lettmoht,Lettmohte, Lethmahte, Lettmoht) (zie 922) en Anna Catharina (Maria?) Elisabeth WENKERS (Wenkers).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-11-1827 te Darfeld (getuigen: Anton Lethmathe, Anton Siverding) met Anna Maria Catharina Gertrud SIEVERDING (Siverding), 26 jaar oud, geboren op 19-12-1800 te Darfeld.
Uit dit huwelijk:

   1.

Bernard Theodor Engelbert (Letmathe) (zie 924).

   2.

Anton (Letmahte) (zie 992).

   3.

Herman Franz (Lethmat) (zie 1172).

   4.

Anna Maria Theresia, geboren op 15-10-1835 te Darfeld, gedoopt (rk) op 16-10-1835 te Darfeld (getuigen: Maria Anna Lethmate, Anton Sieverding).

   5.

Anna Maria Gertrud (zie 1173).


1003    Heinrich Hermann Antonius LETHMATE (Letmoethe), schutter en politie-agent, geboren op 17-10-1807 te Darfeld, gedoopt (rk) op 18-10-1807 te Darfeld (getuigen: Hermann Anton Isfort, Anna Gertrud Issing gen.Jervert.), overleden op 25-12-1862 te Darfeld op 55-jarige leeftijd, zoon van Joan Bernd LETHMATE (Joan Bernardt,Bernhard,Letmaht,Letmoeth,Lettmoht,Lettmohte, Lethmahte, Lettmoht) (zie 922) en Anna Catharina (Maria?) Elisabeth WENKERS (Wenkers).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 16-01-1840 te Darfeld (getuigen: Anton Lethmat, Anton Herding) met Sophia HANEWINKEL, 22 jaar oud, geboren op 21-01-1817 te Darfeld, overleden op 08-02-1882 te Darfeld op 65-jarige leeftijd, dochter van Christopher Bernardus HANEWINKEL en Maria Elisabeth Euphemia von GRAES.
Uit dit huwelijk:

   1.

Christof Bernhard Johann Albert (Lethmat) (zie 1076).

   2.

Franz Lüdwig (Lethmat) (zie 1207).

   3.

Caspar (zie 1002).

   4.

Maria Anna Elisabeth, geboren op 22-04-1847 te Darfeld, gedoopt (RK) op 24-04-1847 te Darfeld (getuigen: Maria Anna Empting, Anton Feldkamp).

   5.

Bernard Heinrich (Lethmat) (zie 1006).

   6.

Maria Clara (Lethmat), geboren op 11-11-1851 te Darfeld, gedoopt (rk) op 13-11-1851 te Darfeld (getuigen: Bernard Empting, Clara Bäumer), overleden 1932 te Darfeld.

   7.

Maria Elisabeth (Lethmat), geboren op 30-10-1854 te Darfeld, gedoopt (RK) op 02-11-1854 te Darfeld (getuigen: Casimir Eckenvogt, Elisabeth Empting), overleden op 08-06-1859 te Darfeld op 4-jarige leeftijd,
Gestorben an Halsbräune.

   8.

Joseph Gerhard (Lethmat), geboren op 08-02-1858 te Darfeld, gedoopt (RK) op 10-02-1858 te Darfeld (getuigen: Heinrich Schulze Isfort, Mina Darup).
Gehuwd met Anna HOLSEN, geboren op 23-04-1868 te SÖGEL, overleden op 10-10-1934 op 66-jarige leeftijd.

   9.

Gertrud Antonia (Toni), geboren op 08-02-1861 te Darfeld, gedoopt (rk) op 09-02-1861 te Darfeld (getuigen: Anton Geling, Gertrud Engelsing), overleden op 16-11-1939 te Darfeld op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 27-02-1891 te DARFELD met Johan Bernard Heinrich BÖCKER, 29 jaar oud, Kleermaker, geboren op 02-08-1861 te Darfeld, overleden op 03-09-1915 te Darfeld op 54-jarige leeftijd.


1685    Joan Bernd Henrich LETHMATE, geboren op 16-02-1795 te Darfeld, gedoopt (rk) op 17-02-1795 te Darfeld (getuigen: Bernd Henrich Bertling, Anna Elisabeth Bussman), overleden op 05-05-1875 te Darfeld op 80-jarige leeftijd.
Gestorben an Altersscwäche. Zoon van Joan Herman LETHMATE (Joan Bernd Letmahte, Lettmoht,Lettmohte) (zie 1647) en Anna Catharina Gertrud BUSSMAN.
Gehuwd voor de kerk (1) op 28-jarige leeftijd op 29-04-1823 te Darfeld (getuigen: Johann Wilhelm Ester, Anton Letmathe) met Anna Maria Elisabeth LUERS, 36 jaar oud, gedoopt (rk) op 06-11-1786 te Laer, overleden 1835 te Darfeld.
Gehuwd voor de kerk (2) op 40-jarige leeftijd op 07-11-1835 te Darfeld (getuigen: Bernard Henrich Wesseling, Anton Lethmat) met Maria Catharina WESSELING, geboren 1796 te Billerbeck, overleden op 29-04-1860 te Darfeld.
Gestorben an Brustwassersucht.
Uit het tweede huwelijk:

   1.

Cathrina Gertrud (Lethmat), geboren op 25-07-1836 te Darfeld, gedoopt (rk) op 26-07-1836 te Darfeld (getuigen: Gertrud Wesseling, Anton lethmat).

   2.

Maria Catharina, geboren op 27-04-1838 te Darfeld, gedoopt (rk) op 28-04-1838 te Darfeld (getuigen: Maria Catharina Lethmat, Henrich Wesseling).

   3.

Maria Sophia, geboren op 13-04-1840 te Darfeld, gedoopt (rk) op 14-04-1840 te Darfeld (getuigen: Sophia Isforth, Johann Heinrich Wesseling).

   4.

Anna Maria Theresia (zie 1694).


1686    Maria Catharina LETHMATE (Maria Cathrina, Anna Catharina Elisabeth Lethmat,Letmathe,Letmahte,Lettmothe), geboren op 25-01-1797 te Darfeld, gedoopt (rk) op 26-01-1797 te Darfeld (getuigen: Maria Agnes Wenning, Bernd Henrich Brugeman), overleden op 02-03-1869 te Darfeld op 72-jarige leeftijd.
Gestorben an Schwindsucht. Dochter van Joan Herman LETHMATE (Joan Bernd Letmahte, Lettmoht,Lettmohte) (zie 1647) en Anna Catharina Gertrud BUSSMAN.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 30-04-1816 te Darfeld (getuigen: Bernard Lethmaht, Bernd Henrich Schürmann) met Joan Bernard SCHÜRMANN, 25 jaar oud, geboren op 13-12-1790 te Darfeld, overleden 1854 te Darfeld, zoon van Joan Bernd SCHÜRMANN en Anna Maria Gertrud ÖTTING.
Uit dit huwelijk:

   1.

Maria Elisabeth, geboren op 03-03-1818 te Darfeld, gedoopt (rk) op 03-03-1818 te Darfeld (getuigen: Maria Elisabeth Wibbels, Anton Novermann).

   2.

Anna Catharina Elisabeth, geboren op 29-09-1819 te Darfeld, gedoopt (rk) op 01-10-1819 te Darfeld.

   3.

Anna Maria Margaretha, geboren op 27-08-1821 te Darfeld, gedoopt (rk) op 28-08-1821 te Darfeld (getuigen: Bernard Letmathe, Margaretha Schürmann).

   4.

Maria Catharina Elisabeth, geboren op 31-10-1823 te Darfeld, gedoopt (rk) op 01-11-1823 te Darfeld (getuigen: Johann Henrich Anton Jelkmann, Catharina Elisabeth Frau Wübbelt).

   5.

Anton Bernard Joseph, geboren op 23-02-1826 te Darfeld, gedoopt (rk) op 24-02-1826 te Darfeld (getuigen: Anton Letmahte, Maria Anna Letmahte).

   6.

Friderica Sophia (Sophie) (zie 1720).

   7.

Bernard Hermann (zie 1721).

   8.

Johann Bernard Hermann (zie 1722).

   9.

Johan Bernard Anton (zie 1723).

   10.

Christina Gertrud Mechtild, geboren op 14-03-1839 te Darfeld, gedoopt (rk) op 14-03-1839 te Darfeld (getuigen: Gertrud Höping, Anton Lethmat).


1688    Joan Henrich Anton LETHMATE (Letmahte,Lettmohte), Weber, geboren op 26-01-1801 te Darfeld, gedoopt (rk) op 26-01-1801 te Darfeld (getuigen: Joan Henrich Schulte Probsting, Anna Elisabeth Hardenberg), overleden op 15-11-1875 te Darfeld op 74-jarige leeftijd, zoon van Joan Herman LETHMATE (Joan Bernd Letmahte, Lettmoht,Lettmohte) (zie 1647) en Anna Catharina Gertrud BUSSMAN.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 20-02-1830 te Darfeld (getuigen: Anton Timan, Anton Feldhaus) met Anna Maria Elisabeth THIEMANN (Timann), geboren 1799, dochter van Anton THIEMANN.
Uit dit huwelijk:

   1.

Anna Maria Elisabeth, geboren op 17-03-1831 te Darfeld, gedoopt (rk) op 18-03-1831 te Darfeld (getuigen: Anna Maria Bronstering Frau Timann, Bernard Henrich Letmahte).

   2.

Anna Maria Catharina (zie 1752).

   3.

Maria Anna (Lethmat), geboren op 09-01-1838 te Darfeld, gedoopt (rk) op 11-01-1838 te Darfeld (getuigen: Maria Anna Thiemann, Caspar Lethmat).

   4.

Bernard Anton, geboren op 23-04-1840 te Darfeld, gedoopt (rk) op 24-04-1840 te Darfeld (getuigen: Maria Catharina Thiemann, Bernard Homering).

   5.

Johann Bernard, geboren op 08-12-1841 te Darfeld, gedoopt (rk) op 09-12-1841 te Darfeld (getuigen: Bernard Schulz, Elisabeth Beilmann).

   6.

Anna Gertrud (Lethmat), geboren 26-10-?? te Darfeld, gedoopt (rk) 27-10-?? te Darfeld (getuigen: Gertrud Thiemann, Bernard Lethmat).


1765    Gertrud Elisabeth ENSELING, geboren op 21-03-1797 te Darfeld, gedoopt (rk) op 22-03-1797 te Darfeld (getuigen: Anna Elisabeth Wenkers, Joan Bernd Hachting), dochter van Joan Bernardt ENSELING en Anna Elisabeth LETHMATE (Letmaht, Lettmoht. Lettmohte) (zie 1649).
Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 14-08-1834 te Darfeld (getuigen: Caspar Buskämper, Bernard Enseling) met Bernard Henrich AVERESCH, geboren 1784 te Billerbeck.
Uit dit huwelijk:

   1.

Antonetta, geboren op 25-02-1835 te Darfeld, gedoopt (rk) op 28-02-1835 te Darfeld (getuigen: Anna Catharina Bertling, Bernard Enseling).

   2.

Johann Wilhelm (zie 1771).


1778    Victor Edmund HOMERING (Haumering), geboren op 12-11-1809 te Darfeld, gedoopt (rk) op 17-11-1809 te Darfeld (getuigen: Victor florentin Groninger, Maria Joanna ...ils), overleden op 28-09-1869 te Darfeld op 59-jarige leeftijd,
gestorben an Schwindsucht. Zoon van Joan Heidenrich (Henrich) HOMERING (Henrich Haumerinck, Haumering) en Anna Maria Catharina LETHMATE (Lettmathe, Lethmath,Letmaht,Lettmoht,Lettmohte,Letmoeth) (zie 1652).
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 23-01-1838 te Darfeld (St.Nikolaus) (getuigen: Bernard Feldkamp, Maria Catharina Homering) met Catharina Antonetta FELDKAMP (Feltkamp), 25 jaar oud, geboren op 08-10-1812 te Darfeld, dochter van Joan Bernd FELDKAMP (Joann Bernard,Johan Bernard,Johann Bernard,Jabernt, Bernd Henrich,Bernat) en Maria Christina Elisabeth WELLER (Maria Catharina,Maria Elisabeth).
Uit dit huwelijk:

   1.

Anna Maria Catharina, geboren op 08-03-1839 te Darfeld, gedoopt (rk) op 08-03-1839 te Darfeld (getuigen: Bernard Homering, Christina Weller).

   2.

Christina Elisabeth, geboren op 08-01-1841 te Darfeld, gedoopt (rk) op 09-01-1841 te Darfeld (getuigen: Bernard Homering, Anna Maria Feldkamp).

   3.

Johanna Antonia Elisabeth, geboren op 09-08-1843 te Darfeld, gedoopt (rk) op 10-08-1843 te Darfeld (getuigen: Elisabeth Homering, Anton Feldkamp).

   4.

Anton Heinrich, geboren op 05-12-1845 te Darfeld, gedoopt (rk) op 06-12-1845 te Darfeld (getuigen: Anton Homering, Anna Maria Feldkamp).

   5.

Gerard Heinrich (Haumerinck) (zie 1906).

   6.

Maria Anna, geboren op 20-09-1851 te Darfeld, gedoopt (rk) op 21-09-1851 te Darfeld (getuigen: Caspar Lethmate, Maria Anna Feldkamp).

   7.

Anna Gertrud, geboren op 18-09-1852 te Darfeld, gedoopt (rk) op 20-09-1852 te Darfeld (getuigen: Johann Caspar Lethmate, Gertrud Feldkamp), overleden op 19-07-1859 te Darfeld op 6-jarige leeftijd.
Gestorben an Schwindsucht.

   8.

Anna Maria Elisabeth, geboren op 24-06-1856 te Darfeld, gedoopt (rk) op 25-06-1856 te Darfeld (getuigen: Bernard Feldkamp, Maria Anna Letmathe).


1928    Maria Anna HOLTHAUS, geboren op 22-05-1816 te Darfeld, gedoopt (rk) op 23-05-1816 te Darfeld (getuigen: Anna Elisabeth Letmaht, Joan Bernd Letmaht), dochter van Wilhelm Henrich HOLTHAUS (Wihlm Holthues) en Maria Anna LETHMATE (Lettmathe,Letmate,Lethmath,Letmaht,Lettmate) (zie 1653).
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 11-10-1845 te Darfeld (St.Nikolaus) (getuigen: Anton Holthues, Anton Bronstering) met Anton SOMMER, geboren 1815, overleden op 22-12-1864 te Darfeld.
Uit dit huwelijk:

   1.

Johanna Elisabeth Antonia, geboren op 06-09-1846 te Darfeld, gedoopt (rk) op 07-09-1846 te Darfeld (getuigen: Anton Holthues, Elisabeth Sommer).

   2.

Gertrud, geboren op 24-09-1848 te Darfeld, gedoopt (rk) op 26-09-1848 te Darfeld (getuigen: Bernard Sommer, Gertrud Holthaus).

   3.

Anna Maria, geboren op 04-07-1852 te Darfeld, gedoopt (rk) op 04-07-1852 te Darfeld (getuigen: Anna Maria Sommer, Henrich Homering).


154    Franciscus Berents (Frans) LITMAATH (Lidmaat), Dagloner, geboren op 21-07-1828 te Kloosterburen (gezindte: rk), zoon van Joan Bernard Gerhard (Bernd/Berend) LETHMATE (Berend Lidmaat) (zie 50) en Maria Harms BULT.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 15-05-1861 te Kloosterburen met Jacoba Catharina (Mina) VOOST, geboren CA.1844 te Kloosterburen, begraven op 31-01-1924 te Kloosterburen.
Dochter van Everardus Luurts VOOST en Anna Lambertus NIEMAN.

                                                

 Jacoba Catharina Voost.

Uit dit huwelijk:

   1.

Anna (Lidmaat) (zie 286).

   2.

Bernardus (Ben) (zie 285).

   3.

Maria (Lidmaat), geboren op 06-03-1867 te Kloosterburen, begraven op 27-08-1920 te Kloosterburen.

   4.

Everhardus, Landarbeider, geboren op 17-08-1869 te Kloosterburen.
Ik heb samen met mijn vader d.d.06-08-1998 in Kloosterburen op het kerkhof gesproken met Dhr.Tjaard Halsema,geboren in 1911 te Kleine Huisjes (Kloosterburen).
Deze heeft diverse Letmaath's en Litmaath's gekend, waaronder Everhardus oftewel Evert Litmaath. Evert werkte (als knecht ?) bij een boer te Kloosterburen. Als zijn collega's 'smiddags gingen schaften, bleef Everhardus op het land om een tukje te doen op de paardekar. Als zijn collega's na het eten weer op het land kwamen lag Evert nog steeds te slapen. De ervaring had hun geleerd dat als ze hem niet wakker zouden maken, hij de rest van de dag zou blijven slapen. Hij stond volgens de heer Halsema bekent om zijn luiheid. Everhardus was volgens Halsema niet getrouwd en had geen kinderen.
(bron: Tjaard Halsema, Kleine Huisjes).

Begraven op 26-04-1930 te KLOOSTERBUREN.

   5.

Christina (Lietmaat), geboren op 02-12-1872 te Kloosterburen.


156    Christina Berents LIETMAAT (Litmaath), geboren op 08-10-1833 te Kloosterburen, overleden op 25-10-1915 te Groningen op 82-jarige leeftijd, begraven te Groningen Rk Kerkhof, dochter van Joan Bernard Gerhard (Bernd/Berend) LETHMATE (Berend Lidmaat) (zie 50) en Maria Harms BULT.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-11-1857 te KLOOSTERBUREN met Egbertus Mattheus MIDDENDORP, 23 jaar oud, geboren op 21-09-1834 te Ulrum, overleden op 15-12-1901 om 7.30 uur te Kloosterburen op 67-jarige leeftijd, zoon van Nicolaus MIDDENDORP, Koopman, en Martha Egbertus SONDER, Naaister.
Uit dit huwelijk:

   1.

Nicolaas Everhardus, geboren op 28-05-1858 te Kloosterburen, overleden op 02-08-1872 te Kloosterburen op 14-jarige leeftijd.

   2.

Maria MARTHA (Meike, Maaike) (zie 160).

   3.

Martha Johanna (zie 161).

   4.

? Geboren op 29-06-1864 te Kloosterburen, overleden op 29-06-1864 te Kloosterburen.
Dood geboren kindje.

   5.

Geertruida, geboren op 18-06-1870 te Kloosterburen, overleden op 27-08-1870 te Kloosterburen, 70 dagen oud.

   6.

Bernardus, geboren op 24-01-1872 te Kloosterburen, overleden op 06-12-1872 te Kloosterburen, 317 dagen oud.


232    Frederikus Hermannus LETMAATH (FREERK LITMAATH), geboren op 01-09-1831 te Warfhuizen. Overleden op 20-11-1870 op 39-jarige leeftijd.
Frederikus Letmaath wordt op 01-12-1861 ingeschreven als ingezetene van Leens als Fredericus Litmaath.
Deze zoon van een Letmaath krijgt door verschrijving de naam Litmaath!
In 1859 is Frederikus getuige bij het huwelijk van G.Mug en E.Smitz. (Gegevens: Archief Leens). Zoon van Hermannus Franciscus (Herman) LETHMATE (Franz Harm Lietmaat, Harm Frederiks Lietmaat,Hermannus Ledmathe,Harm Letmaat) (zie 51) en Grietje Janz SMITS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-03-1859 te LEENS (getuigen: HERMANNUS BEKKER,27 JAAR OUD, BROER VAN DE BRUID, VAN BEROEP SMIDSKRACHT, WONENDE TE WEHE,NICOLAAS SLINGER, OUD 28 JAAR, VAN BEROEP TIMMERMAN, WONENDE TE WEHE EN BEREND ALBERTS,OUD 36 JAAR, VAN BEROEP VELDWACHTER, WONENDE TE WEHE.) met Anna Catharina BECKER (Bekker), 27 jaar oud, geboren op 11-06-1831 te Mensingeweer, overleden op 28-07-1912 te Groningen op 81-jarige leeftijd, begraven te Wehe den Hoorn,

 

 Grafsteen van Anna Catharina Becker.

dochter van Johannes Hermannus BECKER (Bekker) en Helena LEGGEDEUR (Heijlige Legdeur).
Uit dit huwelijk:

   1.

Hermannus Johannes LITMAATH, geboren op 26-01-1860 te Den Hoorn, overleden op 21-04-1866 te Den Hoorn op 6-jarige leeftijd.

   2.

Joannus Hermannus LITMAATH, geboren op 11-03-1862 te Den Hoorn, overleden op 23-03-1869 te Den Hoorn op 7-jarige leeftijd.

   3.

Joannes Bonifacius (Jannes) LITMAATH (zie 294).

   4.

Hermannus Bernardus LITMAATH, geboren op 18-01-1864 te Den Hoorn.
Getuigen bij de aangifte van de geboorte van Hermannus Bernardus waren Hendrik Frox, 39, van beroep kastelein en Johannes Bos, 39, van beroep landbouwer.

Overleden op 11-06-1864 te DEN HOORN, 145 dagen oud.

   5.

Hermannus Bonifacius LITMAATH, geboren op 10-05-1866 te Den Hoorn.

   6.

Margaritha Maria (Griet) LITMAATH, geboren op 10-05-1866 te Den Hoorn, begraven op 10-05-1922 te Kloosterburen.
Gehuwd met HENRICUS PAAGMAN, KASTELEIN EN DIRECTEUR VAN DE BOERENLEENBANK IN KLOOSTERBUREN.

   7.

Helena Elisabeth (Hillegien) LITMAATH (zie 299).

   8.

Fredericus (Freerk) (Litmaath), Kastelein,Commissionair in vlas. Geboren op 23-05-1869 te Wehe, overleden op 28-01-1948 te Kloosterburen op 78-jarige leeftijd, begraven op 31-01-1948 te Kloosterburen.
Fredericus vader was Frederikus Letmaath, in het bevolkingsregister van Leens ingeschreven als Fredericus Litmaath. Kinderen vermeld in het bevolkingsregister als Litmaath, behalve de jongste, Fredericus Junior, die weer Letmaath genoemd wordt. In alle officiële documenten wordt hij vermeld als Letmaath, maar op zijn grafsteen wordt hij Litmaath genoemd.
Helaas is er niets over zijn kinderen bekent, zijn dit Litmaathen of Letmaathen?


Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 08-08-1914 te APPINGEDAM met Alagonda Harmanna (Gonne) MEIJER, 43 jaar oud, geboren op 18-02-1871 te Appingedam, overleden op 28-01-1948 te Kloosterburen op 76-jarige leeftijd.

 Graf van Fredericus Litmaath en Allagonda Meijer. Op de achtergrond het graf van Johannes Letmaath en Catharina Johanna Olling.


240    Johannes LETMAATH, geboren op 11-05-1852 om 09.00 uur te Den Hoorn.
Getuigen bij de aangifte waren Christiaan Jans Olling, oud 48 jaren, van beroep blaauwverver en Georg Jozef Oosterchrist, oud 60 jaren, van beroep geneesheer.

Overleden op 23-03-1907 te Den Hoorn op 54-jarige leeftijd, begraven op 26-03-1907 te Den Hoorn, zoon van Hermannus Franciscus (Herman) LETHMATE (Franz Harm Lietmaat, Harm Frederiks Lietmaat,Hermannus Ledmathe,Harm Letmaat) (zie 51) en Catrina (Fientje) KLEIMAN, Huishoudster.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 20-02-1896 te EENRUM met Catharina Johanna OLLING,

Catharina Johanna Olling.

33 jaar oud, Naaister, geboren op 30-01-1863 om 06.00 uur te Den Hoorn, overleden op 17-09-1946 te Den Hoorn op 83-jarige leeftijd, begraven op 21-09-1946 te Kloosterburen, graflocatie: vak D rij 1 graf 5, dochter van Johannes Bos (Jan) OLLING, Blaauwverver(1863), houtkoper(1876), en Martha. (Martje) SCHOLTENS, Wollennaaister.
Uit dit huwelijk:

   1.

Catharina Martha, geboren op 08-02-1897 te Kloosterburen, overleden op 10-01-1975 te Kloosterburen op 77-jarige leeftijd, begraven op 14-01-1975 te Kloosterburen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-11-1921 te Groningen, gehuwd voor de kerk op 24-11-1921 te Kloosterburen.

Op dezelfde dag trouwen de gezusterd Letmaath met de gebroeders Stiekema. Echtgenoot is Nicolaas STIEKEMA, 27 jaar oud, kweker, geboren op 17-10-1894 om 10.00 uur te Kloosterburen.
Blijkens grafsteen is Nicolaas op 16 oktober geboren.(Gegevens:Kees van Kleef te Hardenberg).
Bij navraag 12-06-1998 bij een nazaat van Nicolaas bleek dat zij niet anders weten dat hij zijn verjaardag altijd gevierd heeft op de 16e oktober. Wellicht is 17 oktober zijn doopdag geweest.
(Gegevens:MW.Georg.Stiekema te Kloosterburen).

Overleden op 29-06-1987 te Kloosterburen op 92-jarige leeftijd, zoon van Jan STIEKEMA, landarbeider, en Martha Johanna MIDDENDORP (zie 161).

   2.

Martha Johanna (zie 216).

   3.

Johanna Maria, geboren op 01-01-1902 te Den Hoorn, overleden op 12-04-1946 te Groningen op 44-jarige leeftijd, begraven op 15-04-1946 te Kloosterburen.

   4.

Hermannus Johannes Wilhelmus (Herman) (zie 257).

vlnr: Nico Stiekema, Johanna Letmaath, Catrina Stiekema-Letmaath,  Hermannus Johannes Letmaath, Catharina Johanna Olling,

Margaretha Letmaath-Felix, Martha Letmaath-Stiekema en Bertus Stiekema.

74    Anna Maria Elisabeth LETHMATE, gedoopt (rk) op 23-04-1844 te Neuenkirchen (getuigen: Bernhard Hagedorn en Anna Maria Beesten.), dochter van Thomas Bernhard LETHMATE (zie 68) en Anna Catharina Elisabeth GÖCKEN.
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 27-04-1869 te Neuenkirchen (St.Annakirche) (getuigen: Hermann Wielp en Henrich Niehues) met Laurenz SUER, 32 jaar oud, gedoopt (rk) op 23-10-1836 te Greven, overleden op 23-01-1882 te Neuenkirchen Wiegbold 59 op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (2) -1883 te Neuenkirchen (St.Annakirche) met Franz REGELMANN, Smid, geboren op 06-08-1850 te Horstmar, gedoopt (rk) op 06-08-1850 te Horstmar (getuigen: Joseph Reinermann gen.Rölver en Maria Catharina Thiemann), zoon van Johan Henrich REGELMANN en Elisabeth THIEMANN.
Uit het eerste huwelijk:

   1.

Laurenz Heinrich (zie 95).

   2.

Bernhard Laurenz, gedoopt (rk) op 04-07-1872 te Neuenkirchen Wiegbold 59 (getuigen: Bernhard Lethmate en Theresia Wening.), overleden op 03-09-1872 te Neuenkirchen, 61 dagen oud.

   3.

Franzisca Anna, gedoopt (rk) op 10-05-1874 te Neuenkirchen Wiegbold 59 (getuigen: Heinrich Steingröver en Anna Suhre.).

   4.

Anton Laurenz, gedoopt (rk) op 18-09-1877 te Neuenkirchen Wiegbold 59 (getuigen: Anton Heilen en Clara Steingröver.).

Uit het tweede huwelijk:

   5.

Franz, gedoopt (rk) op 20-04-1884 te NEUENKIRCHEN.


83    Anna Elisabeth WITTE, gedoopt (rk) op 15-09-1844 te Neuenkirchen Wiegbold 30 (getuigen: Franz Joseph Witte senior en Maria Anna Lethmate.), dochter van
Franz Joseph WITTE, Wever, en Catharina Elisabeth KÖSTERS (zie 64).
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 30-07-1874 te NEUENKIRCHEN WIEGBOLD 30 (ST.ANNA KIRCHE) (getuigen: WINHOLT EILHARD EN ?? WITTE.) met Johann EILHARD, 30 jaar oud, Klompenmaker, gedoopt (rk) op 24-06-1844 te Wessum, overleden op 24-11-1879 te Neuenkirchen DFB.104/2 op 35-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Johann (zie 101).

   2.

Franz Joseph, gedoopt (rk) op 09-10-1876 te Neuenkirchen DFB.90 (getuigen: Franz Witte en Adelheid Zurloh.).

   3.

Martin, gedoopt (rk) op 11-11-1877 te Neuenkirchen, overleden op 18-03-1891 te Neuenkirchen DFB.23 op 13-jarige leeftijd.

   4.

Franzisca, gedoopt (rk) op 25-02-1879 te Neuenkirchen, overleden op 27-09-1880 te Neuenkirchen op 1-jarige leeftijd.


86    Franz Anton August WITTE, gedoopt (rk) op 20-02-1852 te Neuenkirchen Sutr.Har. (getuigen: Anton Dalhoff en Marie Christina Ryckhoff geb. Lethmate), overleden op 22-07-1902 te Neuenkirchen op 50-jarige leeftijd, zoon van
Franz Joseph WITTE, Wever, en Catharina Elisabeth KÖSTERS (zie 64).
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 26-04-1881 te NEUENKIRCHEN (ST.ANNA KIRCHE) (getuigen: HEINRICH VOLKERI EN HEINRICH FISCHER.) met Maria Anna FISCHER, 27 jaar oud, gedoopt (rk) op 08-12-1853 te Neuenkirchen Offlum 33/1 (getuigen: Johann Hermann Möllers en Maria Berning geb.Fischer), overleden op 07-12-1940 te Marl op 86-jarige leeftijd, dochter van Heinrich Joseph FISCHER en Maria Anna MÖLLERS.
Uit dit huwelijk:

   1.

Anna Elisabeth, gedoopt (rk) op 27-01-1882 te Neuenkirchen, overleden op 13-03-1886 te Neuenkirchen op 4-jarige leeftijd.

   2.

Heinrich, gedoopt op 30-08-1883 te Neuenkirchen.

   3.

Franz, gedoopt op 09-10-1886 te Neuenkirchen.

   4.

Joseph, gedoopt (rk) op 07-03-1889 te Neuenkirchen.

   5.

Theresia (zie 110).

   6.

Regina, gedoopt (rk) op 07-09-1894 te Neuenkirchen.


924    Bernard Theodor Engelbert LETHMATE (Letmathe), Leraar, organist en jager, geboren op 31-12-1828 te Darfeld, gedoopt (rk) op 01-01-1829 te Darfeld (getuigen: Engelbert Sieverding, Elisabeth Letmathe geb. Winker), overleden op 09-06-1887 te Heek Kreis Ahaus op 58-jarige leeftijd, zoon van
Caspar Maximilian Carl Joseph LETHMATE (Lethmat,Letmathe,Letmahte,Lettmohte, Lethmahte) (zie 923) en Anna Maria Catharina Gertrud SIEVERDING (Siverding).
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 31-08-1858 te ?? Kreis Ahaus met Franzisca GERWERS, 25 jaar oud, geboren op 12-05-1833 te ?? Kreis Ahaus, overleden op 07-04-1910 te Heek Kreis Ahaus op 76-jarige leeftijd, dochter van ?? GERWERS, Goudsmid.
Uit dit huwelijk:

   1.

Maximilian Felix (zie 925).


992    Anton LETHMATE (Letmahte), Weber, Bote, Ackersman, geboren op 01-02-1831 te Darfeld, gedoopt (rk) op 02-02-1831 te Darfeld (getuigen: Anton Letmahte, Elisabeth Siverding geb.Hesseling), overleden ca.1894, zoon van
Caspar Maximilian Carl Joseph LETHMATE (Lethmat,Letmathe,Letmahte,Lettmohte, Lethmahte) (zie 923) en Anna Maria Catharina Gertrud SIEVERDING (Siverding).
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 25-01-1862 te Darfeld (rk) (getuigen: Franz Lethmate, Henrich Segemann) met Elisabeth SEGEMANN (Seggemann,Sägemann), 24 jaar oud, geboren op 20-01-1838 te Schöppingen, overleden op 28-04-1918 te Darfeld op 80-jarige leeftijd, dochter van Johann Bernhard HARDELING GEN.SEGEMANN.
Uit dit huwelijk:

   1.

Anna, geboren op 02-03-1862 te Darfeld, gedoopt (rk) op 06-03-1862 te Darfeld (getuigen: Heinrich Segemann, Anna Lethmate).
Anna wordt binnen 2 maanden na het wettelijk huwelijk van haar ouders geboren.

   2.

Maximilian Joseph, geboren op 27-05-1864 te Darfeld, gedoopt (RK) op 29-05-1864 te Darfeld (getuigen: Caspar Lethmate, Antonetta Gört Frau Seggeman), overleden op 25-06-1864 te Darfeld, 29 dagen oud.
Gestorben an Krämpfen.

   3.

Maria Louise Franzisca (Luise), geboren op 24-06-1865 te Darfeld, gedoopt (rk) op 26-06-1865 te Darfeld (getuigen: Bernhard Heinrich Sägemann, Franzisca Lethmate), overleden op 22-03-1892 te Havixbeck, Stift Maria Hilf op 26-jarige leeftijd.

   4.

Bernhard Heinrich, geboren op 18-09-1867 te Darfeld, gedoopt (rk) op 19-09-1867 te Darfeld (getuigen: Bernard Heinrich Segemann, Maria Anna Lethmate Ehefrau Empting), overleden op 27-08-1868 te Darfeld, 344 dagen oud.
Gestorben an Krämpfen.

   5.

Maria Catharina Elisabeth, geboren op 04-07-1869 te Darfeld, gedoopt (RK) op 07-07-1869 te Darfeld (getuigen: Elisabeth Ehefrau Kösters, Joseph Segemann), overleden op 06-09-1869 te Darfeld, 64 dagen oud.

   6.

Maria Sophia (zie 1119).

   7.

Antonia Elisabeth, geboren op 28-06-1873 te Darfeld, gedoopt (rk) op 01-07-1873 te Darfeld (getuigen: Clemens Berkenbrok, Antonette Schürmann), overleden op 03-08-1874 te Darfeld op 1-jarige leeftijd.

   8.

Josephina Franzisca (Josepha) (Franziska Josepha), geboren op 07-07-1874 te Darfeld, gedoopt (RK) op 08-07-1874 te Darfeld (getuigen: Engelbert Lethmate, Franzisca Robert Ehefrau Winter).

   9.

Antonia, geboren op 13-06-1877 te Darfeld.

   10.

Elisabeth Anna, geboren op 23-08-1879 te Darfeld.

   11.

Bernard Heinrich, geboren op 03-11-1882 te Darfeld.


1172    Herman Franz LETHMATE (Lethmat), geboren op 11-11-1833 te Darfeld, gedoopt (rk) op 13-11-1833 te Darfeld (getuigen: Herman Anton Lethmat, Elisabeth Sieverding gen. Kösters), overleden op 26-03-1895 te Darfeld op 61-jarige leeftijd, zoon van
Caspar Maximilian Carl Joseph LETHMATE (Lethmat,Letmathe,Letmahte,Lettmohte, Lethmahte) (zie 923) en Anna Maria Catharina Gertrud SIEVERDING (Siverding).
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 15-11-1864 te DARFELD (RK) met Maria FRANKE, 24 jaar oud, geboren op 04-05-1840, overleden op 05-09-1898 te DARFELD op 58-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Maria Elisabeth Antonia, geboren op 05-08-1865 te DARFELD.
Geboorte van Maria Elisabeth Antonia is binnen 9 maanden na wettelijk huwelijk van haar ouders. Overleden op 26-11-1913 te DARFELD op 48-jarige leeftijd.

   2.

Franz Maximilian Heinrich (zie 1176).

   3.

Anna Wilhelmine, gedoopt (RK) op 27-03-1870 te Darfeld?

   4.

Franziska Bernardine, gedoopt (RK) op 21-03-1874 te Darfeld?

   5.

Anton Philipp, gedoopt (RK) op 04-03-1877 te DARFELD? Overleden op 27-01-1908 te DARFELD? op 30-jarige leeftijd.


1173    Anna Maria Gertrud LETHMATE, geboren op 28-09-1837 te Darfeld, gedoopt (rk) op 30-09-1837 te Darfeld (getuigen: Maria Anna Möllering Frau Sievering, Johan Bernard Wentker), overleden op 11-12-1899 te Darfeld op 62-jarige leeftijd, dochter van
Caspar Maximilian Carl Joseph LETHMATE (Lethmat,Letmathe,Letmahte,Lettmohte, Lethmahte) (zie 923) en Anna Maria Catharina Gertrud SIEVERDING (Siverding).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 13-05-1862 te DARFELD (RK) (getuigen: Franz Lethmate, Heinrich Berkenbrock) met Clemens Constantin Franz Ferdinand BERKENBROCK (Berkenbrok), 42 jaar oud, geboren op 21-01-1820 te Darfeld, zoon van Joan Franz Anton BERKENBROCK en Anna Maria Theresia MESSING.
Uit dit huwelijk:

   1.

Maximilian Clemens (zie 1183).

   2.

Maria Carolina Amalia, geboren op 29-05-1865 te Darfeld, gedoopt (rk) op 31-05-1865 te Darfeld (getuigen: Engelbert Lethmate, Caroline Berkenbrok), overleden op 30-08-1865 te Darfeld, 93 dagen oud.
Gestorben an Krämpfen.

   3.

Antonia Carolina (Carolinaq), geboren op 14-12-1866 te Darfeld, gedoopt (rk) op 16-12-1866 te Darfeld (getuigen: Carolina Berkenbrock, Anton Lethmate).

   4.

Franz Bernard, geboren op 08-08-1869 te Darfeld, gedoopt (rk) op 10-08-1869 te Darfeld (getuigen: Heinrich Berkenbrok, Ehefrau Lethmate).
Vermutlich gestorben am 2.4.1935 in Osterwick.

   5.

Maria, geboren op 30-03-1872 te Darfeld, gedoopt (rk) op 02-04-1872 te Darfeld (getuigen: Anton Berkenbrok, Maria Frau Lethmate).

   6.

Antonia Anna, geboren op 06-12-1874 te Darfeld, gedoopt (RK) op 09-12-1874 te Darfeld (getuigen: Heinrich Berkenbrok, Anna Frau Sieverding geb. Ohrendorf.).

   7.

Theresia, geboren op 26-04-1877 te Darfeld.

   8.

Theresia, geboren op 24-12-1880 te Darfeld, overleden op 16-11-1919 te Havixbeck, Stift Tilbeck op 38-jarige leeftijd.


1076    Christof Bernhard Johann Albert LETHMATE (Lethmat), geboren op 09-09-1840 te Darfeld, gedoopt (rk) op 09-09-1840 te Darfeld (getuigen: Christoph Hanewinkel, Anna Elisabeth Lethmat), zoon van
Heinrich Hermann Antonius LETHMATE (Letmoethe) (zie 1003) en Sophia HANEWINKEL.
Gehuwd met Anna Maria Gertrud HÖFTING, geboren op 05-06-1851 te LAER, overleden op 09-04-1882 te DARFELD op 30-jarige leeftijd. Overleden in het kraambed?
Uit dit huwelijk:

   1.

Bernard (zie 1298).

   2.

Sofia (zie 1206).

   3.

Caspar (zie 1299).

   4.

Clara (zie 1300).

   5.

Theodor, geboren op 21-11-1884 te Schöppingen, overleden op 03-08-1964 te Horstmar op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd met Josefa ISING, geboren op 22-07-1899, overleden op 30-07-1975 op 76-jarige leeftijd.

   6.

Gertrud (zie 1302).

   7.

Ludwig (zie 1303).

   8.

Franz (zie 1304).

   9.

Toni (zie 1305).

   10.

Josefine, geboren op 12-01-1894 te Schöppingen, overleden op 13-05-1894 te Schöppingen, 121 dagen oud.

1207    Franz Lüdwig LETHMATE (Lethmat),

 Franz Ludwig Lethmate bij zijn werkplaats met links zijn zoon Ludwig. De jongen achter hen met de hamer op de schouder is waarschijnlijk Hermann Kaspar, de middelste zoon van Franz Ludwig Lethmate.De kleine jongen rechts is waarschijnlijk Franz Lethmate, de jongste zoon van Franz Ludwig. Deze foto is gedateert 1897.

 Schreinermeister, geboren op 20-05-1842 te Darfeld, gedoopt (rk) op 23-05-1842 te Darfeld (getuigen: Anton Lethmat, Ludwina Hanewinkel).
Doopregisterno.173/27-1842, overleden op 04-07-1916 te Darfeld op 74-jarige leeftijd, zoon van
Heinrich Hermann Antonius LETHMATE (Letmoethe) (zie 1003) en Sophia HANEWINKEL.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 28-07-1872 te Essen-Küpferdreh.
Trouwregisterno.327/1872 met Maria Lüdovica Sophia PÜND, 28 jaar oud, geboren op 21-12-1843 te Dülmen, gedoopt (rk) op 22-12-1843, overleden op 24-09-1906 te Münster op 62-jarige leeftijd, dochter van Bernard PÜND (Punt) en Catharina Elisabeth DREISCHELÜKE.
Uit dit huwelijk:

   1.

Ludwig, geboren op 01-05-1877 te Essen.

   2.

Hermann Kaspar (zie 1218).

   3.

Franz (zie 1216).

   4.

Sophia.


1002    Caspar LETHMATE, geboren op 31-08-1844 te Darfeld, gedoopt (rk) op 01-09-1844 te Darfeld (getuigen: Caspar Lethmat, Gertrud Voss), zoon van
Heinrich Hermann Antonius LETHMATE (Letmoethe) (zie 1003) en Sophia HANEWINKEL.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 29-09-1874 te Darfeld (rk) (getuigen: Anton Feldkamp, Bernard Lethmate) met Catharina FELDKAMP, dochter van Joan Diderich Anton FELDKAMP en Maria Anna DENKELER.
Uit dit huwelijk:

   1.

Anton Hermann, geboren op 29-12-1875 te Darfeld, gedoopt (rk) op 30-12-1875 te Darfeld (getuigen: Anton Lethmate, Sophie Ehefrau Lethmate), overleden op 28-06-1950 te Darfeld op 74-jarige leeftijd.


1006    Bernard Heinrich LETHMATE (Lethmat), Schuhmacher, geboren op 11-09-1849 te Darfeld, gedoopt (rk) op 13-09-1849 te Darfeld (getuigen: Bernard Heinrich Fleige, Maria Anna Sieverding), overleden op 28-11-1911 te Darfeld op 62-jarige leeftijd, zoon van
Heinrich Hermann Antonius LETHMATE (Letmoethe) (zie 1003) en Sophia HANEWINKEL.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 04-09-1883 te Wattenscheid met Anna KEMSER, 26 jaar oud, geboren op 04-07-1857 te Legden/Ahaus, overleden op 01-12-1945 te Gelsenkirchen Buer op 88-jarige leeftijd, dochter van Bernhardt KEMSER en Marion.
Uit dit huwelijk:

   1.

Joseph (zie 1193).

   2.

Therese.
Gehuwd met Hans THIER.

   3.

Marie.
Gehuwd met Theo LAUMANN.

   4.

Sophie.
Gehuwd met BOLLE.

   5.

Gerald (zie 1581).


1694    Anna Maria Theresia LETHMATE, geboren op 31-03-1843 te Darfeld, gedoopt (rk) op 01-04-1843 te Darfeld (getuigen: Bernard Wesseling, Maria Anna Sieverding), dochter van
Joan Bernd Henrich LETHMATE (zie 1685) en Maria Catharina WESSELING.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 16-11-1875 te Darfeld (getuigen: Anton Middendorf, Heinrich Kortüm) met Bernard Joseph MIDDENDORF, 36 jaar oud, geboren op 10-05-1839 te Osterwick, overleden op 05-02-1908 te Darfeld op 68-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Bernard (zie 1696).

   2.

Anna Sophia, geboren op 09-12-1883 te Darfeld.

   3.

Josepha Maria, geboren op 23-05-1885 te Darfeld.

   4.

Elisabeth, geboren op 28-04-1891 te Darfeld.


1720    Friderica Sophia (Sophie) SCHÜRMANN, geboren op 27-04-1827 te Darfeld, gedoopt (rk) op 27-04-1827 te Darfeld (getuigen: Sophia Empting, Godfrid Schulz), dochter van
Joan Bernard SCHÜRMANN en Maria Catharina LETHMATE (Maria Cathrina, Anna Catharina Elisabeth Lethmat,Letmathe,Letmahte,Lettmothe) (zie 1686).
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 27-11-1860 te Darfeld (getuigen: Bernard Schürmann, Anton Rose) met Wilhelm ROSE, geboren 1826, overleden op 05-10-1872 te Darfeld.
Gestorben an Schwindsucht.
Uit dit huwelijk:

   1.

Johann Heinrich, geboren op 01-11-1861 te Darfeld, gedoopt (rk) op 02-11-1861 te Darfeld (getuigen: Heinrich Rose, Catharina Frau Schürmann).

   2.

Bernard Wilhelm, geboren op 21-02-1864 te Darfeld, gedoopt (rk) op 22-02-1864 te Darfeld (getuigen: Bernard Schürmann, Elisabeth Rose), overleden op 26-03-1865 te Darfeld op 1-jarige leeftijd.
Gestorben an Krämpfen.

   3.

Clemens, geboren op 05-07-1866 te Darfeld, gedoopt (rk) op 05-07-1866 te Darfeld (getuigen: Clemens Empting, Maria Anna Wübbelt), overleden op 07-09-1866 te Darfeld, 64 dagen oud.
Gestorben an Krämpfen.

   4.

Anton, geboren op 26-05-1869 te Darfeld, gedoopt (rk) op 27-05-1869 te Darfeld (getuigen: Anton Lethmate, Gertrud Brünner).
Gestorben an Krämpen.


1721    Bernard Hermann SCHÜRMANN, Maurer, geboren op 18-09-1829 te Darfeld, gedoopt (rk) op 18-09-1829 te Darfeld (getuigen: Bernard Hermann Strevekers, Anna Elisabeth Amthues), overleden <1891, zoon van
Joan Bernard SCHÜRMANN en Maria Catharina LETHMATE (Maria Cathrina, Anna Catharina Elisabeth Lethmat,Letmathe,Letmahte,Lettmothe) (zie 1686).
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 05-02-1861 te Darfeld (getuigen: Anton Schürmann, Franz Brinkhues) met Anna Catharina Elisabeth FARWICK, 26 jaar oud, geboren op 04-11-1834 te Darfeld, overleden <1891, dochter van Maria Clara Elisabeth FARWICK.
Uit dit huwelijk:

   1.

Anton, geboren op 21-01-1862 te Darfeld, gedoopt (rk) op 21-01-1862 te Darfeld (getuigen: Anton Schürmann, Clara Farwick).

   2.

Hermann, gedoopt (rk) op 30-08-1865 te Darfeld (getuigen: Hermann Schürmann, Antonette Thier zum Berge), overleden op 26-05-1866 te Darfeld, 269 dagen oud.
Gestorben an Krämpfen.

   3.

Clemens, geboren op 23-12-1869 te Darfeld, gedoopt (rk) op 24-12-1869 te Darfeld (getuigen: Clemens Empting, Bertha Palz), overleden op 08-12-1870 te Darfeld, 350 dagen oud.
Gestorben an Krämpfen.

   4.

Theodor, geboren op 20-07-1871 te Darfeld, gedoopt (rk) op 20-07-1871 te Darfeld (getuigen: Theodor Elbers, Johanna Sir).
Gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 19-04-1910 te Münster (überwasserkirche) met Wilhelmine SIPPEL.


1722    Johann Bernard Hermann SCHÜRMANN, Schneider, geboren op 25-09-1832 te Darfeld, gedoopt (rk) op 26-09-1832 te Darfeld (getuigen: Johann Bernard Hermann Brinckhues, Maria Anna Janning geb. Leigermann), zoon van
Joan Bernard SCHÜRMANN en Maria Catharina LETHMATE (Maria Cathrina, Anna Catharina Elisabeth Lethmat,Letmathe,Letmahte,Lettmothe) (zie 1686).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 25-10-1859 te Darfeld (getuigen: Bernard Schürmann, Hermann Wiggenhorn) met Anna Catharina Elisabeth WIGGENHORN, 26 jaar oud, geboren op 15-09-1833 te Osterwick.
Uit dit huwelijk:

   1.

Anna Catharina, geboren op 13-06-1860 te Darfeld, gedoopt (rk) op 14-06-1860 te Darfeld (getuigen: Clemens Empting, Catharina Frau Schürmann).

   2.

Elisabeth, geboren op 03-05-1868 te Darfeld, gedoopt (rk) op 03-05-1868 te Darfeld (getuigen: Caspar Wübbelt, Elisabeth Jeissing).

   3.

Anton Hermann, geboren 14-6-?? te Darfeld, gedoopt (rk) 15-6-?? te Darfeld (getuigen: Anton Lethmate, Gertrud Kösters).


1723    Johan Bernard Anton SCHÜRMANN, Maurer, 1870 Schneider, geboren op 29-09-1834 te Darfeld, gedoopt (rk) op 01-10-1834 te Darfeld (getuigen: Johan Bernard Wübbelt, Maria Anna Coerdt), zoon van
Joan Bernard SCHÜRMANN en Maria Catharina LETHMATE (Maria Cathrina, Anna Catharina Elisabeth Lethmat,Letmathe,Letmahte,Lettmothe) (zie 1686).
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 13-10-1863 te Darfeld (getuigen: Ferdinand Schürmann, Anton Wensing) met Philomena Augusta (Auguste) WENSING (Wernsing, 1872 Hölscher), 23 jaar oud, geboren op 13-03-1840 te Darfeld, dochter van Joan Bernd Henrich WENSING en Anna Maria Elisabeth HÖLSCHER.
Uit dit huwelijk:

   1.

Bernard, geboren op 24-07-1864 te Darfeld, gedoopt (rk) op 24-07-1864 te Darfeld (getuigen: Bernard Schürmann, Anna Schürmann).

   2.

Johannes Friderich, geboren op 17-09-1867 te Darfeld, gedoopt (rk) op 18-09-1867 te Darfeld (getuigen: Johann Friderich Voss, Regina Wernsing), overleden op 07-03-1869 te Darfeld op 1-jarige leeftijd.
Gestorben an Wassersucht.

   3.

Augusta Christina, geboren op 17-02-1870 te Darfeld, gedoopt (rk) op 19-02-1870 te Darfeld (getuigen: Anton Lethmate, Christina Voss).

   4.

Maria Sophia, geboren op 28-04-1872 te Darfeld, gedoopt (rk) op 29-04-1872 te Darfeld (getuigen: Hermann Schürmann, Regina [vacat]).

   5.

Bernard Hubert, geboren op 23-11-1875 te Darfeld, gedoopt (rk) op 27-11-1875 te Darfeld (getuigen: Bernard Hölscher, Sophie Ehefrau Rose), overleden op 19-12-1875 te Darfeld, 26 dagen oud.
Gestorben an Krämpfen.


1752    Anna Maria Catharina LETHMATE, geboren op 01-09-1833 te Darfeld, gedoopt (rk) op 01-09-1833 te Darfeld (getuigen: Anna Maria Catharina Letmahte, Hermann Anton Timan), dochter van
Joan Henrich Anton LETHMATE (Letmahte,Lettmohte) (zie 1688) en Anna Maria Elisabeth THIEMANN (Timann).
Kinderen:

   1.

Anton Bernard LETHMATE, geboren op 16-02-1863 te Darfeld, gedoopt (rk) op 18-02-1863 te Darfeld (getuigen: Anton Lethmate, Catharina Wesseling).
Kind aus uneheliche Verbindung.

   2.

Anton LETHMATE, geboren -02-1864 te Darfeld, overleden op 24-07-1867 te Darfeld.
Gestorben an Krämpfen.
Kind aus uneheliche Verbindung.

   3.

Anton LETHMATE, geboren op 17-04-1875 te Darfeld, gedoopt (rk) op 19-04-1875 te Darfeld (getuigen: Anton Lethmate, Sophia Lethmate).
Kind aus uneheliche Verbindung.


1771    Johann Wilhelm AVERESCH, Tageslöhner, Kötter, geboren op 04-12-1837 te Darfeld, gedoopt (rk) op 05-12-1837 te Darfeld (getuigen: Johann Wilhelm Averesch, Anna Catharina Enseling), overleden te Darfeld.
Vermutlich gestorben am 02-05-1908. Zoon van
Bernard Henrich AVERESCH en Gertrud Elisabeth ENSELING (zie 1765).
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 22-11-1864 te Darfeld (St.Nikolaus) (getuigen: Bernard Scharpenzell, Franz Averesch) met Catharina Elisabeth EISSING (Eising), 26 jaar oud, geboren op 13-01-1838 te Asbeck, overleden op 07-06-1907 te Darfeld op 69-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Franz, geboren op 13-10-1865 te Darfeld.

   2.

Maria Anna Catharina, geboren op 07-05-1868 te Darfeld, gedoopt (rk) op 07-05-1868 te Darfeld (getuigen: Bernard Heinrich Eissing, Maria Anna Engelsing).

   3.

Johann hermann (Hermann), geboren op 13-01-1871 te darfeld, gedoopt (rk) op 14-01-1871 te Darfeld (getuigen: Johann Hermann Eissing, Elisabeth Ehefrau Enseling).

   4.

Johann Bernard, geboren op 10-01-1872 te Darfeld, gedoopt (rk) op 11-01-1872 te Darfeld (getuigen: Bernard Enseling, Ludowica Frau Jilkmann).

   5.

Anton, geboren op 03-01-1875 te Darfeld, gedoopt (rk) op 04-01-1875 te Darfeld (getuigen: Anton Heidbrink, Christina Bocholt).
Gehuwd (1) op 35-jarige leeftijd op 21-09-1910 te Osterwick met Antonette STRUKAMP.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 13-05-1924 te Osterwick met Gertrud SCHÜTTERT.

   6.

Wilhelm, geboren op 16-06-1880 te Darfeld.


1906    Gerard Heinrich HOMERING (Haumerinck), Barbier,Weber,, geboren op 05-02-1849 te Darfeld, gedoopt (rk) op 06-03-1849 te Darfeld (getuigen: Heinrich Homering, Gertrud Feldkamp), zoon van
Victor Edmund HOMERING (Haumering) (zie 1778) en Catharina Antonetta FELDKAMP (Feltkamp).
Gehuwd (1) op 11-jarige leeftijd op 23-10-1860 te Darfeld (getuigen: Anton Homering, Heinrich August Ulmes) met Anna Elisabeth WENSING (Johanna Wernsing), 29 jaar oud, geboren op 06-09-1831 te Darfeld, overleden op 25-03-1863 te Darfeld op 31-jarige leeftijd.
Gestorben an Schwindsucht. Dochter van Joan Albert Anton WENSING en Anna Maria Clara MEINERS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 14-jarige leeftijd op 02-07-1863 te Darfeld (St.Nikolaus) (getuigen: Bernard Homering, Franz Wenker) met Maria Anna Theresia WENKER, 31 jaar oud, geboren op 07-04-1832 te Darfeld, overleden op 18-05-1871 te Darfeld op 39-jarige leeftijd.
Gestorben an Fieber. Dochter van Joan Conrad Anton WENKER en Maria Anna Theresia HILLERS.
Gehuwd (3) met Maria Catharina GRÜNER, geboren op 30-01-1842 te Osterwick.
Uit het eerste huwelijk:

   1.

Anton, geboren op 03-10-1861 te Darfeld, gedoopt (rk) op 06-10-1861 te Darfeld (getuigen: Anton Wensing, Elisabeth Hartmann), overleden op 08-08-1936 te Darfeld op 74-jarige leeftijd.

Uit het tweede huwelijk:

   2.

Victor, geboren op 07-06-1864 te Darfeld, gedoopt (rk) op 07-06-1864 te Darfeld (getuigen: Victor Homering, Antonette Wenker).

   3.

Anna Maria Sophia, geboren op 25-02-1867 te Darfeld, gedoopt (rk) op 26-02-1867 te Darfeld (getuigen: Johann Bernard Homering, Sophia Wübbeling).

   4.

Johannes Franz, geboren op 17-05-1871 te Darfeld, gedoopt (rk) op 19-05-1871 te Darfeld (getuigen: Johann Franz Wenker, Agnes Feldkamp), overleden op 06-08-1871 te Darfeld, 81 dagen oud.
Gestorben an Krämpen.

Uit het derde huwelijk:

   5.

Arnold Ignatz, geboren op 19-03-1874 te Darfeld, gedoopt (rk) op 20-03-1874 te Darfeld (getuigen: Ignatz Engelsing, Luise Ehefrau Schulz), overleden op 24-01-1947 te Darfeld op 72-jarige leeftijd.


286    Anna LITMAATH (Lidmaat), geboren op 26-07-1862 te Kloosterburen, gedoopt (RK) op 27-07-1862 te Kloosterburen, dochter van
Franciscus Berents (Frans) LITMAATH (Lidmaat) (zie 154) en Jacoba Catharina (Mina) VOOST.
Gehuwd met Johannes Bernardus TIMANS, geboren op 04-05-1860 te Kloosterburen.
Uit dit huwelijk:

   1.

Hendrika Christina, geboren op 24-01-1893 te Kloosterburen, overleden op 05-11-1943 te Groningen op 50-jarige leeftijd, begraven op 10-11-1943 te Groningen Rk Kerkhof.
Gehuwd met Nicolaas BOON.

   2.

Maria Christina, geboren op 25-05-1895 te Kloosterburen, overleden op 29-03-1942 te Kloosterburen op 46-jarige leeftijd, begraven op 01-04-1942 te Kloosterburen RK Kerkhof.
Gehuwd met Arnoldus BOON.

   3.

Hendericus Harmannus (zie 477).

   4.

Hermannus Bernardus, geboren CA.1900 te Kloosterburen.
Gehuwd met Engelina HALSEMA, geboren op 28-06-1898 te Kloosterburen, overleden op 18-03-1962 te Hoogkerk op 63-jarige leeftijd, begraven op 22-03-1962 te Kloosterburen Rk kerkhof.


285    Bernardus (Ben) LITMAATH, Dagloner, later brandstoffenhandelaar. Geboren op 24-12-1864 te Kloosterburen (gezindte: rk), overleden op 24-08-1933 te Groningen op 68-jarige leeftijd.
Overleden in Groningen Pausgang.
 vlnr: Corrie Litmaath, Ben Litmaath, Bernardus Litmaath en Catharina Laubühr ca.1933.

Begraven op 28-08-1933 te Groningen Rk Kerkhof, zoon van Franciscus Berents (Frans) LITMAATH (Lidmaat) (zie 154) en Jacoba Catharina (Mina) VOOST.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 22-05-1897 te KLOOSTERBUREN met Catharina LAUBÜHR,

 Catharina Laubühr

 31 jaar oud, geboren op 16-02-1866 te Obergum, overleden op 23-02-1940 te Groningen op 74-jarige leeftijd, begraven op 27-02-1940 te Groningen, dochter van Harm LAUBÜHR en Geertruida WIJNEMA, Dagloonster te Den Hoorn.
Uit dit huwelijk:

   1.

Franciscus (Frans) (zie 344).


160    Maria MARTHA MIDDENDORP (Meike, Maaike), geboren op 07-12-1859 te Kloosterburen, overleden op 28-03-1946 te Groningen op 86-jarige leeftijd, begraven te Groningen RK kerkhof, dochter van
Egbertus Mattheus MIDDENDORP en Christina Berents LIETMAAT (Litmaath) (zie 156).
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 08-10-1881 te Bedum met Lambertus ten BRINK, 38 jaar oud, Groentehandelaar, geboren op 03-07-1843 te Bedum, overleden op 08-11-1912 te Groningen op 69-jarige leeftijd, zoon van Bernardus Henricus ZUMBRINK, Kleermaker te Bedum., en Catharina Lammerts NIEMAN.
Uit dit huwelijk:

   1.

Egbertus (zie 189).

   2.

Bernhard (zie 190).

   3.

Franciscus (zie 581).

   4.

Christina Catharina, geboren op 26-04-1887 te Groningen, overleden op 31-08-1977 te Groningen op 90-jarige leeftijd.

   5.

Catharina Christina (zie 192).

   6.

Nicolaas (zie 193).

   7.

Wilhelmus Gerardus (zie 194).

   8.

Martha Gesina Maria (zie 195).

   9.

Maria Gesina (zie 196).


161    Martha Johanna MIDDENDORP, Dagloonster, geboren op 05-06-1861 om 18.00 uur te Kloosterburen, overleden op 17-11-1944 te Kloosterburen op 83-jarige leeftijd, begraven op 21-11-1944 te Kloosterburen, dochter van
Egbertus Mattheus MIDDENDORP en Christina Berents LIETMAAT (Litmaath) (zie 156).
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 02-07-1887 te KLOOSTERBUREN met Jan STIEKEMA, 33 jaar oud, Landarbeider, geboren op 03-11-1853 te Kloosterburen, overleden op 22-03-1936 te Kloosterburen op 82-jarige leeftijd, begraven op 26-03-1936 te Kloosterburen.
Uit dit huwelijk:

   1.

Regina, dienstmeid, geboren op 28-09-1887 te Kloosterburen.
Regina werd binnen 9 maanden na het wettelijk huwelijk van haar ouders geboren..

Overleden op 11-01-1967 te Amsterdam op 79-jarige leeftijd, begraven op 16-01-1967 te Den Hoorn.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-05-1911 te KLOOSTERBUREN. UIT DIT HUWELIJK KWAMEN VEERTIEN KINDEREN. Echtgenoot is Kornelis BLOEM, 25 jaar oud, geboren op 24-02-1886 te Maarslag in Grijssloot (Leens), overleden op 08-01-1954 te Wehe op 67-jarige leeftijd.

   2.

Christina, geboren op 05-01-1889 te Kloosterburen, overleden op 24-12-1922 te Groningen, RK Ziekenhuis op 33-jarige leeftijd, begraven op 28-12-1922 te Den Hoorn.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-05-1914 te LEENS met Regnerus GRIMBERG, 27 jaar oud, geboren op 04-05-1887 te Wehe, overleden op 12-08-1963 te Venlo op 76-jarige leeftijd, begraven op 16-08-1963 te Well (L), zoon van Simon GRIMBERG en AAGTJE VAN PUTTEN.

   3.

Jurrien, Slager, geboren op 22-02-1890 te Kloosterburen, overleden op 21-07-1976 te Bedum op 86-jarige leeftijd, begraven op 24-07-1976 te Bedum.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-05-1916 te BEDUM met Antonetta Johanna BOTTEMA, 36 jaar oud, SLAGERSE,HOSPITA EN HANDWERKONDERWIJZERES. Geboren op 22-01-1880 te Kloosterburen, overleden op 01-11-1967 te Bedum op 87-jarige leeftijd, begraven op 04-11-1967 te BEDUM, dochter van Wilhelmus Johannes BOTTEMA en Elizabeth BULT.

   4.

Egbertus (zie 202).

   5.

Luurt, Tuinder, geboren op 08-04-1893 te Kloosterburen, overleden op 29-07-1974 te Zuidhorn op 81-jarige leeftijd, begraven op 03-08-1974 te Kloosterburen.
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 23-05-1928 te KLOOSTERBUREN met Miggelina (Mechelina)(Line) VOOST, 26 jaar oud, geboren op 29-05-1901 te Kloosterburen, overleden op 20-04-1986 te Kloosterburen op 84-jarige leeftijd, begraven op 24-04-1986 te Kloosterburen, dochter van Everhardus VOOST en Thecla WIENEMA (Wijnema).

   6.

Nicolaas, kweker, geboren op 17-10-1894 om 10.00 uur te Kloosterburen.
Blijkens grafsteen is Nicolaas op 16 oktober geboren.(Gegevens:Kees van Kleef te Hardenberg).
Bij navraag 12-06-1998 bij een nazaat van Nicolaas bleek dat zij niet anders weten dat hij zijn verjaardag altijd gevierd heeft op de 16e oktober. Wellicht is 17 oktober zijn doopdag geweest.
(Gegevens:MW.Georg.Stiekema te Kloosterburen).

Overleden op 29-06-1987 te Kloosterburen op 92-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-11-1921 te GRONINGEN, gehuwd voor de kerk op 24-11-1921 te KLOOSTERBUREN. OP DEZELFDE DAG TROUWEN DE TWEE ZUSTERS LETMAATH MET DE GEBROEDERS STIEKEMA. Echtgenote is Catharina Martha LETMAATH, 24 jaar oud, geboren op 08-02-1897 te Kloosterburen, overleden op 10-01-1975 te Kloosterburen op 77-jarige leeftijd, begraven op 14-01-1975 te Kloosterburen, dochter van Johannes LETMAATH (zie 240) en Catharina Johanna OLLING, Naaister.


294    Joannes Bonifacius (Jannes) LITMAATH, Koopmansbediende/filiaalhouder, geboren op 11-03-1862 te Den Hoorn.
Volgens het bidprentje van Joannes Bonifacius is hij geboren op 10 Maart 1862 terwijl in de burgerlijke stand van Leens wordt vermeld dat hij is geboren op 11 Maart 1862. Ook volgens de Internationale Genealogische Index is Joannes Bonifacius geboren op 11 Maart 1862..


Overleden op 29-02-1944 op 81-jarige leeftijd.
Vanaf 22-04-1884 is Joannes koopmansbediende in Drouwenermond, gemeente Borger; aldaar 20-10-1884 gehuwd met zijn zes jaar oudere werkgeefster, weduwe en moeder van twee kleine kinderen, Margaretha Johanna Harms.
Sindsdien is Joannes van beroep filiaalhouder.
Margaretha Johanna Harms is weduwe van Johann Budde, koopman, afkomstig van Pruisen.
Vier maanden na de dood van Margaretha (27-09-1892) verhuist Joannes naar Onstwedde.

Zoon van Frederikus Hermannus LETMAATH (FREERK LITMAATH) (zie 232) en Anna Catharina BECKER (Bekker).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 20-10-1884 te Borger met Margaretha Johanna HARMS, overleden op 30-05-1892 te Borger, dochter van Johannes Franciscus Hinderikus HARMS en Engelina Sussana MEIJER.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 02-06-1904 te provincie Groningen met Gesina Ava Henrica (Sien) SWARTE, 39 jaar oud, geboren op 10-01-1865 te Mensingeweer, overleden op 15-04-1942 te Groningen op 77-jarige leeftijd, begraven op 20-04-1942 te Groningen.

 Joannes Bonifacius Litmaath en Gesina Ava Henrica Swarte.

 Graf van Gesina Ava Henrica Swarte.

Uit het eerste huwelijk:

   1.

Maria Anna Martha Gebiena, geboren op 11-08-1885 om 18.00 uur te Drouwenermond.

   2.

Angela Susanna, geboren op 31-07-1887 om 18.00 uur te Drouwenermond.
Gehuwd (1) met P.F. de BOER.
Gehuwd (2) met H.J. LUYF.
Gehuwd (3) met L. RASCH.

   3.

Anna Catharina (zie 308).

   4.

Johannes Franciscus Henderikus, geboren op 26-05-1892 om 08.00 uur te Drouwenermond, overleden op 20-11-1918 te Gävle, Zweden (Oostzee) op 26-jarige leeftijd.

Uit het tweede huwelijk:

   5.

Frederikus Harmannus (Frits) (zie 316).

   6.

Wilhelmina Catharina Henderica (Mientje) (zie 309).


299    Helena Elisabeth (Hillegien) LITMAATH, geboren op 03-11-1867 te Den Hoorn, overleden op 28-12-1950 op 83-jarige leeftijd, begraven op 02-01-1951 te Groningen RK kerkhof.

Helena is begraven  op het RK kerkhof te Groningen, Graflocatie C5- 3 - 40. Zij is bijgezet in het graf van haar beide kinderen A.M.Broens en H.F.Broens.Destijds is FL.20,= betaald voor het graf. Koop tot 27-04-1998.
Vanwege de slechte staat waar het graf zich in bevond is het geruimd. Dochter van Frederikus Hermannus LETMAATH (FREERK LITMAATH) (zie 232) en Anna Catharina BECKER (Bekker).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-04-1892 te Vlagtwedde  met JAN BROENS.
Uit dit huwelijk:

   1.

A.M. Geboren -1896, overleden op 16-02-1947, begraven op 20-02-1947 te Groningen. Geslacht onbekend.

   2.

H.F. Geboren -1903, overleden op 25-04-1918, begraven op 27-04-1918 te Groningen. Geslacht onbekend.


216    Martha Johanna LETMAATH, Martha Johanna was enkele jaren hulp in de huishouding. Geboren op 22-04-1899 te Den Hoorn, overleden op 19-07-1994 te Kloosterburen op 95-jarige leeftijd, begraven op 23-07-1994 te Kloosterburen.
Martha Johanna was enkele jaren hulp in de huishouding bij de familie Broekman, die een bekende galanterieënzaak in de Nw.Ebbingestraat in Groningen hadden.

Dochter van Johannes LETMAATH (zie 240) en Catharina Johanna OLLING, Naaister.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-11-1921 te Groningen, gehuwd voor de kerk op 24-11-1921 te Kloosterburen met Egbertus STIEKEMA, 30 jaar oud (zie 202).
Uit dit huwelijk:

   1.

Johannes Mattheus, tuinder, geboren 1964.

   2.

Katriena. Jong overleden.

   3.

Jan.

   4.

To.

   5.

Sjors, overleden -1989.

   6.

Herman.

   7.

Theo, overleden < 1994.

   8.

René.

   9.

Willy.

   10.

Bertie, overleden <1994 te Kloosterburen.


257    Hermannus Johannes Wilhelmus (Herman) LETMAATH,

 Herman Letmaath

Garagehouder, geboren op 13-09-1904 te Leens, overleden op 05-10-1971 te Hoogezand-Sappemeer op 67-jarige leeftijd, begraven op 09-10-1971 te Rk kerkhof te Sappemeer, zoon van Johannes LETMAATH (zie 240) en Catharina Johanna OLLING, Naaister.
Gehuwd met Margrieta Helena Martha (Greet,Margreet) FELIX, geboren op 24-05-1900 te Sappemeer, overleden op 08-02-1987 te Groningen op 86-jarige leeftijd, dochter van Frederikus Wilhelmus (Frè) FELIX, Grofsmid, en Anna Maria LANGE.
Uit dit huwelijk:

   1.

Johannes Frederikus Hermannus (Johan) (zie 263).

   2.

Anna Catharina Helena (Annie) (zie 264).

   3.

Catharina Anna Marie (Toos) (zie 265).

   4.

Frederika Johanna Antonia (zie 266).

   5.

Nicolaas Otto Egbertus (Nico) (zie 267).

   6.

Jozefiena Catharina Martha (Josè) (zie 268).

   7.

Harmannus Johannus Wilhelmus (Herman) (zie 269).

   8.

Johanna Maria Margaretha (Jo, Jopie) (zie 270).

   9.

Henderikus Augustinus Willibrordus (Henk) (zie 271).

   10.

Egbertus Johannes Nicolaas (Bert), Monteur, geboren op 08-07-1946 te Sappemeer.
Gehuwd met Wilma SMIETTER, geboren 19-05-19??


95    Laurenz Heinrich SUER, Smid, gedoopt (rk) op 24-07-1870 te Neuenkirchen Wiegbold 59 (getuigen: Heinrich Suer en Elisabeth Lethmate.), overleden op 01-08-1902 te Neuenkirchen op 32-jarige leeftijd, zoon van Laurenz SUER en Anna Maria Elisabeth LETHMATE (zie 74).
Gehuwd voor de kerk -1894 te Neuenkirchen (St.Annakirche) met Maria Elisabeth LAU, gedoopt (rk) op 29-08-1870 te Neuenkirchen Wiegbold 41 (getuigen: Heinrich Lau en Elisabeth Puls.), overleden op 10-02-1946 te Neuenkirchen op 75-jarige leeftijd, dochter van Joan Bernhard LAU en Anna Catharina Elisabeth PULS.
Uit dit huwelijk:

   1.

Heinrich, gedoopt (rk) op 20-07-1895 te Neuenkirchen, overleden op 31-03-1918 te Neuenkirchen op 22-jarige leeftijd.
Bijschrift: Gefallen im Krieg

.

   2.

Elisabeth, gedoopt (rk) op 28-11-1896 te Neuenkirchen, overleden op 15-12-1896 te Neuenkirchen, 17 dagen oud.

   3.

Joseph (zie 119).

   4.

Anna, gedoopt op 03-11-1901 te Neuenkirchen, overleden op 29-03-1902 te Neuenkirchen, 146 dagen oud.


101    Johann EILHARD, gedoopt (rk) op 08-06-1875 te Schalke, Gelsenkirchen, overleden te Neuenkirchen Wiegbold 77, zoon van Johann EILHARD, Klompenmaker, en Anna Elisabeth WITTE (zie 83).
Gehuwd voor de kerk -1898 te NEUENKIRCHEN met Maria Josephine SANDMANN, gedoopt (rk) op 02-01-1872 te Wadelheim (getuigen: Anton Wullenhätker en Maria Schwering Frau Gosling.), dochter van Johann Gerhard SANDMANN en Theresia LANZE.
Uit dit huwelijk:

   1.

Franzisca, gedoopt (rk) op 02-04-1899 te Neuenkirchen.
Franzisca huwt in Feld (Dld), onbekent met wie en wanneer.
Overleden op 30-09-1977 te Emsdetten op 78-jarige leeftijd.

   2.

Karl, gedoopt (rk) op 24-07-1900 te Neuenkirchen.
Karl huwt Maria Holtwiesch, geboren op 26-10-1900 te Wadelheim, overleden op 26-09-1983 te Neuenkirchen, Friedensstr.
Gehuwd met Maria HOLTWIESCH, geboren op 26-10-1900 te Wadelheim, overleden op 26-09-1983 te Neuenkirchen, Friedensstr. op 82-jarige leeftijd.

   3.

Maria, Huishoudster bij de pastoor. Gedoopt (rk) op 30-01-1902 te Neuenkirchen.
Helft van een tweeling.

4.

Agnes, gedoopt (rk) op 30-01-1902 te Neuenkirchen.
Helft van een tweeling. Gehuwd met August Niehues.
Gehuwd met August NIEHUES.

   5.

Anna, gedoopt (rk) op 18-02-1903 te Neuenkirchen.
Helft van een tweeling.
Overleden op 02-03-1923 te Neuenkirchen op 20-jarige leeftijd.

   6.

Joseph, gedoopt (rk) op 18-02-1903 te Neuenkirchen.
Helft van een tweeling. Gestorven; gesneuveld.Bergweg.
Gehuwd met Anna Niehues, geboren op 31-03-1906, overleden op 28-04-1991 te Neuenkirchen.
Gehuwd met Anna NIEHUES, geboren op 31-03-1906, overleden op 28-04-1991 te Neuenkirchen op 85-jarige leeftijd.

   7.

Thekla, gedoopt op 01-04-1905 te Neuenkirchen.

   8.

Hermann, gedoopt (rk) op 07-04-1906 te Neuenkirchen.
Helft van een tweeling.
Overleden op 07-08-1906 te Neuenkirchen, 122 dagen oud.

   9.

Helena, gedoopt (rk) op 07-04-1906 te Neuenkirchen.
Helft van een tweeling.
Overleden op 29-07-1906 te Neuenkirchen, 113 dagen oud.

   10.

Hedwig, gedoopt (rk) op 03-10-1907 te Neuenkirchen.
Gehuwd met Theodor van de Berg, geboren op 14-02-1902 te Wettringen, overleden op 15-12-1980 te Neuenkirchen Amselstr.12.
Overleden op 12-11-1997 te Neuenkirchen Amselstr.12 op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd met Theodor van de BERG, geboren op 14-02-1902 te Wettringen, overleden op 15-12-1980 te Neuenkirchen, Amselstr.12 op 78-jarige leeftijd.

   11.

Paul, gedoopt (rk) op 14-05-1909 te Neuenkirchen, overleden op 29-10-1909 te Neuenkirchen, 168 dagen oud.

   12.

Franz, gedoopt (rk) op 14-09-1910 te Neuenkirchen.

   13.

Christina, gedoopt (rk) op 07-03-1912 te Neuenkirchen, overleden op 15-05-1922 te Neuenkirchen op 10-jarige leeftijd.


110    Theresia WITTE, gedoopt op 08-04-1892, dochter van Franz Anton August WITTE (zie 86) en Maria Anna FISCHER.
Gehuwd voor de kerk -1923 te Neuenkirchen (St.Annakirche) met Wilhelm JANNING, Dagloner, gedoopt (rk) op 20-11-1896 te Neuenkirchen Offlum, zoon van Heinrich Bernhard JANNING en Karoline BUSJAN.
Uit dit huwelijk:

   1.

Paul, gedoopt (rk) op 26-02-1924 te Neuenkirchen (getuigen: Gegevens: Carl Ross te Neuenkirchen, doopregister van de St.Annakirche te Neuenkirchen.).

   2.

Karoline, gedoopt (rk) op 24-03-1925 te Neuenkirchen, overleden op 27-04-1925 te Neuenkirchen, 34 dagen oud.

   3.

Eduard, gedoopt (rk) op 08-06-1928 te Neuenkirchen, overleden op 07-02-1946 op 17-jarige leeftijd.
Overleden in russische gevangenschap.

   4.

Wilhelm, gedoopt (rk) op 01-06-1930 te Neuenkirchen.


925    Maximilian Felix LETHMATE, Leraar, muzikant en jager, geboren op 20-11-1862 te Heek kreis Ahaus, overleden op 15-09-1928 te Rheine op 65-jarige leeftijd, begraven op 19-09-1928 te Rheine, zoon van Bernard Theodor Engelbert LETHMATE (Letmathe) (zie 924) en Franzisca GERWERS.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 20-01-1903 te Rheine, gehuwd voor de kerk op 22-01-1903 te Münster (St.Mauritz) met Carolina Josephina Elisabeth KRÖNER, 31 jaar oud, geboren op 14-08-1871 te Telgte, overleden op 13-01-1928 te Rheine op 56-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Felix Carl Franz (zie 926).

   2.

?? Karl, geboren op 21-03-1905 te Rheine, overleden op 02-12-1905 te Rheine, 256 dagen oud.

   3.

Elisabeth Antonia, geboren op 21-07-1906 te ?? Overleden op 05-12-1970 te RHEINE op 64-jarige leeftijd.

   4.

Lüdwig Engelbert (zie 1127).

   5.

Maria Cäcilia, geboren op 27-10-1911 te ??

   6.

Lambertus Engelbertüs, geboren op 05-05-1913, overleden op 24-09-1973 te RHEINE op 60-jarige leeftijd.

   7.

Carl Jozuph, geboren op 30-03-1919, overleden op 12-05-1956 te RHEINHAÜSEN op 37-jarige leeftijd.

vlnr: Felix Lethmate, Maximilian Felix Lethmate, Elisabeth Lethmate,Lüdwig Engelbert Lethmate en Elisabeth Kröner.

Foto gedateert 1911.


vlnr: Lüdwig Lethmate, Maria Lethmate, Elisabeth Lethmate, Lambert Lethmate und Felix Lethmate, 1915.

1119    Maria Sophia LETHMATE, geboren op 27-09-1870 te Darfeld, gedoopt (rk) op 28-09-1870 te Darfeld (getuigen: Ehefrau Polizeidieners Lethmate, Franz Winters), dochter van Anton LETHMATE (Letmahte) (zie 992) en Elisabeth SEGEMANN (Seggemann,Sägemann).
Gehuwd <1911 met August JANNING, geboren op 22-11-1911 te Darfeld, zoon van Bernard JANNING en Anna Elisabeth BERTMER.
Uit dit huwelijk:

   1.

Maria Elisabeth, geboren op 22-11-1911 te Darfeld.

   2.

Antonius, geboren op 09-01-1914 te Darfeld.

   3.

Wilhelm Josef, geboren op 06-07-1919 te Darfeld, overleden op 06-08-1919 te Darfeld, 31 dagen oud.


1176    Franz Maximilian Heinrich LETHMATE, gedoopt (RK) op 31-05-1867 te DARFELD, overleden op 26-10-1952 te DARFELD? op 85-jarige leeftijd, zoon van Herman Franz LETHMATE (Lethmat) (zie 1172) en Maria FRANKE.
Gehuwd voor de kerk CA.1898 met Anna HEISSKITTEL(?), gedoopt (RK) op 09-06-1868 te Dussel/Jollig(?), overleden op 08-05-1930 te Darfeld op 61-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Anna (zie 1155).

   2.

Franz, KOOPMAN, gedoopt (RK) op 09-01-1903, overleden op 24-01-1971 te MÜNSTER op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 12-08-1930 met ANNA RIEBEL, 25 jaar oud, gedoopt (RK) op 25-03-1905.

   3.

Ernst (zie 1186).


1183    Maximilian Clemens BERKENBROCK, geboren op 07-05-1863 te Darfeld, gedoopt (rk) op 09-05-1863 te Darfeld (getuigen: Caspar Lethmate, Theresia Messing), overleden op 04-10-1939 te Darfeld op 76-jarige leeftijd, zoon van Clemens Constantin Franz Ferdinand BERKENBROCK (Berkenbrok) en Anna Maria Gertrud LETHMATE (zie 1173).
Gehuwd met Clara ELBERS, geboren op 28-05-1862 te Boele (bei Hagen), overleden op 30-11-1936 te Darfeld op 74-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Julia, geboren op 08-03-1894 te Darfeld.

   2.

Franz, geboren op 04-04-1896 te darfeld.

   3.

Clemens, geboren op 28-03-1898 te Darfeld.
Gehuwd met Helene SCHULZ, geboren op 19-01-1907.

   4.

Josef (zie 1673).

   5.

Antonia Elisabeth Helene, geboren op 18-04-1902 te Darfeld.

   6.

Hugo Antonius, geboren op 01-06-1904 te Darfeld.

   7.

Bernard Anton, geboren op 07-12-1905 te Darfeld, overleden op 27-11-1906 te Darfeld, 355 dagen oud.


1298    Bernard LETHMATE, geboren op 25-02-1878 te Schöppingen, overleden op 06-11-1953 te Essen op 75-jarige leeftijd, zoon van Christof Bernhard Johann Albert LETHMATE (Lethmat) (zie 1076) en Anna Maria Gertrud HÖFTING.
Gehuwd ca.1906 te Essen met Clara EICK, geboren ca.1879, overleden op 11-09-1969 te Essen.
Uit dit huwelijk:

   1.

Bernard (zie 2052).

   2.

Wilhelm, geboren ca. 1909 te Essen (?), overleden 1944.
Gefallen.

   3.

Charlotte, geboren ca.1912, overleden ca.1917.


1206    Sofia LETHMATE, geboren op 25-06-1879 te Schöppingen, overleden op 10-06-1949 te Gimbte op 69-jarige leeftijd, dochter van Christof Bernhard Johann Albert LETHMATE (Lethmat) (zie 1076) en Anna Maria Gertrud HÖFTING.
Gehuwd met Franz SCHULZE WELLING, geboren op 09-04-1872 te Laer, overleden op 23-12-1908 te Gimbte op 36-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Franz Bernard, geboren op 28-12-1939 te Laer.

   2.

Günther, geboren op 14-01-1942 te Laer, overleden op 12-04-1942 te Laer, 88 dagen oud.

   3.

Annette, geboren op 12-10-1949 te Laer.


1299    Caspar LETHMATE, Ing. Geboren op 25-02-1881 te Schöppingen, overleden op 04-10-1952 te Gimbte op 71-jarige leeftijd, zoon van Christof Bernhard Johann Albert LETHMATE (Lethmat) (zie 1076) en Anna Maria Gertrud HÖFTING.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 29-04-1914 met Anna VEING (?), 27 jaar oud, geboren op 09-03-1887 te Darfeld, overleden op 14-08-1958 te Münster op 71-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Luzie, geboren op 28-02-1915 te Essen, overleden op 16-09-1915 te Rausdorf, 200 dagen oud.

   2.

Margrete (zie 2040).


1300    Clara LETHMATE, geboren op 16-10-1882 te Schöppingen, overleden op 14-04-1993 te Darfeld op 110-jarige leeftijd, dochter van Christof Bernhard Johann Albert LETHMATE (Lethmat) (zie 1076) en Anna Maria Gertrud HÖFTING.
Gehuwd met Caspar VEING, geboren op 26-11-1873 te Darfeld, overleden op 14-06-1956 te Darfeld op 82-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Bernhard, geboren op 08-05-1908, overleden op 24-12-1941 te Belgie op 33-jarige leeftijd.
Gefallen in Belgien.

   2.

Wilhelm, geboren op 31-08-1910, overleden 1943 te Rusland,
1943 vermisst in Rußland.


1302    Gertrud LETHMATE, geboren op 04-08-1887 te Schöppingen, overleden op 24-02-1958 te Gronau op 70-jarige leeftijd, dochter van Christof Bernhard Johann Albert LETHMATE (Lethmat) (zie 1076) en Anna Maria Gertrud HÖFTING.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 18-05-1910 te Gronau met Gerhard Heinrich ELFORING, 24 jaar oud, geboren op 04-02-1886 te Gronau, overleden op 30-08-1932 te Gronau op 46-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Gerhard, geboren op 18-02-1911 te Gronau, overleden op 18-02-1911 te Gronau.

   2.

? (zie 2064).

   3.

Ferdinand, geboren op 28-07-1913 te Gronau, overleden op 15-07-1941 te Rusland op 27-jarige leeftijd.
Gefallen in Rußland.

   4.

Norbert, geboren op 07-07-1917 te Gronau, overleden op 15-03-1943 te Rusland op 25-jarige leeftijd.
Gefallen in Charkow, Rußland.

   5.

Günther (zie 2071).


1303    Ludwig LETHMATE, geboren op 28-04-1888 te Schöpingen, overleden op 06-07-1968 op 80-jarige leeftijd, zoon van Christof Bernhard Johann Albert LETHMATE (Lethmat) (zie 1076) en Anna Maria Gertrud HÖFTING.
Gehuwd met Bernardine WALLMANN, geboren op 05-12-1887 te Asbeck, overleden op 31-05-1953 op 65-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Anneliese, geboren op 01-09-1920 te Schöppingen.

   2.

Karl (zie 1990).

   3.

Josef, geboren op 02-09-1923 te Schöppingen, overleden op 15-03-1944 te Rusland op 20-jarige leeftijd.
Gefallen in Rusland.

   4.

Franz (zie 1993).

   5.

Erich (zie 2004).

   6.

Marianne, geboren op 16-10-1928 te Schöppingen, overleden op 13-05-1929 te Schöppingen, 209 dagen oud.

   7.

Paul, geboren op 07-06-1930 te Schöppingen, overleden op 04-01-1931 te Schöppingen, 211 dagen oud.


1304    Franz LETHMATE, Politieagent, geboren op 16-03-1890 te Schöppingen, overleden op 27-09-1955 op 65-jarige leeftijd, zoon van Christof Bernhard Johann Albert LETHMATE (Lethmat) (zie 1076) en Anna Maria Gertrud HÖFTING.
Gehuwd met Maria ALBERTMAN, geboren op 25-05-1889 te Grimbte, overleden op 14-11-1980 te Asbeck op 91-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Heinrich (zie 2011).

   2.

Franz Josef (zie 2012).


1305    Toni LETHMATE, geboren op 23-01-1892 te Schöppingen, overleden op 03-02-1952 op 60-jarige leeftijd, dochter van Christof Bernhard Johann Albert LETHMATE (Lethmat) (zie 1076) en Anna Maria Gertrud HÖFTING.
Gehuwd met Hermann HUESMANN, Kaufmann, geboren op 31-10-1889 te Asbeck, overleden op 04-07-1960 te Osterwick op 70-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Anne-Marie, geboren op 22-10-1914, overleden op 10-08-1979 op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd met Franz MEIJER, Schiffs-Ing. Overleden -03-1943 te Vermisst März 1943 Rüßland (Ostpreussen).

   2.

Walter, geboren op 15-11-1915, overleden op 25-11-1933 te in RAD op 18-jarige leeftijd.

   3.

Erika-Irmgard, geboren op 06-06-1918, overleden op 18-04-1971 te Osterwick op 52-jarige leeftijd.

   4.

Norbert-Rüdolf (zie 2026).


1218    Hermann Kaspar LETHMATE, geboren op 25-08-1885 te Essen.
Geboortereg.no. 1862/65 burgelijke stand Essen. Gedoopt (rk) op 30-08-1885 te Essen.
Doopregisterno.1885/1010, overleden op 15-12-1955 te Fürstenburg op 70-jarige leeftijd.
Gegevens: Cornelia Lethmate te Gelsenkirchen. Zoon van Franz Lüdwig LETHMATE (Lethmat) (zie 1207) en Maria Lüdovica Sophia PÜND.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 29-01-1919 te Salzkotten, gehuwd voor de kerk op 29-01-1919 te Salzkotten met Elisabeth KEÜPER, 26 jaar oud, geboren op 22-07-1892 te Salzkotten, gedoopt (rk) op 24-07-1892 te Salzkotten, overleden op 01-10-1963 te Fürstenberg op 71-jarige leeftijd, dochter van Joseph KëÜPER en Elisabeth LANGE.
Uit dit huwelijk:

   1.

Lüdwig Joseph, doctor, geboren op 26-12-1919 te Berlijn.
Geboortereg.no.403/1919 burgelijke stand van Berlijn. Gedoopt (rk) op 18-07-1920.
Gedoopt in de St.Heinrig. Overleden op 11-10-1964 te Tübingen op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 25-05-1954 te Delmar, New York, U.S.A. Echtgenote is Christa von FELBERT, 22 jaar oud, geboren op 14-12-1931 te Neustadt o/s (gezindte: evangelisch).


1216    Franz LETHMATE, Arts te Koblenz.
Gegevens: Cornelia Lethmate te Gelsenkirchen en Christa Lethmate te Wiesbaden. Zoon van Franz Lüdwig LETHMATE (Lethmat) (zie 1207) en Maria Lüdovica Sophia PÜND.
Kinderen:

   1.

Franz.
Gegevens: Mw.Christa Lethmate te Wiesbaden.


1193    Joseph LETHMATE, Bergmann/mijnwerker, geboren op 17-10-1901 te Gelsenkirchen, overleden op 14-03-1969 te Paderborn op 67-jarige leeftijd, zoon van Bernard Heinrich LETHMATE (Lethmat) (zie 1006) en Anna KEMSER.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 15-12-1933 te Gelsenkirchen Buer, gehuwd voor de kerk op 23-01-1934 te Gelsenkirchen Buer (St.Urbanuskirche) met Johanna Franziska Maria Katharina ALLROGGEN, 22 jaar oud, geboren op 12-07-1911 te Gelsenkirchen/Buer, overleden op 14-03-1998 te Bad Driburg, St.Joseph Krankenhaus op 86-jarige leeftijd, dochter van Eduard ALROGGEN, Bergmann/mijnwerker, en Anna SCHMIDT.
Uit dit huwelijk:

   1.

Heribert Eduard (zie 1570).

   2.

Heinrich Joseph (zie 1219).

   3.

Manfred (zie 1571).

   4.

Rita (zie 1572).

   5.

Gisbert, geboren op 24-09-1943 te Gelsenkirchen Buer, gedoopt (katholisch) op 17-10-1943 te St.Rektoralkirche te Buer (getuigen: Anne Zimmermann en Willi Allroggen).

   6.

Annette Gerda, geboren op 28-06-1946 te Gelsenkirchen Buer, gedoopt (katholisch) op 07-07-1946 te in der St.Rektoralkirche te Buer (getuigen: Gerda Lethmate).
Gehuwd met Friedrich FIGGE, geboren op 05-09-1941.


1581    Gerald LETHMATE, zoon van Bernard Heinrich LETHMATE (Lethmat) (zie 1006) en Anna KEMSER.
Gehuwd met Sophie THIER.
Uit dit huwelijk:

   1.

Anneliese.

   2.

Gerda (zie 1589).


1696    Bernard MIDDENDORF, geboren op 01-05-1878 te Darfeld, zoon van Bernard Joseph MIDDENDORF en Anna Maria Theresia LETHMATE (zie 1694).
Gehuwd voor de kerk <12-9-1904 met Anna Theresia LAUSEMANN, geboren op 29-04-1870 te Darfeld, dochter van Johann Bernard LAUSEMANN en Elisabeth Lisette LÜKE.
Uit dit huwelijk:

   1.

Josef (zie 1701).

   2.

Anna Antonia, geboren op 17-01-1906 te Darfeld.

   3.

Anton, geboren op 14-02-1908 te Darfeld.

   4.

Johanna Bernhardine, geboren op 13-11-1909 te Darfeld.

   5.

Ferdinand, geboren op 16-10-1912.


477    Hendericus Harmannus TIMANS, geboren op 02-01-1898 te Kloosterburen, overleden op 19-04-1961 te Kloosterburen op 63-jarige leeftijd, zoon van Johannes Bernardus TIMANS en Anna LITMAATH (Lidmaat) (zie 286).
Gehuwd met Geziena DRAAISMA, geboren op 28-03-1900 te Eenrum, overleden op 30-01-1982 te Kloosterburen op 81-jarige leeftijd, begraven op 03-02-1982 te Kloosterburen, RK-kerkhof.
Uit dit huwelijk:

   1.

Franciscus.

   2.

Jacomina.

   3.

Hendrika.

   4.

Maria.

   5.

Christina.

   6.

Harmanus Bernardus.

   7.

Bernarda.


344    Franciscus (Frans) LITMAATH,

 Frans Litmaath

Rijwielhersteller te Kloosterburen bij Kromme (tot 1918) later verzekeringsaquisiteur (1933), in 1937 directeur/eigenaar van de verzekeringsmaatschappij " Groninger Assurantie-bedrijf". Geboren op 08-09-1898 te Kloosterburen, overleden op 03-08-1977 te Nijkerk op 78-jarige leeftijd, begraven te Nijkerk rk kerkhof, zoon van Bernardus (Ben) LITMAATH (zie 285) en Catharina LAUBÜHR.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-11-1923 te Groningen, gehuwd voor de kerk op 29-11-1923 te Kloosterburen (de H.Josephkerk) met Amanda Henrica Maria SPRENGERS,

 Amanda Litmaath-Sprengers

 20 jaar oud, geboren op 09-08-1903 te Norg, overleden op 30-11-1985 te Nijkerk op 82-jarige leeftijd, begraven op 04-12-1985 te Nijkerk rk kerkhof.
Amanda Henrica Maria Litmaath-Sprengers is begraven op de 57e verjaardag van haar zoon Bernardus (Ben) Litmaath.

Dochter van Cornelius Adelbertus SPRENGERS, Rijksveldwachter/commandant strafinrichting Veenhuizen., en Wilhelmina MULDER.
Uit dit huwelijk:

   1.

Catharina Wilhelmina Barbara (Tinie (Tietje)), geboren op 02-11-1924 te Groningen, overleden 1984 te Amersfoort.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-03-1946 te AMERSFOORT met Henk de VRIES.

   2.

Wilhelmina Catharina Barbara (Miep (Mientje)), geboren op 10-09-1926 te Groningen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-05-1952 met Bouwe Broer de BOER, Directeur Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij "DE EENDRACHT" Te Slagharen.

   3.

Bernardus Cornelis Petrus Franciscus (Ben) (zie 431).

   4.

Cornelia Bernarda Theresia (Corrie (Zusje)), geboren op 18-02-1930 te Arnhem.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-09-1954 te AMERSFOORT met Cees SCHOLTEN, vertegenwoordiger, overleden op 19-05-1961 te NIJKERK.

Vlnr: Tinie de Vries-Litmaath, Ben Litmaath,  Amanda Litmaath-Sprengers, Corrie Scholten-Litmaath en   Miep de Boer-Litmaath.                                                   

                                                                                             


189    Egbertus ten BRINK, Arbeider, geboren op 11-10-1881 te Groningen.
Egbertus werd binnen 9 maanden na het wettelijk huwelijk van zijn ouders geboren.

Overleden op 05-01-1937 te Groningen op 55-jarige leeftijd, zoon van Lambertus ten BRINK, Groentehandelaar, en Maria MARTHA MIDDENDORP (Meike, Maaike) (zie 160).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-11-1905 te Groningen met Catharina Johanna NIEWOLD, 27 jaar oud, geboren op 03-01-1878 te Groningen, overleden op 10-08-1965 te Amersfoort op 87-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Lambertus (zie 547).

   2.

Freerk (zie 206).


190    Bernhard ten BRINK, geboren op 02-06-1884 te Groningen, zoon van Lambertus ten BRINK, Groentehandelaar, en Maria MARTHA MIDDENDORP (Meike, Maaike) (zie 160).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-11-1910 te Groningen met Margaretha Elisabeth WUBBOLT, 24 jaar oud, geboren op 03-12-1885 te Sappemeer, overleden op 23-06-1961 te Blaricum op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Martha, geboren op 14-09-1911 te Groningen?
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07-09-1940 met J. RIJERSE.

   2.

Johannes, Adjudant Rijkspolitie, geboren op 26-08-1912 te Groningen?

   3.

Lambertus (zie 559).

   4.

Frouwina Veronica, geboren op 26-11-1914.
Gehuwd met J. HOLTEL.

   5.

Christina Catharina, geboren op 24-01-1916.

   6.

Hendrika Suzanna, Maatschappelijk werkster, geboren op 17-08-1917.

   7.

Margaretha Elisabeth, Secretaresse, geboren op 01-01-1919.

   8.

Catharina Christina (zie 564).

   9.

Suzanna Aleida, geboren op 17-06-1921 te Westermeer.
Gehuwd met Frans van DALEN, Musicus.

   10.

Bernardus Fransiscus, Interieur-verzorger, geboren op 13-01-1923 te Westermeer.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-07-1947 met J. VEER.

   11.

Willibrordus, TECHNISCH ADVISEUR BIJ PHILLIPS, geboren op 14-05-1925 te HILVERSUM.

   12.

Franciscus Nicolaas, geboren op 30-11-1927 te Hilversum, overleden op 27-12-1955 te Vinkeveen (Hilversum) op 28-jarige leeftijd.

   13.

Martha Gesina Theresia, geboren op 22-12-1929 te Hilversum.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-10-1954 met W. KOK.


581    Franciscus ten BRINK, Tabaksbewerker, geboren op 01-12-1885 te Groningen, overleden op 09-11-1963 te Groningen op 77-jarige leeftijd, zoon van Lambertus ten BRINK, Groentehandelaar, en Maria MARTHA MIDDENDORP (Meike, Maaike) (zie 160).
Gehuwd (1) met Jacoba Catharina TIMANS, geboren op 28-01-1886 te Kloosterburen, overleden op 02-09-1921 te Groningen op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) met Christina De WOLFF, geboren op 08-04-1886 te Groningen, overleden op 29-06-1963 te Groningen op 77-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:

   1.

Lambertus Johannes, geboren op 13-12-1912 te Groningen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 10-04-1941 te Groningen? Echtgenote is H.J. ERNST.

   2.

Johannes Lambertus, geboren op 16-08-1914 te Groningen.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25-05-1944 te GRONINGEN? Echtgenote is C.J. vander KLEI.

   3.

Marinus Franciscus, geboren op 19-06-1916 te Groningen.

   4.

Franciscus Henricus (zie 586).

Uit het tweede huwelijk:

   5.

Otto Franciscus, TYPOGRAAF, geboren op 19-01-1924 te Groningen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-09-1952 te GRONINGEN met H.K. NOLDUS.


192    Catharina Christina ten BRINK, geboren op 04-06-1889 te Groningen, dochter van Lambertus ten BRINK, Groentehandelaar, en Maria MARTHA MIDDENDORP (Meike, Maaike) (zie 160).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 29-11-1917 te GRONINGEN met Allert HOGEMA, 28 jaar oud, Magazijnknecht, geboren op 25-04-1889 te Workum, overleden op 16-03-1979 te Ooststellingerwerf op 89-jarige leeftijd, zoon van Dominicus HOGEMA en Gatske Lieuwes DOOPER.
Uit dit huwelijk:

   1.

Galathea Maria (zie 600).

   2.

Lambertus Allert (zie 601).


193    Nicolaas ten BRINK, geboren op 15-12-1890 te Groningen, zoon van Lambertus ten BRINK, Groentehandelaar, en Maria MARTHA MIDDENDORP (Meike, Maaike) (zie 160).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 04-05-1917 te GRONINGEN met Grietje KEITZ, 18 jaar oud, geboren op 31-08-1898 te Winschoten, overleden op 11-10-1984 te Groningen op 86-jarige leeftijd, dochter van Hendrik KEITZ en JANTJE WESTERS.
Gehuwd (2) op 59-jarige leeftijd op 02-02-1950 te GRONINGEN? Echtgenote is P. FRANZEN.
Uit het eerste huwelijk:

   1.

Maria Martha, geboren op 28-04-1918 te Winschoten.
Gehuwd met J. PERDOK.

   2.

Hendrikus, geboren op 14-10-1919 te Groningen.

   3.

Lambertus, geboren op 18-09-1920 te Groningen.
Gehuwd op 63-jarige leeftijd op 06-09-1984 met F. FRANZEN.

   4.

Jantje, geboren op 04-02-1927 te Groningen.


194    Wilhelmus Gerardus ten BRINK, geboren op 24-02-1893 te Groningen, overleden -03-1979 te Groningen, zoon van Lambertus ten BRINK, Groentehandelaar, en Maria MARTHA MIDDENDORP (Meike, Maaike) (zie 160).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-05-1915 te GRONINGEN met Alberdina van der ES, 25 jaar oud, geboren op 19-09-1889 te Groningen, overleden op 15-06-1963 te Groningen op 73-jarige leeftijd, dochter van Hendrik van der ES en Harmtje NIJDAM.
Uit dit huwelijk:

   1.

Maria, geboren op 04-03-1916 te Groningen ?
Gehuwd met C.F.D. MEYER.

   2.

Harmkje, geboren op 18-10-1921 te Groningen?
Gehuwd met G.J.A. WIEGERS.

   3.

Lamberta, geboren op 03-02-1923 te Groningen?
Gehuwd met N.N. LOUWERENS.

   4.

Hendrik, Journalist, geboren op 17-09-1926 te Groningen?

   5.

Christina, geboren op 17-09-1926 te Groningen.
Gehuwd met K. BOUWMAN, Pensionhouder te Schiermonnikoog.


195    Martha Gesina Maria ten BRINK, geboren op 24-06-1899 te Groningen, dochter van Lambertus ten BRINK, Groentehandelaar, en Maria MARTHA MIDDENDORP (Meike, Maaike) (zie 160).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-08-1919 te GRONINGEN met Jan Harms AMMERMAN, 30 jaar oud, MACHINIST DER NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN, geboren op 03-07-1889 te Amsterdam, overleden op 28-05-1960 te Groningen op 70-jarige leeftijd, zoon van Martinus Ferdinand AMMERMAN en Allegonda VISSINGA.
Uit dit huwelijk:

   1.

Allegonda (zie 675).

   2.

Maria Martha (zie 676).


196    Maria Gesina ten BRINK, geboren CA.1900, dochter van Lambertus ten BRINK, Groentehandelaar, en Maria MARTHA MIDDENDORP (Meike, Maaike) (zie 160).
Gehuwd met C. NIJENHUIS.
Uit dit huwelijk:

   1.

JOHANNA, geboren op 08-10-1928.

   2.

MARIA (zie 699).


202    Egbertus STIEKEMA, Kweker van de bekende spruitgewassen Stiekema I en II. Geboren op 07-09-1891 te Kloosterburen, overleden op 26-09-1975 te Kloosterburen op 84-jarige leeftijd, begraven op 30-09-1975 te Kloosterburen, zoon van Jan STIEKEMA, Landarbeider, en Martha Johanna MIDDENDORP (zie 161).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17-11-1921 te GRONINGEN, gehuwd voor de kerk op 24-11-1921 te KLOOSTERBUREN met Martha Johanna LETMAATH, 22 jaar oud (zie 216).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen (zie onder 216).

308    Anna Catharina LITMAATH, geboren op 03-08-1889 om 14.00 uur te Drouwenermond (Borger), overleden op 12-06-1919 te Sappemeer? op 29-jarige leeftijd.
Anna Catharina is overleden op het kraambed van haar derde kind op 29-jarige leeftijd.

Dochter van Joannes Bonifacius (Jannes) LITMAATH (zie 294) en Margaretha Johanna HARMS.
Gehuwd met Theodorus Andreas. (Derk) LIEBEROM, Loodgieter en koperslager, geboren op 26-07-1887 te Sappemeer/Kleinemeer, overleden op 05-06-1973 te Almelo op 85-jarige leeftijd, begraven op 09-06-1973 te Groningen Rk. kerkhof.
Bijgezet in het graf van zijn eerste vrouw Anna Catharina en hun dochtertje Margaretha Anna Angela Maria en zijn tweede vrouw Lamberta Helena Johanna van Marm. Graflocatie C-3-2-32.is geruimd.

Zoon van Martinus Andreas LIEBEROM, Smid, zakenwaarnemer en agent, en Gerharda H. Cunera HUIZING, Naaister.
Uit dit huwelijk:

   1.

Martinus Andreas Gerardus, geboren op 03-07-1915 te Hoogezand, overleden op 02-03-1995 te Emmen op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd met Catharina (TO) van LIER. Afkomstig uit Grave wonende te Emmen.

   2.

Joannes Bonifacius, geboren CA.1917.

   3.

Johannes, geboren CA.1918, overleden 1944/1945.
Oorlogsslachtoffer

.

   4.

Margaretha Anna Angela Maria, geboren op 12-06-1919, overleden op 30-08-1919, 79 dagen oud, begraven op 03-09-1919 te Groningen Rk.Kerkhof.


316    Frederikus Harmannus (Frits) LITMAATH, onderwijzer/schoolhoofd, geboren op 30-01-1907 te Groningen, overleden op 24-04-1968 te Nijmegen op 61-jarige leeftijd, begraven te Apeldoorn, zoon van Joannes Bonifacius (Jannes) LITMAATH (zie 294) en Gesina Ava Henrica (Sien) SWARTE.

 rouwkaart van Frederikus Harmannus Litmaath

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 31-05-1933 te Den Bosch.
Uit dit huwelijk kwamen 6 kinderen voort.

Echtgenote is Maria Johanna Antonia TRIMBACH, 24 jaar oud, geboren op 23-10-1908 te Den Bosch, overleden op 09-03-1984 te Apeldoorn op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Johannes Bonifacius Maria (Joop) (zie 756).

   2.

Henrica Johanna Maria (Henny) (zie 758).

   3.

Cornelis Joannes Maria (Cees) (zie 1059).

   4.

Gesina Angela Michaela Maria (Ineke) (zie 1078).

   5.

Fredericus Franciscus Josephus Maria (Frits) (zie 1080).

   6.

Maria Wilhelmina Josepha (Marijke) (zie 1082).


309    Wilhelmina Catharina Henderica (Mientje) LITMAATH, geboren op 03-07-1908 te Groningen, overleden op 12-04-1984 te Groningen op 75-jarige leeftijd, begraven op 16-04-1984 te Groningen Rk.Kerkhof. GRAFLOCATIE A - 3 - 3, dochter van Joannes Bonifacius (Jannes) LITMAATH (zie 294) en Gesina Ava Henrica (Sien) SWARTE.
Gehuwd met Johannes Theodorus NANKMAN, geboren op 04-07-1910, overleden op 04-02-1976 op 65-jarige leeftijd, zoon van Petrus Hermannus NANKMAN en Alida SIKKENS.
Uit dit huwelijk:

   1.

Aleida Anna Maria (zie 315).


263    Johannes Frederikus Hermannus (Johan) LETMAATH, monteur/garagehouder, geboren op 30-05-1931 te Sappemeer, overleden op 14-01-1989 te Hoogezand-Sappemeer op 57-jarige leeftijd, begraven te Sappemeer Rk kerkhof, zoon van Hermannus Johannes Wilhelmus (Herman) LETMAATH (zie 257) en Margrieta Helena Martha (Greet,Margreet) FELIX.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 20-09-1958 te SAPPEMEER met Catharina W.R. (Tinie) CLEEF.
Uit dit huwelijk:

   1.

Johannes Hermannus Wilhelmus (Herman), Garagehouder te Sappemeer, geboren op 22-09-1959 te Sappemeer.
Gehuwd met Christien BEERTA, geboren op 31-12-1962.

   2.

Reinolda Joh.Maria (Josè), geboren op 08-03-1961 te Sappemeer.
Gehuwd met Ben BODEWES, geboren op 02-07-1949.

   3.

Seraphinus Petrus Hubertus (Peter), GGD-arts, geboren op 19-07-1966 te Sappemeer.


264    Anna Catharina Helena (Annie) LETMAATH, 1946 bij haar vader in de zaak; 1950 bij G.Ruding/Manufacturen. Geboren op 20-07-1932 te Sappemeer, gedoopt (rk) op 14-07-1942 te Sappemeer (getuigen: G.Broukman-v.d.Werff).
Klopt deze doopdatum?? 10 jaar na geboorte!!

Dochter van Hermannus Johannes Wilhelmus (Herman) LETMAATH (zie 257) en Margrieta Helena Martha (Greet,Margreet) FELIX.
Gehuwd met Piet A. SMIT, geboren op 11-11-1924.
Uit dit huwelijk:

   1.

Margaretha (Marga), geboren op 25-05-1957.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-09-1984 met Paul LITJENS, 27 jaar oud, geboren op 26-10-1956.

   2.

Bernhard (Ben), geboren op 19-06-1958.
Gehuwd met Inge BOCHART, geboren op 06-06-1957.

   3.

Anna-Maria (Annemieke), geboren op 10-08-1959.
Gehuwd met Kees van KLEEF, geboren op 21-09-1958.

   4.

Josefina (José), geboren op 29-07-1962.
Gehuwd met Frans BAAS, geboren op 08-10-1961.

   5.

Frans, geboren op 10-04-1967.
Gehuwd met Shirley SEWBAKS, geboren op 08-02-1969.


265    Catharina Anna Marie (Toos) LETMAATH, geboren op 13-10-1933 te Sappemeer, dochter van Hermannus Johannes Wilhelmus (Herman) LETMAATH (zie 257) en Margrieta Helena Martha (Greet,Margreet) FELIX.
Gehuwd met Herman J. FELLINGER.
Uit dit huwelijk:

   1.

Wim, geboren op 19-07-1962, overleden op 19-04-1964 te Haarlem op 1-jarige leeftijd.

   2.

Marion, geboren 30-07-19??

   3.

Harrie, geboren 03-02-19??

   4.

Geertruida (Gerda), geboren 14-12-19??

   5.

Adriaan, geboren 25-06-19??


266    Frederika Johanna Antonia LETMAATH, geboren op 12-02-1935 te Sappemeer, dochter van Hermannus Johannes Wilhelmus (Herman) LETMAATH (zie 257) en Margrieta Helena Martha (Greet,Margreet) FELIX.
Gehuwd met Henk J.A. van der WERFF, geboren op 06-11-1932, overleden op 28-09-1991 op 58-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Margaretha (Margriet), geboren 27-02-19??
Gehuwd met BERT N.N.

   2.

Hendericus (Henrie), geboren 07-05-19??

   3.

Christina (Christel), geboren 23-08-19??
Gehuwd met ANTON N.N.


267    Nicolaas Otto Egbertus (Nico) LETMAATH, Expediteur/chauffeur, geboren op 24-05-1936 te Sappemeer, zoon van Hermannus Johannes Wilhelmus (Herman) LETMAATH (zie 257) en Margrieta Helena Martha (Greet,Margreet) FELIX.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-06-1962 te Hoogezand met Anna Maria HELMERS, 25 jaar oud, geboren op 24-08-1936 te Hoogezand, dochter van Jurriën Roelof HELMERS, Eigenaar bodebedrijf, later expediteur, en Geertruida Christina GIBCUS.
Uit dit huwelijk:

   1.

Harmannus (Hans), geboren op 09-05-1963 te Hoogezand.
Gehuwd met Monique van de VEN, geboren op 25-04-1967.

   2.

Geertruida (Gerda), geboren op 02-05-1964 te Hoogezand.
Gehuwd met Renè HULZEBOS, geboren op 26-10-1960.

   3.

Jurriën Roelof Nicolaas, geboren op 12-12-1965 te Hoogezand.
Gehuwd met Marjan DIJKMAN, geboren op 22-08-1967.


268    Jozefiena Catharina Martha (Josè) LETMAATH, geboren op 11-03-1938 te Sappemeer. Ongehuwd. Dochter van Hermannus Johannes Wilhelmus (Herman) LETMAATH (zie 257) en Margrieta Helena Martha (Greet,Margreet) FELIX.
Kinderen:

   1.

Alphons LETMAATH, geboren op 19-07-1966.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 26-03-1999 (getuigen: GEGEVENS: NICO LETMAATH TE SAPPEMEER) met Hetty SOBCZAK, geboren 04-01-19??

   2.

Peter LETMAATH, geboren op 15-02-1971.


269    Harmannus Johannus Wilhelmus (Herman) LETMAATH, geboren op 28-10-1939 te Sappemeer, zoon van Hermannus Johannes Wilhelmus (Herman) LETMAATH (zie 257) en Margrieta Helena Martha (Greet,Margreet) FELIX.
Gehuwd met Geertruida (Truus) de GROOT.
Uit dit huwelijk:

   1.

Masscha, geboren 19-01-19??

   2.

Jeroen, geboren 17-06-19??

   3.

Guido, geboren 17-04-19??


270    Johanna Maria Margaretha (Jo, Jopie) LETMAATH, geboren op 20-06-1942 te Sappemeer, dochter van Hermannus Johannes Wilhelmus (Herman) LETMAATH (zie 257) en Margrieta Helena Martha (Greet,Margreet) FELIX.
Gehuwd met P.A. (Johnnie) BOS.
Uit dit huwelijk:

   1.

Jan, geboren 16-04-19??

   2.

Jeanette, geboren 07-03-19??


271    Henderikus Augustinus Willibrordus (Henk) LETMAATH, Paramedicus, geboren op 17-11-1943 te Sappemeer, zoon van Hermannus Johannes Wilhelmus (Herman) LETMAATH (zie 257) en Margrieta Helena Martha (Greet,Margreet) FELIX.
Gehuwd met Dora SLEUMER.
Uit dit huwelijk:

   1.

Aashwin, geboren op 01-11-1979 te New Dhelli.


119    Joseph SUER, Fabrieksarbeider, gedoopt (rk) op 26-08-1898 te Neuenkirchen, zoon van Laurenz Heinrich SUER (zie 95) en Maria Elisabeth LAU.
Gehuwd voor de kerk -1929 te Neuenkirchen (St.Annakirche) met Bernhardins JANNING, gedoopt (rk) op 20-08-1900 te Neuenkirchen.
Uit dit huwelijk:

   1.

Bernhardine, spinster, gedoopt (rk) op 11-07-1930 te Neuenkirchen.

   2.

Artur, Wever, gedoopt (rk) op 20-07-1931 te Neuenkirchen.

   3.

Luzia, Passiererin, gedoopt (rk) op 13-08-1933 te Neuenkirchen.

   4.

Joseph, Wever, gedoopt (rk) op 16-02-1937 te Neuenkirchen.

   5.

Maria, Passiererin, gedoopt (rk) op 12-12-1938 te Neuenkirchen.


926    Felix Carl Franz LETHMATE,

  Felix Carl Franz Lethmate.

organist, geboren op 09-03-1904 te Rheine, gedoopt (rk) op 13-03-1904 te Rheine, zoon van Maximilian Felix LETHMATE (zie 925) en Carolina Josephina Elisabeth KRÖNER.
Kinderen:

   1.

Felix (zie 930).


1127    Lüdwig Engelbert LETHMATE, Musiklehrer, erhielt später eine Anstellung in der hiesigen Finanzverwaltung. Geboren op 17-05-1908 te Rheine, overleden op 04-01-1980 te Ibbenbüren op 71-jarige leeftijd, zoon van Maximilian Felix LETHMATE (zie 925) en Carolina Josephina Elisabeth KRÖNER.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 01-10-1945 te Ibbenbüren met Theresia MERSCH, 31 jaar oud, geboren op 05-04-1914 te Ibbenbüren, overleden op 22-06-1960 op 46-jarige leeftijd, dochter van Josef MERSCH en Theresia SANDHERRN.

             Theresia Lethmate-Mersch met links Jürgen Lethmate en rechts Ludwig Lethmate jr., 1950.

 Ludwig Engelbert Lethmate

Uit dit huwelijk

   

1.

Jürgen, Inhaber eines Lehrstuhls für Physische Geographie und Umweltbildung am Institut für Didaktik der Geographie / Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Geboren op 17-01-1947 te Ibbenbüren.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-03-1973 te Ibbenbüren met Barbara STRULICK, 23 jaar oud, geboren op 30-05-1949 te Ibbenbüren.

 Jürgen en Barbara Lethmate 1988.

2.

Ludwig, geboren op 27-09-1948 te Ibbenbüren, overleden op 29-10-1998 te Rheine op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 01-12-1978 te Rheine met Ursula KAMMLER, 22 jaar oud, geboren op 22-10-1956 te Oppeln/Schlesien.

1155    Anna LETHMATE, geboren op 24-08-1900, dochter van Franz Maximilian Heinrich LETHMATE (zie 1176) en Anna HEISSKITTEL(?).
Gehuwd voor de kerk CA.1925 te HILDESHEIM (RK) met Konrad KÖHLER, geboren CA.1900 te Hildesheim.
Uit dit huwelijk:

   1.

Vroeg overleden.

   2.

Vroeg overleden.


1186    Ernst LETHMATE, KOOPMAN, gedoopt (RK) op 30-03-1905, zoon van Franz Maximilian Heinrich LETHMATE (zie 1176) en Anna HEISSKITTEL(?).
Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 28-01-1942 met Käthe HOFFROGGE, 29 jaar oud, gedoopt (RK) op 12-07-1912 te Dorsten.
Uit dit huwelijk:

   1.

Wilhelm Ernst (zie 1292).

   2.

Ulrich, geboren op 25-12-1945.

   3.

Sybille, geboren op 14-06-1949.


1673    Josef BERKENBROCK, geboren op 12-03-1900 te Darfeld, zoon van Maximilian Clemens BERKENBROCK (zie 1183) en Clara ELBERS.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 28-05-1938 te Darfeld (getuigen: Norbert Henkelmann te Münster) met Hedwig Anna Henriette ESSMANN, 22 jaar oud, geboren op 25-07-1915 te Billerbeck.
Uit dit huwelijk:

   1.

Hans-Dieter, geboren op 11-03-1940 te Darfeld.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14-06-1969 te Darfeld met Catharina STEGEMANN, 30 jaar oud, geboren op 23-05-1939 te Darfeld.


2052    Bernard LETHMATE, Dipl.Ing. Geboren ca.1906 te Essen, overleden op 09-06-1977, zoon van Bernard LETHMATE (zie 1298) en Clara EICK.
Gehuwd met Erika ?
Uit dit huwelijk:

   1.

Egbert, geboren ca.1955.

   2.

?


2040    Margrete LETHMATE, geboren op 07-11-1916 te Schöppingen, dochter van Caspar LETHMATE (zie 1299) en Anna VEING (?).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-04-1939 te Münster met Hermann HEURING, 36 jaar oud, Architekt, geboren op 30-05-1902 te Münster, overleden op 14-07-1980 te Münster op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Hans Hermann (zie 2042).

   2.

Heiner (?) (zie 2043).


2064    ? ELFORING, Oberst, geboren op 03-01-1912 te Gronau, zoon van Gerhard Heinrich ELFORING en Gertrud LETHMATE (zie 1302).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-07-1938 te Potsdam met Waltraud KOLLMANN, 24 jaar oud, geboren op 08-02-1914 te Neunkirchen (Saar).
Uit dit huwelijk:

   1.

Birgitt, geboren op 18-02-1940 te Suhl (Thüringen).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-01-1968 te Sonthofen met Siegmard Paul FRESHDEN-KAGSITAUC, 28 jaar oud, geboren op 16-09-1939.

   2.

Gerhard, geboren op 21-11-1945 te Gronau.


2071    Günther ELFORING, geboren op 24-06-1923 te Gronau, zoon van Gerhard Heinrich ELFORING en Gertrud LETHMATE (zie 1302).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 21-04-1956 met Maria Elisabeth AUGE, 21 jaar oud, geboren op 19-04-1935.
Uit dit huwelijk:

   1.

Ferdinand Norbert, geboren op 06-11-1956 te Gronau.

   2.

Catharina, geboren op 29-11-1957 te Gronau.

   3.

Joachim, geboren op 10-06-1965 te Gronau.


1990    Karl LETHMATE, geboren op 22-05-1922 te Schöppingen, zoon van Ludwig LETHMATE (zie 1303) en Bernardine WALLMANN.
Gehuwd met Charlotte GELLERICH, geboren te Schlesien.
Uit dit huwelijk:

   1.

Doreen, geboren op 07-10-1956 te USA.

   2.

Dieter, geboren op 13-11-1959 te USA.


1993    Franz LETHMATE, geboren op 04-01-1925 te Schöpingen, zoon van Ludwig LETHMATE (zie 1303) en Bernardine WALLMANN.
Gehuwd met Martha ? Geboren op 06-01-1930.
Uit dit huwelijk:

   1.

Annette (zie 1995).


2004    Erich LETHMATE, geboren op 16-03-1926 te Schöppingen, zoon van Ludwig LETHMATE (zie 1303) en Bernardine WALLMANN.
Gehuwd ca.1955 met Gerda FLÜGEMANN, geboren op 07-06-1932.
Uit dit huwelijk:

   1.

Annelies? Geboren op 15-04-1956 te Münster.
Gehuwd ca.1979 met Karl SCHEIDELER, Fotograf, geboren op 04-01-1954.


2011    Heinrich LETHMATE, geboren op 10-11-1927 te Münster, zoon van Franz LETHMATE (zie 1304) en Maria ALBERTMAN.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 27-06-1959 met Elisabeth KAYS(?), 26 jaar oud, geboren op 16-12-1932 te Gimbte.
Uit dit huwelijk:

   1.

Maria Elisabeth, geboren op 12-05-1960 te Gimbte.

   2.

Heinrich Lüdger, geboren op 21-03-1961 te Gimbte.

   3.

Andie, geboren op 14-04-1962 te Gimbte.

   4.

Norbert, geboren op 02-09-1963 te Gimbte.

   5.

Martin (?), geboren op 23-11-1964 te Gimbte.

   6.

Dieter, geboren op 16-04-1966 te Gimbte.

   7.

Klaus, geboren op 11-11-1969 te Gimbte.
Zwilling.

   8.

Jürgen, geboren op 12-11-1969 te Gimbte.
Zwilling.


2012    Franz Josef LETHMATE, geboren op 25-06-1929 te Münster, zoon van Franz LETHMATE (zie 1304) en Maria ALBERTMAN.
Gehuwd met ? ROSSMEIER, geboren op 03-03-1937 te Gimbte.
Uit dit huwelijk:

   1.

Franz-Peter, geboren op 24-02-1956 te Münster.

   2.

Lothar Heinrich, geboren op 22-09-1957 te Münster.

   3.

Martina-Elisabeth, geboren op 12-12-1961 te Münster.

   4.

Christina-Marianne, geboren op 23-12-1964 te Münster.


2026    Norbert-Rüdolf HUESMANN, geboren op 22-09-1919, overleden -08-1943 te Rusland (Ostpreussen).
Gefallen in Rußland.

Zoon van Hermann HUESMANN, Kaufmann, en Toni LETHMATE (zie 1305).
Gehuwd met Charlotte SCHULZ.
Uit dit huwelijk:

   1.

Peter Wolfgang (zie 2029).


1570    Heribert Eduard LETHMATE, geboren op 09-05-1932 te St.Joseph Krankenhaus te Gelsenkirchen Horst, gedoopt 1932 (getuigen: Eduard Allroggen), zoon van Joseph LETHMATE (zie 1193) en Johanna Franziska Maria Katharina ALLROGGEN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-10-1954 te Gelsenkirchen Buer, gehuwd voor de kerk op 26-10-1954 te Buer Erle (Evangelisch).
Pastor: Pastor Wörner met Irmgard Edith GLAß, 21 jaar oud, geboren op 03-10-1933 te in Frankampstraße 94 damals Friedrichstraße, Gelsenkirchen Erle, gedoopt (evangelisch) op 29-10-1933 te Evangelische Kirche Gelsenkirchen Erle (getuigen: Irmgard Wnendt und deren Vater).
Uit dit huwelijk:

   1.

Corinne (zie 1590).

   2.

Carsten, geboren op 31-07-1967 te St.Gertrauden-Krankenhaus Berlin Wilmersdorf, gedoopt (evangelisch) op 10-08-1967 te Auenkirche Berlin Wilmersdorf (getuigen: Lothar Harter en Inge Lethmate geb.Krause).


1219    Heinrich Joseph LETHMATE, Schichtmeister/ploegbaas, geboren op 24-03-1934 te Gelsenkirchen, gedoopt (RK) op 02-04-1934 te Gelsenkirchen Buer (getuigen: Theodor Poprotwy, Leopoldine Klein), overleden op 28-11-1999 te Gelsenkirchen Horst op 65-jarige leeftijd, zoon van Joseph LETHMATE (zie 1193) en Johanna Franziska Maria Katharina ALLROGGEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-06-1960 te Gelsenkirchen-Buer, gehuwd voor de kerk op 12-06-1960 te Buer-Erle met Inge KRAUSE, 21 jaar oud, geboren op 25-05-1939 te Gelsenkirchen, gedoopt (evangelisch) op 04-06-1939 te Buer-Erle, dochter van Friederich KRAUSE en Johanna ALEXANDROWITZ.
Uit dit huwelijk:

   1.

Thomas (zie 1309).

   2.

Sabine (zie 1596).


1571    Manfred LETHMATE, Bergmann, Elektriker/Mijnwerker, elektricien, geboren op 11-10-1935 te Gelsenkirchen Buer, gedoopt (katholisch) op 22-10-1935 te Buer in der St.Urbanuskirche Pfarrkirche, overleden op 28-02-1994 te Dorsten op 58-jarige leeftijd, zoon van
Joseph LETHMATE (zie 1193) en Johanna Franziska Maria Katharina ALLROGGEN.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 12-03-1956 te Gelsenkirchen Buer, gehuwd voor de kerk op 12-03-1956 te Gelsenkirche Buer (St.Maria-Himmelfahrt Kirche) met Margret KRAUSE, 22 jaar oud, geboren op 15-02-1934 te Gelsenkirchen Buer, dochter van
Friederich KRAUSE en Johanna ALEXANDROWITZ.
Uit dit huwelijk:

   1.

Martina, geboren op 27-06-1956 te Gelsenkirchen Buer.
Gehuwd met Harald KOCH, geboren op 22-04-1954.

   2.

Michael (zie 1601).

   3.

Martin, geboren op 24-03-1963 te Gelsenkirchen Buer, gedoopt op 06-04-1963 te notgetauft Städt.Kinderklinik (getuigen: Heinrich Josef Lethmate en Johanna Krause geb.Alexandrowitz).


1572    Rita LETHMATE, geboren op 30-01-1941 te Gelsenkirchen Buer, dochter van Joseph LETHMATE (zie 1193) en Johanna Franziska Maria Katharina ALLROGGEN.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15-09-1961 te Westerholt met Lothar HARTER, 22 jaar oud, Fliesenleger/stoffeerder, geboren op 21-10-1938 te Westerholt.
Uit dit huwelijk:

   1.

Frank, geboren op 01-03-1963 te Westerholt.


1589    Gerda LETHMATE.
Nach England umgezogen. Dochter van Gerald LETHMATE (zie 1581) en Sophie THIER.
Gehuwd met SOMMERFELD.
Uit dit huwelijk:

   1.

 

   2.

 


1701    Josef MIDDENDORF, geboren op 12-09-1904 te Darfeld, zoon van Bernard MIDDENDORF (zie 1696) en Anna Theresia LAUSEMANN.
Gehuwd met Louise NN, geboren op 04-06-1904 te Darfeld.
Uit dit huwelijk:

   1.

Jodef, geboren op 26-08-1935 te Darfeld.

   2.

Hildegard, geboren op 11-04-1937 te Darfeld.


431    Bernardus Cornelis Petrus Franciscus (Ben) LITMAATH,

 Ben Litmaath, 17 maanden oud, mei 1930.

Garagehouder, geboren op 04-12-1928 te Arnhem. Overleden op 24-07-2010 te Coevorden.
In 1949 werd Ben Litmaath compagnon van de weduwe Flapper te Slagharen. Rijwielhandel, reparatiewerkplaats voor auto's, taxiverhuur.
In 1952 werd hij directeur/eigenaar van Volkswagenbedrijf B.Litmaath.
Er werd een woning met showroom en werkplaats gebouwd aan de Krimweg in Coevorden ten behoeve van de verkoop en reparatie van het automerk Volkswagen. In 1953 nam Ben Litmaath samen met zijn vrouw Tonnie Grondhuis intrek in dit pand.

In 1962 werd een nieuwe garage/werkplaats met woning gebouwd aan de Looweg 22 in Coevorden. Dit werd in 1963 betrokken.
 Bedrijfsuitstapje naar de Volkswagenfabriek in Wolfsburg.


 
Ca. 1968 heeft Ben Litmaath tezamen met Jan Juurlink, directeur/eigenaar van Opel Juurlinks Automobielbedrijf te Coevorden de Coevorder Auto Service, kortweg de CAS, opgericht.De CAS heeft een soort groothandelsfunctie; door voor alle plaatselijke autobedrijven in te kopen konden de produkten scherper ingekocht worden. Dit werkte weer in het voordeel van de autobedrijven.

Sinds 1950 was Ben Litmaath lid van de Motor-en Automobielclub MAC de Vesterijders.
Vanaf ca. 1973 was hij voorzitter van de Vesterijders tot april 1999. De Mac de Vesterijders organiseren diverse orienteringsritten zoals de jaarlijkse Koninginnerit tijdens of rond Koninginnedag en de Ganzenrit, iedere zaterdag voor de Ganzenmarkt in Coevorden.

Ca.1978/79 werd Ben Litmaath bestuurslid van de Ambachtsschool te Coevorden in de functie van vice-voorzitter. Toen de Ambachtsschool hervormd werd tot Lagere Technische School werd hij Algemeen Secundis. Deze functie heeft hij uitgeoefend tot de fusie van de LTS met de de Rijks Scholen Gemeenschap in 1998.

Ca.1974 was Ben Litmaath bestuurslid van de VVV te Coevorden. Hij werd door Arie Vonk, directeur van Vonk Electronics te Coevorden voor deze functie gevraagd. Vonk was destijds voorzitter van de VVV. Zijn functie werd later overgenomen door Dhr.Jo Meertens, directeur van de Rabobank te Coevorden. Ben Litmaath werd in 1980 gevraagd zijn taken als voorzitter over te nemen. Hij is voorzitter van de VVV Coevorden geweest tot en met 1999.


Zoon van Franciscus (Frans) LITMAATH (zie 344) en Amanda Henrica Maria SPRENGERS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-10-1953 te Hardenberg met Antonia Maria (Tonnie) GRONDHUIS, 25 jaar oud, Kapster te Zwolle en Slagharen, geboren op 31-05-1928 te Slagharen, dochter van Willem GRONDHUIS, Kapper, en Marie HAVEKOTTE, Kapster.
Uit dit huwelijk:

   1.

Franciscus (Frans) (zie 439).

   2.

Willem Antonius Maria (Wim) (zie 440).

   3.

Petrus Bernardus Franciscus Willem (Piet) (zie 441).


547    Lambertus ten BRINK, machinist NS, geboren op 28-09-1906 te Groningen, overleden op 09-04-1963 te Groningen op 56-jarige leeftijd, zoon van Egbertus ten BRINK (zie 189) en Catharina Johanna NIEWOLD.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-12-1930 te GRONINGEN met Martha KUIPER.
Uit dit huwelijk:

   1.

Egbertus, Tekenaar, geboren op 16-10-1934 te Groningen.

   2.

Freerk, Machinist, geboren op 02-08-1940 te Groningen.

   3.

Johan, geboren op 09-02-1943 te Groningen, overleden op 20-04-1943 te Groningen, 70 dagen oud.


206    Freerk ten BRINK, Employè bij de NS, geboren op 01-11-1909 te Groningen, overleden op 20-07-1978 te Groningen op 68-jarige leeftijd, zoon van Egbertus ten BRINK (zie 189) en Catharina Johanna NIEWOLD.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-05-1938 te GRONINGEN met AAGTJE WIELENGA, 26 jaar oud, geboren op 19-10-1911 te GRONINGEN, overleden op 01-06-1979 op 67-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Catharina Johanna (zie 208).

   2.

Jozefiena Alberdiena, geboren op 12-10-1946 te Zwolle.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-09-1968 met H.F. WILGENHOF.


559    Lambertus ten BRINK, Edelsmid, geboren op 23-10-1913, zoon van Bernhard ten BRINK (zie 190) en Margaretha Elisabeth WUBBOLT.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 12-02-1947 te Laren (NH) met J.M. MAJOOR.
Uit dit huwelijk:

   1.

Lambertus, Goud- en zilversmid.


564    Catharina Christina ten BRINK, geboren op 15-05-1920 te Westermeer, overleden op 17-07-1975 te Hilversum op 55-jarige leeftijd, dochter van Bernhard ten BRINK (zie 190) en Margaretha Elisabeth WUBBOLT.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 27-10-1954 te HILVERSUM met Johannus Wilhelmus Maria KOK, 23 jaar oud, geboren op 01-02-1931 te Hilversum.
Uit dit huwelijk:

   1.

Elisabeth Alida Maria, geboren op 11-07-1957 te HILVERSUM.

   2.

Felix Christiaan Maria, Ingenieur, geboren op 02-08-1960 te Hilversum.

   3.

Johannes Gerardus Maria, geboren op 30-07-1962 te Hilversum.


586    Franciscus Henricus ten BRINK, geboren op 23-07-1920 te Groningen, overleden op 15-11-1969 te Amsterdam op 49-jarige leeftijd, zoon van Franciscus ten BRINK (zie 581) en Jacoba Catharina TIMANS.
Gehuwd (1) met Antonia Hendrika Agnietta van ARKEL.
Gehuwd (2) met Helena Petronella Maria NUMEYER.
Uit het tweede huwelijk:

   1.

Astrid Theodora Helena, geboren op 27-09-1950.
Gehuwd met Leo TAAL, overleden op 31-08-1977.

   2.

Dennis Franciscus, geboren op 01-06-1963.


600    Galathea Maria HOGEMA, verkoopster, geboren op 08-04-1920 te Groningen, dochter van Allert HOGEMA, Magazijnknecht, en Catharina Christina ten BRINK (zie 192).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-06-1946 te GRONINGEN met Jaap KAUW.
Uit dit huwelijk:

   1.

N.N. Geboren CA.1940. Geslacht onbekend.

   2.

N.N. Geboren CA.1942. Geslacht onbekend.


601    Lambertus Allert HOGEMA, Inspecteur Sociale Dienst, geboren op 18-09-1925 te Groningen, zoon van Allert HOGEMA, Magazijnknecht, en Catharina Christina ten BRINK (zie 192).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 27-02-1960 te GRONINGEN met Emma Louise SIEBERS, 34 jaar oud, geboren op 18-09-1925 te Groningen.
Uit dit huwelijk:

   1.

Catharina Tjamke, drs.culturele antropologie, geboren op 26-08-1961 te Groningen.

   2.

Irene Emma Louise, geboren op 26-08-1962 te Groningen.

   3.

Louise Christina, geboren op 30-11-1963 te Groningen.

   4.

Allert Lambertus, Politieagent te Amsterdam, geboren op 21-11-1967 te Groningen.


675    Allegonda AMMERMAN, geboren op 27-12-1919 te Amsterdam. Allegonda is geboren binnen 9 maanden na het wettelijk huwelijk van haar ouders. Dochter van Jan Harms AMMERMAN, MACHINIST DER NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN, en Martha Gesina Maria ten BRINK (zie 195).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 14-03-1947 te GRONINGEN met HINDRIK ROZEBOOM.
Gehuwd (2) met Sippe HOOGEBOOM, geboren op 12-06-1913 te Joure, overleden op 09-08-1972 te Leeuwarden op 59-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:

   1.

JAN HARMS (zie 680).


676    Maria Martha AMMERMAN, geboren op 12-09-1927 te Arnhem, dochter van Jan Harms AMMERMAN, MACHINIST DER NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN, en Martha Gesina Maria ten BRINK (zie 195).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 07-09-1950 te GRONINGEN met Gerbrand CASPERS, 21 jaar oud, ondernemer en mecanicien, geboren op 20-02-1929 te Groningen, overleden op 24-03-1990 te Langley (B.C.) Canada op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 12-01-1961 te GRONINGEN met Pieter Johannes Leopold KÖHLER, 37 jaar oud, geboren op 23-10-1923 te Amsterdam, zoon van Pieter Johannes Leopold KÖHLER en Johanna Frederika WOUTERS.
Uit het eerste huwelijk:

   1.

Gerbrand (zie 687).

   2.

Rudolph Boudewijn, geboren op 01-02-1956 te Groningen.


699    MARIA NIJENHUIS, geboren op 10-02-1930, dochter van C. NIJENHUIS en Maria Gesina ten BRINK (zie 196).
Gehuwd met Riekel BAKKER.
Uit dit huwelijk:

   1.

Niki.

   2.

Marjo.


756    Johannes Bonifacius Maria (Joop) LITMAATH, Handelsondernemer, geboren op 10-04-1934 te Huizem, zoon van Frederikus Harmannus (Frits) LITMAATH (zie 316) en Maria Johanna Antonia TRIMBACH.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30-08-1963 met Iris van BRONKHORST.
Uit dit huwelijk:

   1.

Pascale, geboren 1964. Geslacht onbekend.

   2.

Dominique.


758    Henrica Johanna Maria (Henny) LITMAATH, geboren op 14-11-1935 te Huizem, overleden op 17-11-1996 te Den Bosch op 61-jarige leeftijd, dochter van Frederikus Harmannus (Frits) LITMAATH (zie 316) en Maria Johanna Antonia TRIMBACH.
Gehuwd met Martien PRUIJN.
Uit dit huwelijk:

   1.

Marc, geboren 1963.

   2.

Ellis.


1059    Cornelis Joannes Maria (Cees) LITMAATH, geboren op 24-11-1937, zoon van Frederikus Harmannus (Frits) LITMAATH (zie 316) en Maria Johanna Antonia TRIMBACH.
Gehuwd met Wilhelmina Johanna ten TEYE, geboren 1938.
Uit dit huwelijk:

   1.

Maarten Frederik (zie 1061).

   2.

Vincent.

   3.

Marika.

   4.

Michiel.


1078    Gesina Angela Michaela Maria (Ineke) LITMAATH, geboren op 29-09-1940 te Apeldoorn, dochter van Frederikus Harmannus (Frits) LITMAATH (zie 316) en Maria Johanna Antonia TRIMBACH.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-10-1967 te CURAÇAO met Frans van de BOSCH.
Uit dit huwelijk:

   1.

Michel.

   2.

Widukind.


1080    Fredericus Franciscus Josephus Maria (Frits) LITMAATH,

 Frits Litmaath                  Frits Litmaath (R) en Piet Litmaath, jan.2000.

 DOCENT, geboren op 04-10-1942 te Apeldoorn, zoon van Frederikus Harmannus (Frits) LITMAATH (zie 316) en Maria Johanna Antonia TRIMBACH.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-07-1967 te Nijmegen, gescheiden 1993 van Laurentia Maria STOFFELS.
Uit dit huwelijk:

   1.

Heleen, geboren 1970.

   2.

Mieke, geboren 1971.

   3.

Janneke, geboren 1971.


1082    Maria Wilhelmina Josepha (Marijke) LITMAATH, geboren op 08-04-1944 te Apeldoorn. Overleden op 08-05-2011 te Beuningen. Dochter van Frederikus Harmannus (Frits) LITMAATH (zie 316) en Maria Johanna Antonia TRIMBACH.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-12-1973 te BEUNINGEN met FRANS PEPERZAK.
Uit dit huwelijk:

   1.

BRAM, geboren 1963.

   2.

MAAIKE.


315    Aleida Anna Maria NANKMAN, geboren op 17-05-1934 te Groningen, dochter van Johannes Theodorus NANKMAN en Wilhelmina Catharina Henderica (Mientje) LITMAATH (zie 309).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 05-11-1956 met Pieter METZ, 24 jaar oud, geboren op 19-11-1931.
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op 12-12-1985 met Wouter CRAANDIJK, 60 jaar oud, geboren op 01-08-1925.
Uit het eerste huwelijk:

   1.

Johannes Theodorus Petrus, geboren op 01-10-1957.

   2.

Stefanus Pieter, geboren op 23-01-1960.

   3.

Lydia Anna Wilhelmina, geboren op 22-08-1962.


930    Felix LETHMATE, Ingenieur, geboren op 10-03-1933 te Rheine, zoon van Felix Carl Franz LETHMATE (zie 926).
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Felix, geboren op 22-02-1961 te Rheine.

   2.

Stephan, geboren op 10-11-1964 te Lüdinghausen.

   3.

Thomas, geboren op 06-09-1982 te Hamburg.


1292    Wilhelm Ernst LETHMATE, geboren op 06-03-1943 te Dorsten, zoon van Ernst LETHMATE (zie 1186) en Käthe HOFFROGGE.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-04-1969 met Helga REUMEN, 25 jaar oud, geboren op 29-08-1943.
Uit dit huwelijk:

   1.

Claudia, geboren op 04-10-1969 te Münster.

   2.

Ralf, geboren op 07-03-1972 te Münster.


2042    Hans Hermann HEURING, Arzt, geboren op 18-04-1941 te Münster, zoon van Hermann HEURING, Architekt, en Margrete LETHMATE (zie 2040).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 05-12-1970 met Gisela SCHMITT, 24 jaar oud, Apothekerin, geboren op 11-05-1946 te Hamburg.
Uit dit huwelijk:

   1.

Thomas, geboren op 16-01-1971 te Siegen.

   2.

Anne-Maria, geboren op 05-03-1976 te Dusseldorf.

   3.

Markus, geboren op 24-11-1982 te Duisburg-Hornberg.


2043    Heiner (?) HEURING, Kaufmann, geboren op 11-05-1943 te Münster, zoon van Hermann HEURING, Architekt, en Margrete LETHMATE (zie 2040).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-10-1969 te Münster(?) met Elisabeth HAGEDORN, 25 jaar oud, geboren op 22-08-1944 te Drensteinfurt.
Uit dit huwelijk:

   1.

Heiko, geboren op 29-06-1970 te Münster.


1995    Annette LETHMATE, geboren op 30-05-1956 te Schöppingen, dochter van Franz LETHMATE (zie 1993) en Martha ?
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 31-03-1978 met Franz Joseph DIRKSEN, 22 jaar oud, geboren op 01-10-1955.
Uit dit huwelijk:

   1.

Franz Joseph, geboren op 08-06-1957 te Schöppingen.

   2.

? Geboren op 27-08-1958 te Schöppingen.

   3.

Berthold, geboren op 12-08-1959 te Schöppingen.

   4.

Geboren op 12-12-1961 te Schöppingen.

   5.

Marianne, geboren op 04-10-1963 te Schöppingen.

   6.

Elisabeth, geboren op 05-10-1966 te Schöppingen.

   7.

Andrea, geboren op 13-01-1968 te Schöppingen.


2029    Peter Wolfgang HUESMANN, geboren op 20-05-1940, zoon van Norbert-Rüdolf HUESMANN (zie 2026) en Charlotte SCHULZ.
Gehuwd met Hilke PREISSLER, geboren op 19-06-1938 te Holstein.
Uit dit huwelijk:

   1.

Holger, geboren op 10-05-1963 te Preetz (Holstein).

   2.

Bodo, geboren op 03-09-1967 te Preetz (Holstein).

   3.

Norbert, geboren op 19-12-1970 te Preetz (Holstein).


1590    Corinne LETHMATE, geboren op 11-05-1964 te St.Gertrauden-Krankenhaus Berlin Wilmersdorf, gedoopt (evangelisch) op 16-08-1964 te Auenkirche Berlin Wilmersdorf (getuigen: Annette Gerda Figge geb.Lethmate en Marie Glaß), dochter van Heribert Eduard LETHMATE (zie 1570) en Irmgard Edith GLAß.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-05-1990 te Berlin Schmargendorf, gehuwd voor de kerk op 25-05-1990 te Berlin Wilmersdorf (Evangelische Auenkirche). Getrouwd door Pfarrer Barthen. Echtgenoot is Michael WIESE, 29 jaar oud, geboren op 04-10-1960 te Berlin Tempelhof, gedoopt (evangelisch) op 23-10-1960 te St.Marien-Liebfrauenkirche Berlin Kreuzberg.
Uit dit huwelijk:

   1.

Tanja, geboren op 03-10-1994 te Bejamin-Franklin-Klinikum Berlin Steglitz, gedoopt (evangelisch) op 12-03-1994 te Evangelische Auenkirche Berlin Wilmersdorf (getuigen: Ana Mank en Jörg Kintzel).

   2.

Timo, geboren op 15-07-1997 te Benjamin-Franklin-Klinikum Berlin Steglitz, gedoopt (evangelisch) op 18-07-1997 te Evangelische Auenkirche Berlin Wilmersdorf (getuigen: Thomas Mank en Michael Schmidt).


1309    Thomas LETHMATE, Betriebsschlosser, Vorarbeiter/bankwerker, geboren op 07-01-1961 te Gelsenkirchen Erle St.Josef Hospital, gedoopt (evangelisch) op 19-02-1961 te Buer-Erle (getuigen: Johanna Krause, Heribert Lethmate, Enst Krause.), zoon van Heinrich Joseph LETHMATE (zie 1219) en Inge KRAUSE.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 20-11-1984 te Standesamt Buer, gescheiden na 3 jaar huwelijk op 05-01-1988 van Astrid Elisabeth GELDERN, geboren op 07-01-1964 te Gelsenkirchen.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 23-10-1992 te Gelsenkirchen Buer met Wichuta CHAIYO, 27 jaar oud, geboren op 22-05-1965 te Banbua bei Buriram in Thailand, dochter van O CHAIYO en Lamun HOI-MUK.
Uit het tweede huwelijk:

   1.

Felix, geboren op 15-02-1995 te Gelsenkirchen Horst St. Josef Hospital.

   2.

Max, geboren op 10-11-1998 te Gelsenkirchen Horst St.Josef Hospital.


1596    Sabine LETHMATE, geboren op 14-08-1963 te Gelsenkirchen Erle, gedoopt (evangelisch) op 15-09-1963 te Buer-Erle (getuigen: Margret Krause en Gisbert Lethmate), dochter van Heinrich Joseph LETHMATE (zie 1219) en Inge KRAUSE.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 17-05-1995 te Essen, gehuwd voor de kerk op 01-07-1995 te Essen Heisingen met Rainer Robert HINZEN, 35 jaar oud, geboren op 09-02-1960 te Essen.
Uit dit huwelijk:

   1.

Henri Robert, geboren op 05-12-1995 te Essen, gedoopt op 21-04-1996 te Essen Heisingen.

   2.

Sophie Johanna, geboren op 26-11-1998 te Essen.


1601    Michael LETHMATE, geboren op 08-02-1961 te Essen Rüttenscheid, gedoopt op 12-03-1961 te St.Barbara Pfarrkirche Gelsenkirchen Erle (getuigen: Gisbert Lethmate en Terese Allroggen geb. Barlosch), zoon van Manfred LETHMATE (zie 1571) en Margret KRAUSE.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-05-1984 te Herten, gehuwd voor de kerk op 19-05-1984 te Westerholt (St.Martin Kirche) met Ingrid EICHHOLZ, 22 jaar oud, geboren op 01-10-1961 te Gelsenkirchen Erle St. Joseph Hospital.
Uit dit huwelijk:

   1.

Kim Nicolas, geboren op 06-01-1985 te Herten, gedoopt op 17-03-1985 te Herten Langenbochum (getuigen: Brigitte Bochler geb.Eichholz en Martina Koch geb.Lethmate).

   2.

Benedikt, geboren op 24-05-1993 te Gelsenkirchen Buer, gedoopt op 09-10-1993 te St.Barbara Pfarrkirche in Gelsenkirchen Erle (getuigen: Martin Lethmate en Annette Figge geb.Lethmate).


439    Franciscus (Frans) LITMAATH, Garagehouder, geboren op 06-12-1955 te Krimweg 22 Coevorden, gedoopt (rk) te Coevorden. Lid van De Rondetafel sinds 1985.

Sinds 1999 penningmeester/secretaris van Automobielclub de Vesterijders te Coevorden. Zoon van Bernardus Cornelis Petrus Franciscus (Ben) LITMAATH (zie 431) en Antonia Maria (Tonnie) GRONDHUIS, Kapster te Zwolle en Slagharen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-04-1981 te Coevorden, gehuwd voor de kerk op 10-04-1981 te Coevorden (St.Willibrorduskerk) met Lutine (Lutine (Tine)) BRUMMELMAN, 25 jaar oud, Pedicure, geboren op 15-02-1956, dochter van Jan BRUMMELMAN en Gè HIDDING.
Uit dit huwelijk:

   1.

Marit, geboren op 28-05-1985 te Hardenberg Röpke Zweers Ziekenhuis.

   2.

Britt, geboren op 20-10-1988 te Hardenberg Röpke Zweers Ziekenhuis.

   3.

Lynn, geboren op 25-04-1994 te Hardenberg Röpke Zweers Ziekenhuis.


440    Willem Antonius Maria (Wim) LITMAATH, Tankstationhouder, geboren op 20-10-1960 te Looweg 20 Coevorden, zoon van Bernardus Cornelis Petrus Franciscus (Ben) LITMAATH (zie 431) en Antonia Maria (Tonnie) GRONDHUIS, Kapster te Zwolle en Slagharen.
Gehuwd met Geertruida BLANK, geboren te Valthermond, dochter van Jan BLANK en Jebbigje WESTERHOF.
Uit dit huwelijk:

   1.

Bernardus Cornelis Petrus Franciscus (Peter), geboren op 26-06-1989 te Hardenberg Röpke Zweers Ziekenhuis.

   2.

Willem-Jan (William), geboren op 23-05-1993 te Coevorden.

   3. Xander Antonius Maria (Xander), geboren op 24-01-2001 te Coevorden


441    Petrus Bernardus Franciscus Willem (Piet) LITMAATH, geboren op 01-07-1971 te Looweg 20 Coevorden, zoon van Bernardus Cornelis Petrus Franciscus (Ben) LITMAATH (zie 431) en Antonia Maria (Tonnie) GRONDHUIS, Kapster te Zwolle en Slagharen.
Samenwonend op 29-07-1994 te Coevorden, ondertrouw op 01-07-1999 te Coevorden, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-07-1999 te Coevorden (getuigen: B.C.P.F.Litmaath en P.Grondhuis aan de kant van de bruidegom en J.H.Kranenborg en C.Kranenborg-Smid aan de kant van de bruid.), gehuwd voor de kerk op 30-07-1999 te Coevorden (H.ST.Willibrordus) (getuigen: A.Beenen-Doezeman en M.Bosch) met Janet Erna KRANENBORG, 28 jaar oud, onderwijzeres op de Wilhelminaschool te Coevorden, geboren op 02-05-1971 te Coevorden, Kasteel 6.
In de vrije tijd presentatrice van het culturele programma Try Out van Radio Loco, de omroep van Coevorden en omstreken. Dochter van Jan Harm KRANENBORG, Elektrotechneut bij Vonk te Coevorden, en Jacoba Jantina (Coby) SMID, Kleuterleidster.


Uit dit huwelijk:

   1.

Bernardus Joannes Petrus (Ben), geboren op 07-05-2000 te Hardenberg, Röpke Zweers Ziekenhuis, gedoopt (rk) op 18-06-2000 te Coevorden (getuigen: B.C.P.F. Litmaath).
Gedoopt door pastoor Lucassen in de St.Willibrorduskerk te Coevorden.

    2. Yvet Antonia Jacoba (Yvet), geboren op 09-01-2008 te Hardenberg, Röpke Zweers Ziekenhuis.

Ben Litmaath 2008         Yvet juli 2008     

Ben Litmaath jr. 2008                                                     Yvet Litmaath  2008

208    Catharina Johanna ten BRINK, geboren op 06-04-1940 te Groningen, dochter van Freerk ten BRINK (zie 206) en AAGTJE WIELENGA.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-12-1966 te GRONINGEN met Johannes Vincentius KERSTHOLT, 25 jaar oud, geboren op 19-03-1941 te Groningen.
Uit dit huwelijk:

   1.

Rene Petrus Vincentius, geboren op 29-06-1968 te Groningen.


680    JAN HARMS ROZEBOOM, geboren op 29-04-1944 te ZEIST, overleden op 29-06-1996 te ESPEL op 52-jarige leeftijd, begraven op 03-07-1996 te EMMELOORD, zoon van Hindrik ROZEBOOM en Allegonda AMMERMAN (zie 675).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01-04-1966 te HAARLEM met ANTJE VAN NIEKERKEN, 21 jaar oud, geboren op 30-05-1944 te VELSEN, dochter van FOLKERT JOHANNES VAN NIEKERKEN en SARA MARIA OUDSHOORN.
Uit dit huwelijk:

   1.

WERNER JAN MARTIN, geboren op 23-10-1966 te HAARLEM.

   2.

ASTRID LOUISE, geboren op 01-09-1975 te HEEMSTEDE.


687    Gerbrand CASPERS, Tandarts te Ameland (1978-1985) en Sneek (1985-), geboren op 24-03-1954 te Bomi-Hills Liberie, zoon van Gerbrand CASPERS, ondernemer en mecanicien, en Maria Martha AMMERMAN (zie 676).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-07-1977 te AMERSFOORT met Aglaya Clasina SPIES, 23 jaar oud, geboren op 26-08-1953 te Soest, gedoopt (RK) op 08-11-1953 te Soest.
Uit dit huwelijk:

   1.

Christiaan Leopold, geboren op 23-02-1978 te Amersfoort.

   2.

Pouwel Matthijs, geboren op 30-04-1980 te Leeuwarden.

   3.

Robbert Gerbrand, geboren op 22-11-1984 te Leeuwarden.


1061    Maarten Frederik LITMAATH, IT-er, geboren op 26-09-1966, zoon van Cornelis Joannes Maria (Cees) LITMAATH (zie 1059) en Wilhelmina Johanna ten TEYE.
Gehuwd met Romy CALLEGOS ROMERO, geboren op 29-09-1965 te Mexico.
Uit dit huwelijk:

   1.

Richard, geboren op 04-12-1998.

De hoofdwinkelstraat in Letmathe, 1995. Zijaanzicht Haus Letmathe.
Op de achtergrond de St.Kiliankerk.

                                                                                                                                                                                                                                        

Homepage | E-mail


Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
Copyright © J. Mulderij & D.J. Scholte in't Hoff, Markelo, Nederland